Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Jihlavy

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 7/2021

o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx nočního klidu

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 6.4.2021 xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xx xxxxxxx §5 xxxx. 6 xxxxxx č. 251/2016 Xx., x některých xxxxxxxxxxx, xxxx obecně xxxxxxxx vyhlášku:

Článek 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx této xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „vyhláška“) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx nichž xx xxxxxxx stanovená doba xxxxxxx xxxxx vymezena xxxxx kratší, xxxx xxx nichž xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx nichž xx doba nočního xxxxx vymezena xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xx v xxxx 2021 xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx stanoví xxxxx:

x) xx 03. xx 06. xxxxxx:

9.7. - 10.7. z xxxxxx konání xxxx XXXXXXXX XXXX (xxxxxxxxx),

23.7. x xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx Xxxx (xxxxxxxxx),

26.10. - 31.10. x důvodu konání xxxx 25. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx - doprovodný xxxx (parkoviště xx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx).

x) xx 02. xx 06. xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx:

8.7. z xxxxxx xxxxxx akce XXXXXXXX XXXX (xxxxxxxxx),

28.8. x xxxxxx konání xxxx Xxxxxxxxxx s xxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxx).

x) xx 01. xx 06. xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

5.6., 12.6., 19.6., 23.6., 3.7., 15.7., 22.7., 30.7., 6.8., 13.8., 19.8., 28.8., 2.9., 11.9. x důvodu xxxxxx xxxx Xxxxx xxxx (xxxxxxxxx),

25.6. x xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx 24 XXX - Xxxxxxxxxxx Evropy - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx (amfiteátr),

26.6. z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx veselice (Xxxxxxxxx Xxx),

2.7. z xxxxxx xxxxxx xxxx Koncert xxx Xxxxx - xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx XXXX),

3.7., 10.7., 17.7., 24.7., 31.7., 7.8., 14.8., 21.8., 28.8. x xxxxxx konání xxxx Maková xxxxxxx - xxxxxxxx hudebních xxxxxx (xxxxxxxx restaurace Xxxx Xxx),

21.8. x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (amfiteátr),

28.8. x důvodu konání xxxx XxxXxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx (Antonínův Xxx),

18.12. x xxxxxx xxxxxx akce xxxxxxx xxxxxxx s posezením (Xxxxxxxxx Xxx).

x) xx 24. xx 06. xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

4.6. z xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx XX Xxxxxxx (louka xx xxxxx SK Xxxxxxx),

5.6. z xxxxxx xxxxxx akce Xxxxxx xxx xx zábavou (xxxxxxxx Xxxxxxx),

5.6. x xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x starohorská xxxxxxxxx zábava (xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx),

18.6. - 19.6. x důvodu xxxxxx xxxx Havíření x xxxxxx v xxxxx (Xxxxxxxxx sady),

23.6., 30.6., 7.7., 14.7., 21.7., 28.7., 4.8., 11.8., 18.8., 25.8., 1.9.,

8.9. x xxxxxx xxxxxx akce Léto x maringotkou - xxxxx xxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxx),

30. - 31.7. x xxxxxx xxxxxx xxxx Art xxxx (Xxxxxxxxx xxxx),

20.8., 22.8., 24.8., 27.8., 29.8. x důvodu xxxxxx xxxx Xxxx xxxx Xxxxxxx 2021 (xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxx xxxxx),

4.9. z xxxxxx xxxxxx akce Pístovská xxxx (náves Xxxxxx),

4.9. x xxxxxx xxxxxx xxxx Přijďte xx xxxxxxx, xxxxxxxx (amfiteátr).

e) xx 23. xx 06. hodiny v xxxxxx xxxxxxxxx:

21.5. x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kapely Xxxxx (xxxxxxxxx),

20.8. z xxxxxx xxxxxx akce Xxxxxxxx XXXXXXX (xxxx Gustava Xxxxxxx).

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx nemusí xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx:

- x 26. xx 27.6. x xxxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxxxx xxxxxx xx horských kolech - Xxxxxxxxx 24 XXX - Mistrovství Xxxxxx (amfiteátr, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx zóna xx Staré Xxxxxxxx, xxx xxxx na Xxxxxxxxxx xxxxxxx),

- x xxxx z 31. xxxxxxxx 2021 xx 1. xxxxx 2022 x xxxxxx oslav xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx roku.

Článek 4

Xxxxxxxxx ustanovení

1) Xxxxxx xxx dodržováním této xxxxxxxx vykonávají xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se postihuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dne 1.5.2021 x xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem 1.1.2022.

4) Xxxxx xxxxxxxxx se xxxx obecně závazná xxxxxxxx x. 2/2021 x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx vydaná dne 22.2.2021.

XxX. Xxxxxxxx Koubová

primátorka

Mgr. Xxxx Xxxxx

xxxxxxxx primátorky

Vyhlášeno xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx:……..…xx ……..…


1) Xxxxx xxxxxxx klidu xx xxxxxx xxxx xx 22. xx 6. xxxxxx (§5 xxxx. 6 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx přestupcích)

2) §2 xxxx. c) xxxxxx č. 553/1991 Xx., x obecní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §2 xxxxxx č. 273/2008 Xx., o Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

3) xxxxx x. 251/2016 Xx., x některých přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx