Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

14/VS/2021 Dodatek x. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxx Xxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxx 4/2007 Věstníku xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x. 124/XX/2007)

- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. xx. XXXXX-9187/XX/2021 o xxxxxxx souhlasu xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 26.3.2021.

XXXXXXX x. x X VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ XX DNE 07.09.2007 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxx Čermná

Na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx ze xxx 22.02.2021 x. 233/14/XX/2021 -IV x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx ze xxx 17.12.2020 x. 5/2020 xx. XX. xxx 4. x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §63 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx č. 500/2004 Sb., správní řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírají xxxx xxxxxxx xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxx x. 1.

X.

1. Xxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx města Ing. Xxxxxx Sahánkovou

Náměstí 69, 543 71 Hostinné, XXX: 00277908

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x

2. Xxxx Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x. Xxxxxxx Xxxxxxx xx. 40, 543 77 Xxxxxx, IČO: 00277711

xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx

XX.

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 07.09.2007 (xxxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx.: 13025/XX/2007, xxxxxx xxx xxxxx souhlas x jejímu uzavření) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxx xxxxxxxx xx mění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xx. 3

Xxxxxx xxxxxxx

1) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obec Čermná xxxxx Hostinné náklady xx xxxx 2.500 Xx xx každý xxxxxxxx přestupkový případ xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx 01.04.2021.

XX. 5

Xxxxxxxx x závěrečná ustanovení

4) Xxxxxxx platnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanoveným x XX. 4 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stran x xx souhlasem Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx smluvní strany xxxx rovněž oprávněny xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanoveným v XX. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx straně. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 6 xxxxxx a xxxxxx běžet prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxx. Uplynutím výpovědní xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Smluvní xxxxxx se zavazují, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Krajský xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje.

3. Ostatní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

X Xxxxxxxxx xxx 1.3.2021

Ing. Xxxxxx Xxxxxxxxx v. x.

xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

X Xxxxxx xxx 2.3.2021

Xxxxx Xxxxx x. r.

starosta xxxx Xxxxxx