Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 7/2021

o xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx nočního xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 6.4.2021 xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xx xxxxxxx §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 251/2016 Xx., o některých xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Základní xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx obecně xxxxxxx vyhlášky (dále xxx „xxxxxxxx“) xx xxxxxxxxx výjimečných xxxxxxx, xxx nichž je xxxxxxx stanovená xxxx xxxxxxx klidu vymezena xxxxx xxxxxx, nebo xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx nočního xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Výjimečné xxxxxxx, při nichž xx doba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kratší xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xx x xxxx 2021 xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx:

x) od 03. xx 06. xxxxxx:

9.7. - 10.7. z xxxxxx konání akce XXXXXXXX XXXX (xxxxxxxxx),

23.7. x xxxxxx xxxxxx xxxx Royal Xxxx (xxxxxxxxx),

26.10. - 31.10. x důvodu xxxxxx xxxx 25. Mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx - doprovodný xxxx (xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx).

x) xx 02. xx 06. xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

8.7. x xxxxxx xxxxxx xxxx XXXXXXXX XXXX (xxxxxxxxx),

28.8. x xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx s xxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxx).

x) xx 01. do 06. hodiny v xxxxxx xxxxxxxxx:

5.6., 12.6., 19.6., 23.6., 3.7., 15.7., 22.7., 30.7., 6.8., 13.8., 19.8., 28.8., 2.9., 11.9. x důvodu xxxxxx xxxx Xxxxx xxxx (xxxxxxxxx),

25.6. x důvodu xxxxxx xxxx Jihlavská 24 XXX - Xxxxxxxxxxx Xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxx),

26.6. x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxx),

2.7. x xxxxxx xxxxxx akce Koncert xxx Xxxxx - xxxxxxxxxx (před xxxxxxxx XXXX),

3.7., 10.7., 17.7., 24.7., 31.7., 7.8., 14.8., 21.8., 28.8. x důvodu xxxxxx xxxx Maková zahrada - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zahrádka xxxxxxxxxx Xxxx Mák),

21.8. x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (amfiteátr),

28.8. x xxxxxx konání xxxx XxxXxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx (Antonínův Xxx),

18.12. x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxx).

x) xx 24. xx 06. xxxxxx v těchto xxxxxxxxx:

4.6. x xxxxxx xxxxxx akce Xxxxxx XX Jihlava (xxxxx xx xxxxx XX Xxxxxxx),

5.6. x xxxxxx xxxxxx akce Xxxxxx xxx se xxxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxx),

5.6. x xxxxxx xxxxxx akce Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x starohorská xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx Xxxxxxx Domky),

18.6. - 19.6. x důvodu xxxxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx (Xxxxxxxxx xxxx),

23.6., 30.6., 7.7., 14.7., 21.7., 28.7., 4.8., 11.8., 18.8., 25.8., 1.9.,

8.9. x důvodu xxxxxx xxxx Xxxx x maringotkou - xxxxx kino (Xxxxxxxxxx xxxxxxx),

30. - 31.7. x důvodu konání xxxx Art xxxx (Xxxxxxxxx xxxx),

20.8., 22.8., 24.8., 27.8., 29.8. x xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx kino Xxxxxxx 2021 (xxxxx xxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxx dle xxxxx xxxxx),

4.9. x důvodu xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx (xxxxx Xxxxxx),

4.9. x důvodu xxxxxx xxxx Přijďte xx xxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

x) xx 23. xx 06. xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

21.5. z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx (xxxxxxxxx),

20.8. x xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx XXXXXXX (xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx).

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx nemusí xxx xxxx xxxxxxx xxxxx dodržována

Výjimečné xxxxxxx, xxx nichž xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx dodržována, se xxxxxxx takto:

- x 26. xx 27.6. x xxxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxxxx závodu xx horských xxxxxx - Xxxxxxxxx 24 XXX - Xxxxxxxxxxx Xxxxxx (xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x centru xxxxx, fan zóna xx Xxxxx Plovárně, xxx xxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx),

- x xxxx z 31. xxxxxxxx 2021 xx 1. xxxxx 2022 x důvodu xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx roku.

Článek 4

Xxxxxxxxx ustanovení

1) Dohled xxx dodržováním xxxx xxxxxxxx vykonávají xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxx 1.5.2021 x její xxxxxxxx xxxxx dnem 1.1.2022.

4) Xxxxx vyhláškou se xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 2/2021 x stanovení výjimek x doby xxxxxxx xxxxx vydaná xxx 22.2.2021.

XxX. Xxxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx od:……..…do ……..…


1) Xxxxx nočního xxxxx xx xxxxxx xxxx xx 22. xx 6. xxxxxx (§5 xxxx. 6 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

2) §2 písm. x) xxxxxx č. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §2 xxxxxx č. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

3) xxxxx x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx