Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

14/XX/2021 Xxxxxxx x. 1 x veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx x obcí Xxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxx 4/2007 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pod x. 124/XX/2007)

- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. xx. KUKHK-9187/OP/2021 o xxxxxxx souhlasu nabylo xxxxxx moci xxx 26.3.2021.

XXXXXXX x. l X VEŘEJNOPRÁVNÍ XXXXXXX XX DNE 07.09.2007 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx x obcí Xxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx ze xxx 22.02.2021 č. 233/14/XX/2021 -XX a xxxxxxxx Zastupitelstva obce Xxxxxx xx dne 17.12.2020 x. 5/2020 xx. II. xxx 4. v souladu x xxxxxxxxxxx §63 xxxxxx č. 128/2000 Xx., o obcích (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxx x. 1.

X.

1. Xxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx města Ing. Xxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx 69, 543 71 Xxxxxxxx, XXX: 00277908

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x

2. Xxxx Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x. Xxxxxxx Xxxxxxx xx. 40, 543 77 Čermná, XXX: 00277711

xxxxxxxxx xx správního xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

XX.

1. Xxxxx uvedené xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 07.09.2007 (tedy xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx.: 13025/VZ/2007, xxxxxx xxx vydán souhlas x xxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxxx působnosti v xxxxxxx xxxxxxxxxxx agendy xxxxx xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xx. 3

Xxxxxx xxxxxxx

1) Za xxxxx xxxxxxxx smlouvy x určeném xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xx výši 2.500 Xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx 01.04.2021.

XX. 5

Společná x závěrečná xxxxxxxxxx

4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ČI. 4 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stran x xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx strany xxxx rovněž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxx v XX. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 6 xxxxxx a xxxxxx běžet xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxx. Uplynutím xxxxxxxxx xxxxx xx tato xxxxxxx ukončuje. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Krajský úřad Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje.

3. Ostatní xxxxxxxxxx xxxxx specifikované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

X Hostinném xxx 1.3.2021

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

X Xxxxxx xxx 2.3.2021

Xxxxx Halík x. r.

starosta xxxx Xxxxxx