Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 4/2021

STATUTÁRNÍ XXXXX XXXXXXX ZASTUPITELSTVO XXXXX XXXXXXX č. 4/2021

OBECNĚ XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX LIBEREC, kterou xx xxxx Xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 7/2011, Statut xxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx xx na svém xxxxxxxx dne 29.4.2021 xxxxxxx vydat xxxxxxxxx x. 109/2021 xx xxxxxxx §130 x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx obecně xxxxxxxx vyhlášku (xxxx xxx „vyhláška“):

Čl. 1

(1) Xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx Liberec x. 7/2011, Xxxxxx xxxxx Xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 7/2011“), xx xxxx xxxxx:

1. X xx. 11 x xxxxx „Město xxxxxxx podle §130 xx 133 zákona x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pravomoci:“ xx vkládá na xxxxx xxxx xxxxxxx x) tohoto textu: „x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx x rušit xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxx xxxxxxxxx obvodu.“

2. X čl. 13 „Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu“ xx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxxx nové xxxxxxx xx) xxxxxx xxxxx: „xx) xxxxxxx a xxxx zařízení sociálních xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zřizovací xxxxxxx.“

3. X xx. 14 „Rada xxxxxxxxx xxxxxx“ xx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xx konec nové xxxxxxx x) tohoto xxxxx: „u) plní xxxx zařízením xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městského xxxxxx.“

4. X čl. 25 „Xxxxxxxxx xxxxx zřízené (xxxxxxxx) městem a xxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx na konec xxxx odstavec 3 xxxxxx textu: „3. Xxxxxxx obvod xx xxxxxxxx xx svém xxxxx xxxxxxxx, spravovat x rušit xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxx.“

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 7/2011 xxxxxxxxx xxxx xxxx.

Xx. 2

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 19. xxxxxx 2021.

Xxx. Zbyněk Karban  x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, XXx. x. r.

primátor xxxxx