Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

17/VS/2021 Dodatek x. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxx Xxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxx 4/2007 Věstníku xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pod x. 127/XX/2007)

- xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje sp. xx. XXXXX-9188/XX/2021 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxx 26.3.2021.

XXXXXXX x. 1 X VEŘEJNOPRÁVNÍ XXXXXXX XX XXX 29.08.2007 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uzavřené xxxx xxxxxx Hostinné x obcí Xxxxxx

Xx xxxxxxx usnesení Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxx 22.02.2021 x. 233/14/XX/2021-X x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxx xx xxx 24.02.2021 x. 3b/l 9/2021 x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §63 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x částí xxxxx xxxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxx xxxxxx tento xxxxxxx x. 1.

X.

1. Xxxxx Hostinné

zastoupené xxxxxxxxxx xxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx 69, 543 71 Xxxxxxxx, XXX: 00277908

xxxxxxxxx xx správního xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x

2. Xxxx Rudník

zastoupená xxxxxxxxx xxxx Xxx. Xxxxxx Malochem

čp. 51, 543 72 Xxxxxx, XXX: 00278246

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx

XX.

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxx xxx 29.08.2007 (xxxx dnem, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx čj.: 13024/VZ/2007, xxxxxx xxx vydán xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zajišťování xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx působnosti x xxxxxxx přestupkové xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx dodatkem xx xxxx následující xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

XX. 3

Xxxxxx xxxxxxx

1) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2.500 Xx za xxxxx oznámený přestupkový xxxxxx xxxxxxxx městu Xxxxxxxx xx 01.04.2021. 

Xx. 5

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) Ukončit platnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx termínem xxxxxxxxxx v Xx. 4 lze xxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx x xx souhlasem Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanoveným x Xx. 4 xxxxxxxxx písemnou výpovědí, xxxxx musí být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 6 xxxxxx x xxxxxx běžet xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Uplynutím xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx o xxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

X Xxxxxxxxx xxx 1.3.2021

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx města Xxxxxxxx

X Xxxxxxx xxx 2.3.2021

Xxx. Xxxx Maloch x. x.

xxxxxxxx obce Rudník