Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

9.

XXXXXXXX,

xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 9/2011 Xx. xx. x. Xxxxx, kterým xx xxxxxx tržní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx hlavního města Xxxxx xx xxxxxxx xxx 3. 5. 2021 xxxxx §44 xxxx. 2 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním městě Xxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx., x §18 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský zákon), ve xxxxx xxxxxx č. 237/1995 Sb., xxxxxx č. 286/1995 Sb., xxxxxx č. 280/1997 Sb., xxxxxx č. 356/1999 Sb., xxxxxx č. 167/2004 Sb., xxxxxx č. 257/2004 Sb., xxxxxx č. 130/2008 Sb., xxxxxx č. 189/2008 Sb., xxxxxx č. 230/2008 Sb. a xxxxxx č. 289/2017 Sb., xxxxx xxxx xxxxxxxx:

Xx. I

Nařízení x. 9/2011 Xx. hl. x. Xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx tržní xxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 5/2012 Xx. hl. x. Xxxxx, xxxxxxxx x. 14/2012 Sb. xx. x. Xxxxx, xxxxxxxx x. 23/2012 Xx. xx. x. Xxxxx, xxxxxxxx x. 9/2013 Xx. xx. x. Xxxxx, xxxxxxxx x. 2/2014 Sb. xx. x. Xxxxx, nařízení x. 16/2014 Xx. xx. x. Xxxxx, xxxxxxxx x. 8/2015 Xx. hl. x. Xxxxx, xxxxxxxx x. 13/2016 Xx. xx. x. Xxxxx, nařízení x. 11/2018 Xx. xx. x. Xxxxx, xxxxxxxx x. 8/2020 Xx. xx. x. Xxxxx a xxxxxxxx x. 13/2020 Sb. xx. m. Xxxxx, xx mění xxxxx:

1. X §7 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 se označují xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.

2. V Xxxxxxx č. 1 xxxxxxx se xxxxx „xx xxxxxx čl. 2 odst. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 110/2008“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxxxx xx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2019/787“.

3. X Xxxxxxx x. 1 části „Xxxxxxxx“ xxxx 11 xxxxxxx b) zní:

„b) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kuřáckých pomůcek, xxxxxxxxx výrobků určených xx kouření, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxx §2 xxxx. f) xxxxxx x. 65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxx zdraví“), pokládají xxxxxx xxxxxxxxxx více xxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx piva, xxxx x xxxxxxx), xxxxx xxxxxx x omezení xxxxxxxx zákonem x xxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx č. 1 x xxxxxxx řádu xxx podle §3 xxxx. 1 zákona x xxxxxxx zdraví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pomůcky, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx s občerstvením, xxxxx xx pevnou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxxx“), x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x převažujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 zákona x xxxxxxx zdraví xx xxxxxx x občerstvením x v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx. xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje, pokud xxxx xxxxxx převážně xxx osoby mladší 18 xxx (xxx xx Xxx xxxx xxx.). Xxxxx budou xxxxxxxx výrobky, výrobky xxxxxxxxxxx x alkohol xxxxxxxxx ve xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 x x §11 xxxx. 1 zákona o xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místě.

Lihovinou xx xxxxx čl. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2019/787 xx dne 17. xxxxx 2019 o xxxxxxxx, popisu, obchodní xxxxxx a označování xxxxxxx, používání xxxxx xxxxxxx v obchodní xxxxxx x při xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxx, xxxxxxx zeměpisných označení xxxxxxx, xxxxxxxxx lihu x destilátů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 110/2008, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

2. xx xxxxxx organoleptické xxxxxxxxxx,

3. xx xxxxxxxxx xxxxx alkoholu 15 % xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxx kategorii 39 xxxxxxx I xxx. xxxxxxxx;

4. xxx xxxxxxx xxx přímo xxxxxx x následujících metod, xxxx jejich kombinací: xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx nich; macerací xxxx xxxxxxxx zpracováním xxxxxxxxxxx surovin x xxxx zemědělského xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo v xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx; přidáním xxxxxxxxx z těchto xxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx: xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1334/2008 xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxx určených x xxxxxxxxxxx x některých xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x potravinách xxxx xx jejich xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1601/91, xxxxxxxx (ES) x. 2232/96 x x. 110/2008 x směrnice 2000/13/XX; xxxxxx, xxxxx xx použijí x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1333/2008 xx dne 16. xxxxxxxx 2008 x potravinářských xxxxxxxxxx xxxxxxx, jiných povolených xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1333/2008 x 1334/2008; xxxxxxxx, xxxxxx zemědělských xxxxxxxx, xxxxxxxx; xxxx přidáním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, ať xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxx, lihu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jiných xxxxxxxx;

5. není zařazen xxx xxxx XX 2203, 2204, 2205, 2206 a 2207 (XX 2203: Pivo xx sladu, KN 2204: Víno x xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx mošt xxxx xxx čísla 2009 (xxxxx xxx xxxxxx xxxx a xxxx xxxx; xxxxx mošt, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx), KN 2205: Xxxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx aromatických xxxxx xxxx xxxxxx aromatických xxxxx, KN 2206: Xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx); xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) nápojů a xxxxx kvašených (fermentovaných) xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx neuvedené xxx xxxxxxxxxx, XX 2207: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 80 % xxxxxxxxxx nebo xxxx; xxxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxx, denaturované, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx),

6. xxxxxxx-xx se xxx xxxxxx voda, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx: xxxxxx xxxx xxxx xxxx být x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx x. 98/83/XX xx dne

3. xxxxxxxxx 1998 x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx spotřebě x se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2009/54/XX xx xxx 18. xxxxxx 2009 o xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x obsah xxxxxxxx x lihovině; xx xxxxxxx vody xxxx xxxxx xxxxxxxx minimální xxxxx alkoholu x % xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy X xxx. xxxxxxxx.“.

4. Xxxxxxx x. 1 xxx:

Xxxxxxx x. 1 x nařízení x. 9/2011 Xx. xx. x. Xxxxx

>>> 

Xxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxx xxxx pro prodej xxxxx nebo poskytování xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1.

2. Adresa místa, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx možno xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx., číslem xxxxxxxxxxx x popisným, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx se, x xxxxx xx xxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. před xxxxxxx xx metra, x xxxxxxx XXX xxxx.

3. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ty, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx (XXX - xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, XX - xxxxxxxx xxx, XX - xxxxxxxxxxx, XX - xxxxxxxx xxx, XX - xxxxxxx středisko, XX - xxxxxxxx centrum, XX - směr x centra, DC - xxxx do xxxxxx).

4. Xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx 5) xx xxxxxxx v xxxxxxx x:

x) xxxxxx x xxxxxx pouze xxxxx, xx-xx xxxx než xxxxxxx x §4 xxxx. 1, xx. xxxx než 6.00 - 20.00 xxxxx;

x) xxxxxxx míst pouze xxxxx, xx-xx jiná xxx uvedená v §4 xxxx. 2, xx. xxxx xxx 6.00 - 20.00 xxxxx;

x) u xxxx xxxxx tehdy, je-li xxxx než xxxxxxx x §4, tj. xxxx xxx 6.00 - 21.00 xxxxx;

x) x restauračních xxxxxxxx xxxx xxx 22.00 xxxxx (§7 xxxx. 1).

5. Xxxx provozu (xxxxxxx x. 6) xx xxxxxxx xxxxx §4:

1) xxxxxxxxx,

2) xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

6. Rozdělení xxxx xxx prodej xxxxx xxxx poskytování služeb xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb (xxxxxxx x. 7) je xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx x §2.

7. Xxx xxxxxx xxxxx (xx xxxxxxx x. 7), kde xx xxxxxx „tisk“, se xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pornografického xxxxx xx xxxxxxx x centrální xxxxx xxxxx.

8. Xxx xxxxxx xxxxx (xx sloupci x. 7), xxx xx xxxxxxx „vánoční xxxxx“, xx xxxxxx xxxxxx vánočních xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, věnců, xxxxxxxxx, purpury, xxxxxxxx, xxxxxxx xx stromečky, xxxxxxx, vánočního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, vánočních xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx zboží s xxxxxxx tématikou (xxxxxx, xxxxxxxxxx atd.). Textilní xxxxx s vánoční xxxxxxxxx xxxxx prodávat xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

9. Xxx druhem xxxxx (xx xxxxxxx x. 7), xxx xx uvedeno „xxxxxxxxxxx xxxxx“, se xxxxxx xxxxxx velikonočních xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, velikonočních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx tématikou (xxxxxx, xxxxxxxxxx atd.). Xxxxxxxx xxxxx s velikonoční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxx.

10. Pod xxxxxx xxxxx (ve sloupci x. 7), xxx xx xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“, se xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, svícnů, xxxxx x chvojí.

11. x) Tam, xxx xx xxx xxxxxx xxxxx (xx xxxxxxx x. 7) x xxxxxxx míst, xxxxxxx „xxxx, xxxxx“, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, bylinných xxxxxxx určených xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx též prodej xxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxxx xxxxx, cenin xx. xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx potřeb, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x republiky, xxxxxxxx xxxxxxxx, kalendářů, xxxxxxxx fotopotřeb, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, hygienických xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, odznaků x xxxxxxxx tématikou, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a balených xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nápojů, xx xxxxx se xxxxx §2 xxxx. x) xxxxxx x. 65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx pokládají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx), platí xxxxxx x xxxxxxx upravené xxx. xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 1 x tržnímu xxxx xxx xxxxx §3 xxxx. 1 cit. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kuřácké xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx kouření a xxxxxxxxxxxx cigarety z xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx konstrukci x xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxxx“) x ze xxxxxx xxxxx konstrukce x xxxxxxxxxxxx sortimentem xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku; xxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxx. xxxxxx xx stánku x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prodeje xxxxx §14 xxx. xxxxxx, xx. xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx trhu. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx prodávat xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx (xxx ke Xxx xxxx atd.). Xxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §3 odst. 1 x x §11 xxxx. 1 xxx. zákona, není xxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx na tržním xxxxx, tržišti, v xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx prodejním místě.

„Lihovinou“ xx xxxxx článku 2 odst. 1. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 110/2008 ze xxx 15. xxxxx 2008 x definici, xxxxxx, obchodní úpravě, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o zrušení xxxxxxxx Rady (XXX) x. 1576/89&xxxx; xxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) určený x xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 % objemových;

d) xxxxxxxx:

x) xxx xxxxx

- destilací xxxxxxxx zkvašených xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k aromatizaci xxxx xxx xxxx, xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx původu nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxx nařízení, nebo

- xxxxxxxx látek určených x aromatizaci, xxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 3 xxxxxxx X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x lihu zemědělského xxxxxx nebo  x xxxxxxxxxx&xxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxx; xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxxxx,

xx) xxxx mísením xxxxxxxx x xxxxxx xxxx více xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

- x xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

- x xxxxx zemědělského xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx původu, xxxx

- x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápoji, nebo

- x nápoji.“.

Za xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 2 odst. 2 xxx. nařízení xxxxxxxxxx xxxxxx zařazené xxx xxxx XX 2203, 2204, 2205, 2206 x 2207 (XX 2203: Xxxx xx xxxxx, XX 2204: Xxxx x čerstvých xxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxxx alkoholem; vinný xxxx xxxx než xxxxx 2009 (xxxxx xxx xxxxxx víno x xxxx xxxx; xxxxx mošt, xxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx alkoholu, xxxxxxx x ostatní xxxxx xxxx), KN 2205: Xxxxxx x ostatní xxxx x čerstvých xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx bylin xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx látek, XX 2206: Ostatní xxxxxxx (fermentované) xxxxxx (xxxxxxxxx jablečné xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx); xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) nápojů x nealkoholickými xxxxxx, xxxxx neuvedené xxx xxxxxxxxxx, KN 2207: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx obsahem xxxxxxxx 80 % xxx. xxxx xxxx; ethylalkohol x ostatní destiláty, xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxx alkoholu.).

12. Tam, xxx xx (ve xxxxxxx x. 7) xxxxxx za xxxxxxxx xxxx zboží xxxx xxxxxx, rozumí xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx, xxxxxx xxx xxx poskytovat.

13. Tam, xxx xx (xx xxxxxxx x. 7) xxx druhem zboží xxxxxxx „jízdenky xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx“, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx karty.

14. Xxxxx xxxx x xxxx, xxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxx x. 7 výslovně xxxxxxx „xxxxxxxxx živočišného xxxxxx“, xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xx podle §2 xxxx. x) zákona x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx výrobcích a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx živočichů, xxxxx, mlezivo, xxxxx xxxx xxxxx produkty. Xxxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxxxx, chlazené (mražené) x nechlazené, nebo xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx, xxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxx apod.“.

Čl. XX

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. X xxxx 2 x 3, xxxxx nabývají účinnosti xxxx 25. xxxxxx 2021.

XXXx. Zdeněk Hřib, x. r.

primátor hlavního xxxxx Xxxxx

xxx. Xxx. xxxx. Xxxx Xxxxxxxx, x. r.

I. xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx