Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx závazná vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 4/2021

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX ZASTUPITELSTVO XXXXX XXXXXXX x. 4/2021

OBECNĚ XXXXXXX VYHLÁŠKA XXXXXXXXXXXX XXXXX LIBEREC, xxxxxx xx mění Obecně xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx Liberec x. 7/2011, Xxxxxx města Xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx dne 29.4.2021 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x. 109/2021 xx xxxxxxx §130 a §84 odst. 2 xxxx. h) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „vyhláška“):

Čl. 1

(1) Xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx Liberec x. 7/2011, Statut xxxxx Libere (xxxx xxx „obecně závazná xxxxxxxx x. 7/2011“), xx xxxx xxxxx:

1. X xx. 11 x části „Xxxxx xxxxxxx xxxxx §130 xx 133 zákona x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:“ xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx: „x) zřizovat, xxxxxxxxx x rušit xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb na xxxxx městského obvodu.“

2. X čl. 13 „Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ xx v odstavci 1 vkládá xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx) tohoto xxxxx: „xx) xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na území xxxxxxxxx obvodu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

3. X xx. 14 „Rada xxxxxxxxx xxxxxx“ xx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx: „x) plní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městského xxxxxx.“

4. X čl. 25 „Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xx konec xxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx: „3. Xxxxxxx obvod xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x rušit xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.“

(2) Xxxxxxx ustanovení xxxxxx závazné xxxxxxxx x. 7/2011 xxxxxxxxx xxxx xxxx.

Xx. 2

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 19. xxxxxx 2021.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxx&xxxx; x. x.

xxxxxxxx primátora

Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, XXx. x. x.

xxxxxxxx xxxxx