Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

13/VS/2021 Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx městem Xxxxxxxx x obcí Židovice - výkon přenesené xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje sp. xx. XXXXX-6754/XX/2021 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 10.3.2021.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx městem Xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přestupků

Rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Královéhradeckého xxxxx č.. ………………. xx xxx …………. x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxx právní xxxx dne …………Xxxxx §160 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx.,, xxxxxxx xxx, x platném znění, xxxxx §63 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx, x xxxxx §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx, x xxxxxxx znění, xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx x. 705/54/10/1/2021 ze xxx 11.01.2021 x xxxx Xxxxxxxx na xxxxxxx usnesení Zastupitelstva xxxx xx dne 20.01.2021 xxxxxxxxx mezi xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

X.

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx Kopidlno, xxxxxxx Xxxxxxxxx 13

507 32 Kopidlno, XX: 00271705

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Ing. Xxxxx Xxxxxxxxx, MBA

a

Obec Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 7

507 32 Xxxxxxxx, XX: 271322

příslušná xx správního xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Jičín, Královéhradecký xxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obce Xxxxxx Xxxxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx správního xxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem, xx. xxxxx Xxxxxxxx

XX.

Xxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx svých xxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxx xxxx Židovice xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, a to x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx XX. této xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx budou xxxxxx xxxxx Kopidlna xxxxx x místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx budou v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §105 zákona x. 250/2016 Sb., o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx, v platném xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu obce Xxxxxxxx xxxxxxxx přenesenou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx §60 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x nich x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx města Xxxxxxxx xxx plnění této xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxx uložených xxxxxx xxxxx Kopidlna xxx xxxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxx xxxxxxx

1. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx předmětu xxxx xxxxxxx se zavazuje xxxx Židovice xx xxxxx rozpočtu hradit xxxxx Kopidlno xx xxxx xxxx č. 116 197 5399/0800 xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx x.x., paušální xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx 2 500,- Xx (xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přestupku a xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx výši 1 500,- Kč (xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) xx každý xxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx v příkazním xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx (xxx. xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx).

2. Xxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x jejichž xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx příslušné xxxxx Xxxxxxxx. Město Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xx 30xx xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obec Xxxxxxxx xx ji xxxxxxxx uhradit ve xxxxx 30ti xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Tato xxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu určitou, x xx xx 31.12.2022.

2. Xxxxxxx je xxxxx §164 odst. 3 správního xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx smlouvy nabude xxxxxx xxxx.

3. Tuto xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxx xxxxx důvodu xxxxxxxxx písemné xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx měsíce x xxxxxx běžet xxxxxx xxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx straně. Xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Krajský xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje. 

V.

Společná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadů na xxxx xxxxxxx 15 xxx.

2. Po xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx deskách xxxxx obecních xxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx obsah xxxx smlouvy lze xxx xxxxxxxx dohodou xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx souhlas Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx upravujícími veřejnoprávní xxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx stejnopisech, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Krajský úřad Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje spolu xx žádostí x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx zastupitelstva xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o udělení xxxxxxxx s uzavřením xxxx smlouvy.

V Kopidlně xxx 1.2.2021

Xxx. Xxxx Xxxxxxxx, XXX, x. x.

xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

X Xxxxxxxxxx dne 1.2.2021

Petr Xxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx