Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx x. 4/2021

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX x. 4/2021

XXXXXX XXXXXXX VYHLÁŠKA XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, xxxxxx xx xxxx Obecně xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 7/2011, Statut xxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xx svém xxxxxxxx xxx 29.4.2021 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x. 109/2021 na xxxxxxx §130 x §84 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

(1) Xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 7/2011, Xxxxxx xxxxx Libere (xxxx xxx „xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 7/2011“), xx mění xxxxx:

1. X xx. 11 x části „Město xxxxxxx xxxxx §130 xx 133 zákona x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:“ xx xxxxxx xx xxxxx xxxx písmeno x) xxxxxx textu: „x) zřizovat, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx obvodu.“

2. X čl. 13 „Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ xx x xxxxxxxx 1 xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xx) xxxxxx xxxxx: „xx) xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx obvodu x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx.“

3. X xx. 14 „Xxxx městského xxxxxx“ xx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xx konec xxxx xxxxxxx x) tohoto xxxxx: „x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nejsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městského xxxxxx.“

4. X xx. 25 „Xxxxxxxxx xxxxx zřízené (xxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxxx obvodem“ xx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx: „3. Xxxxxxx obvod xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x rušit zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.“

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx x. 7/2011 xxxxxxxxx xxxx xxxx.

Xx. 2

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 19. xxxxxx 2021.

Xxx. Zbyněk Xxxxxx&xxxx; x. r.

náměstek xxxxxxxxx

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, CSc. x. x.

xxxxxxxx xxxxx