Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

12/XX/2021 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Chlumec xxx Xxxxxxxx x xxxx Olešnice - xxxxx úkolů xxxxx xxxxxx o obecní xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. xx. XXXXX-972/XX/2021 x xxxxxxx souhlasu nabylo xxxxxx moci dne 4.2.2021.

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Chlumec xxx Cidlinou x. 14/18/20 xx xxx 18.11.2020 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x. 11/81-2020 ze xxx 16.12.2020 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxx):

Xxxxxxx strany

1. Xxxxx Xxxxxxx nad Xxxxxxxx,

xxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxx náměstí 64, 503 51 Xxxxxxx nad Xxxxxxxx, xxxx Královéhradecký, XX: 00268861

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx města Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

x

2. Xxxx Xxxxxxxx,

xxxxx úřadu: Xxxxxxxx x. p. 44, 503 51 Xxxxxxx xxx Cidlinou, xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx, IČ: 00269263

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obce Xxxxxx Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxx smlouvy

V xxxxxxx x ustanovením §3a odst. 1 xxxxxx x. 553/1991 Xx“ x obecní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx policie Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxx xxxxxxx“) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“) xx xxxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx úkolů

1. Xxxxxxxxx městské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx č. 361/2000 Sb., §125c, xxxxxxxx x), x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx xxx bodu 1. xxxx městská xxxxxxx xxxxx vždy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx, xxx xxxx smlouva xxxxxx xxxxxxxxx, každému xxxxxxxxx xxxxxxx policie xxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx strážník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx výkonu xxxxxxxxx x sebe. Xxxx xxxxxxxx xxxxx přílohu x. 3 této xxxxxxx.

4. X plnění xxxxx xxxx městská xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx.

5. Xxxxx xxx bodu 1. bude městská xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXX.

Xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx obce Olešnice xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx Cidlinou.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xx uzavírá xx 01.01.2021 xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx nabývá 01.01.2021, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx souhlas k xxxxxx uzavření, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx 01.01.2021, xxxxx xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

2. Xxxx smlouvu může xxxxx i xxxxx xxxxxx vypovědět bez xxxxx důvodu. Xxxxxxxxx xxxx xxxx 6 xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x měsíci xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

3. Xxxx smlouvu xxx xxxxx xxxx doplňovat xxx na základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schválené Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxx obce Xxxxxxxx x velitel xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dohody x xxxxxxx řešení xxxxxxxxx praktických xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx předmětu této xxxxxxx.

5. Za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x plněním xxxxxx X. xxxx xxxxxxx odpovídá ta xxxx, na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx protiprávním jednáním xxxxxxxxx a přiměřený xxxxxx xxxxxxxx.

6. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx uzavření xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x obecních xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 dnů.

7. Xx dobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx strany na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx smlouvy x jejím předmětu.

8. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx dva xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx nad Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Olešnice x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Královéhradeckého xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x uzavřením veřejnoprávní xxxxxxx.

9. Xxxxxxx x. 1 x této xxxxxxx xxxxx usnesení Xxxxxxxxxxxxxx města Chlumec xxx Cidlinou ze xxx 18.11.2020 o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx Xxxxxxxx x. 1/2020, xxxxxxx č. 2 xxxxx usnesení Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Olešnice xx xxx 16.12.2020 x xxxxxxxxx uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx x. 1/2020, xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Chlumec xxx Cidlinou.

V Chlumci xxx Cidlinou dne 18.12.2020

Xxx. Miroslav Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx města Xxxxxxx nad Xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx č. 3

Xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxx

Xxxx Olešnice

pověřuje x xxxxxxx se xxxxxxx č. 553/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx základě veřejnoprávní xxxxxxx x. 1/2020 xxxxxxxx dle §3a xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxx 18.12.2020 xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx strážníka Městské xxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx:

……………………………….

xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx. xxxxx

xxxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx č. 553/1991 Sb., o xxxxxx policii, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Tímto xxxxxxxxx prokazuje xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx oprávněnost xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxx dané xxxxxxx č. 361/2000 Sb., §125c xxxx. k), x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Časový xxxx xxxxxx úkolů: x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, za účelem xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

………………………….

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx