Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx závazná xxxxxxxx

x. 4/2021,

kterou xx xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2015, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx veřejném xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx č. 3/2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 3/2015, xxxxxx xx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxx xxx xx veřejném xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx pobíhání xxx.

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 6.4.2021 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §24 odst. 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx., o xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx x §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“):

Xx. X.

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2015, xxxxxx xx upravují xxxxxxxx pro pohyb xxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx volné xxxxxxxx xxx, xx xxxxx obecně závazné xxxxxxxx x. 3/2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 3/2015, xxxxxx xx upravují xxxxxxxx xxx xxxxx psů xx veřejném xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx, se xxxx xxxxx:

X Xx. XX. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx veřejných xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. 5 xx xxxxx:

„5) Za účelem xxxxxxxxxxxx xxx pro xxxxxx, kdy xx xxx zatoulá nebo xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatřit xxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenční známkou, xxxxxx vydává xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx poplatku xx xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx města x xxxxxxx poplatku xx xxx. “

Xx. XX.

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxxxxxxx xxxx po xxx vyhlášení.

MgA. Xxxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx

Xxx. Vít Zeman

náměstek xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx od……………. xx…………….