Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

9/XX/2021 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřená xxxx městem Jesenice x xxxx Xxxxxxx – xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx (XXXXX) xxxxxxxx podle xxx. §63 odst. 1 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx

Xx. X.

Xxxxxxx strany

1. Xxxxx Xxxxxxxx,

XX 00243825,

xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx: Středočeský

adresa xxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxx xxxxxxx 368, 270 33 Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxx. Jan Polák

dále xxx Xxxxx Jesenice

a

2. Xxxx Drahouš,

IČ 47016035

xxxx: Xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx 40, 270 33 Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx města Xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxx Obec Xxxxxxx

XX. II

Předmět xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx smlouvy xx xxxxxxxxxxx výkonu přenesené xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č.111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen xxxxx x základních xxxxxxxxxx). Xxx této xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxx orgán Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx.

XX. XXX.

Xxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx

1) Zápisy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů.

a) xxxxx x xxxxxxxxx objektu (xxxxx §42 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx o základních xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a Xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle §42 zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx objektu, xxxxx o xxxx xxxxxxx xx ostatní xxxxxx xxxxx x xx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce, xxxxx x definičním xxxx xxxxxxxxxx objektu, xxxxx x typu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx' x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx).

x) xxxxx ulice x xxxxx o xxxxxxx xxxxx xx ostatní xxxxxx xxxxx (xxxxx §43 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxx §43 xxxxxx x základních xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx povinnost sdělit xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx čáře xxxxx x také xxxxx x části xxxx.

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx části xxxx, (podle §44 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech), xxxxxxxx adresní místo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx objektem, který xxxxxxxx stavební xxxxxxxx xxxx ohlášení xxxxxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxx Obce Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx odst. 1 Xxxxxxxxx úřadu x Xxxxxxxx, xxxxxxx nebo x elektronické podobě, xx xxxxxxxxxxx, které xxxxx Xxxxx Jesenice Xxxx Drahouš xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx této xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx identifikace xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx obdržení.

ČI. XX

XXXXXX XXXXXXX

1) Xx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxx xxxx smlouvy xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Jesenice xxxxxx xx xxxx 100 Xx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx čl. III. xxxx xxxxxxx.

2) Xxxxxx xx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx bude hrazena xx základě faktury xxxxxxxxx Městem Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx Jesenice xxxxx fakturu xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx skončení kalendářního xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx 15 xxx ode dne xxxxxxxx Obci Xxxxxxx.

Xx. X

Xxxx xxxxxx smlouvy

1) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Tato smlouva xx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

2) Xxxx xxxxxxx xxx vypovědět, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x délce xxx xxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxx následujícího po xxxxxxxx xxxxxxxx. Smluvní xxxxxx, xxxxx podala xxxxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxxx informovat Xxxxxxx xxxx Středočeského xxxxx.

XX. XX

Xxxxxxxx ustanovení

1) Xxxxxxx strany xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 dnů. Po xxxx platnosti xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obecních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxx smlouva xxxx xxx měněna xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx, výslovně x xxxx xxxxxxx neupravené, xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxx.

4) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx stejnopis xxxxxxx obdrží Krajský xxxx Středočeského xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x uzavření xxxx smlouvy.

5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rady Města Xxxxxxxx x zastupitelstva Xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxx xxx 10.06.2020

Xxx. Xxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

X Xxxxxxxx xxx 10.6.2020

Antonín Xxxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxx&xxxx;x xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx&xxxx;xxxxxx&xxxx;xxxx xxx&xxxx;28.&xxxx;xxxxx&xxxx;2020.