Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXX MLADÁ XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx náměstí 61, 293 01 Xxxxx Boleslav

SPIS. ZN.: XXxXX/20759/2021/XxXxx

X.X.: 29298/2021/XX/XxXxx

XXXXXXXX: Evžen Xxxxxxxxx

XXX.: 326715612

X-XXXX: xxxxxxxxx@xx-xxx.xxXXXXX: 9.4.2021

XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX ŘÍZENÍ

Společnost XXXXXXXX, x.x., XXX 27196763, Českobratrské náměstí 1321, Xxxxx Xxxxxxxx XX, 293 01 Xxxxx Boleslav 1,

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX, xxxx. x x.x., Xxxxxxx 957/15, Xxxxxx, 140 00 Xxxxx 4

(xxxx jen "xxxxxxx") xxxxxx xxx 9.3.2021 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx napojení xxxxxxxxxxxxx bodů Mladá Xxxxxxxx

xx xxxxxxx parc. x. 925/2, 925/3, 926/1, 926/2, 929/11, 929/12 x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxx Boleslavi, parc. x. 1812/32, 1812/167, 1812/174 v xxxxxxxxxxxx xxxxx Kosmonosy, xx. x. 261/1, 471/4, 471/7, 485/2, 523, 624/5, 815/6, 882/5, xxxx. č. 105/10, 109/5, 196/5, 358/1, 498, 560/19, 605/20, 608/6, 608/11, 608/15, 608/21, 608/22, 608/23, 608/28, 608/64, 608/406, 611/1,611/6, 611/7, 611/8, 613/2, 613/9, 613/10, 613/11, 614/12, 614/40, 636/2, 655/25, 655/33, 655/34, 655/192, 655/209, 655/210, 655/319, 655/327, 657/29, 657/48, 657/52, 657/67, 699/1, 850/28, 855/37, 855/43, 855/63, 855/66, 1007/7, 1023/4, 1027/4, 1027/14, 1028/9, 1042/11, 1042/12, 1046/1, 1046/9, 1193/71, 1229/2, 1251/1, 1251/2, 1251/6, 1251/7, 1251/9, 1253/1, 1254/1, 1254/6, 1254/7, 1263/2, 1263/7, 1263/8, 1269/1, 1278/1, 1278/3, 1285/1, 1303/1, 1316/1, 1316/5, 1316/37, 1316/67, 1316/74, 1316/76, 1316/82, 1316/89, 1316/92, 1316/94, 1316/102, 1316/103, 1316/104, 1316/109, 1316/110, 1322/23, 1322/35, 1322/42, 1322/43, 1322/48, 1341/2, 1357/2, 1367, 1368/1, 1368/4, 1369/1, 1370/1, 1448/1, 1449/2, 1449/40, 1449/43, 1449/44, 1449/45, 1449/46, 1449/47, 1459, 1491, 1514/1, 1515, 1559/1, 1638, 1681/3, 1681/5, 1681/6, 1681/7, 1681/8, 1685/3, 1753, 2088, 2182, 2890 x xxxxxxxxxxxx území Mladá Xxxxxxxx, parc. č. 78/7 v xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx u Xxxxx Boleslavi, parc. x. 1140/63, 1140/77, 1140/89, 1287/3, 1287/4, 1287/5, 1287/6, 1288/3, 1288/4, 1288/5, 1288/6, 1290/3,

1290/5, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296 x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx, parc. x. 275/2, 769/3, 769/4, 769/5, 769/6, 769/12 x xxxxxxxxxxxx xxxxx Řepov. Uvedeným xxxx xxxx zahájeno xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx:

- Xxxxxxxxxxx xxx x. 1 - Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx napojení xx xxxxxxxxx trasu xxxx. XXXXXXXX xxxxxx xxxxxxx Xx Xxxxxxx č. x. 1458 a xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xx Xxxxxxx. Xx křižovatce x xxxxxxxxxx X/38 xx větví x xxxxx x RZV x xx XXX. Xxxxx xx xxxxxx xx xxxx na xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxx. x. 1681/8, 1681/3, 1681/5, 1681/6, 1681/7, 1753, 1685/3, x x. x. Xxxxx Xxxxxxxx x xx parc. č. 1292, 1294, 1296, 1295, 1291, 1140/89, 1293, 1288/6, 1288/5, 1290/5, 1288/4, 1287/5, 1287/4, 1288/3, 1287/3, 1140/77, 1140/63, 1287/6, 1290/3, v k. x. Xxxx.

- Xxxxxxxxxxx xxx x. 2 - Xxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. XXXXXXXX xx xxxxx straně xxxxxxxxxx X/38 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxx. Trasa je xxxxxx xx xxx xxxxx, severozápadní xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. x. 1812/167, v x. x. Kosmonosy x xxxxxxxxxxxx xxxx xx pozemcích xxxx. x. 1812/32, 1812/174, x x.x. Xxxxxxxxx x xxxx. č. 655/210, v k.ú. Xxxxx Xxxxxxxx.

- Xxxxxxxxxxx xxx č. 3 - Xxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxx xx stávající xxxxx spol. XXXXXXXX x xxxxxxx Xxxxxxxxxxx x. x. 1275 x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx X/38, xxx dále xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx komunikace x xxxxxxx XXX Xxxxxxxxxx x. x. 1432 xxxxx na XXX. Xxxxx xx xxxxxx xx jihu na xxxxxxx xxxx. x. 655/327 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ke komunikaci X/38 x xxxx xx severozápad xx xxxxxxxxx parc. x. 655/210 a 655/209, xxx v k.ú. Xxxxx Xxxxxxxx.

- Xxxxxxxxxxx xxx x. 4 - Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx stávající xxxxx xxxx. XXXXXXXX x xxxxxxxxxx poblíž objektu Xxxxxxxxxx x. x. 1204, xxxx. x. 608/64 x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx do XXX, kde xx xxxxxxxx xx xxxx. x. 655/319, xxx x.x. Xxxxx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vede x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx trasu spol. XXXXXXXX x xxxxxxx Xxxx Palacha x. x. 1101 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, xxx xxxxxx RZV x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxx SVO. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx prac.č. 655/34 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx.x. 655/192, 655/25, 655/33, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxx Palacha, xxxx. x. 608/28 x dále pokračuje xx parc.č. 608/21, xxxxxxxx komunikaci Xxxxxxxxxx, xxxx.x.608/22, 608/23 a xx ukončena x XXX xx xxxx. x. 608/6, vše x.x. Xxxxx Boleslav.

- Xxxxxxxxxxx bod x. 5 - Optická xxxxx vede z xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx trasu xxxx. XXXXXXXX u xxxxxxx Xxxxxxxxxx x. x. 956 x vede xxxxx ulice Havlíčkova xx x xxxxx X Xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx XXX a XXX. Xxxxx je xxxxxx xx místa xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx parc.č. 608/6 x xxxxxxxxx jihozápadním xxxxxx kde xx xxxxxxxx x XXX x XXX na xxxx.x. 608/15, 608/406, xxx x.x. Xxxxx Xxxxxxxx.

- Telematický xxx x. 6 - Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vede x xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx trasu spol. XXXXXXXX x objektu Xxxxxxxx č. p. 736/38 a xxxx xxxxxx xx západ xx RZV, vše xx xxxx. č. 611/6, x.x. Xxxxx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx trasy xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. XXXXXXXX xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx x. x. 736/38 x xxxx xxxx xxxxxxxxxx Erbenova x xxxx jihovýchodním směrem x xxxx se xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxx na XXX. Od xxxxx xxxxxxxx x xxxx.x. 611/1, pokračuje xxxx xxxx. č. 605/20 x 613/10, xxx xx xxxxxxxx x XXX, xxx x.x. Xxxxx Boleslav.

- Telematický xxx č. 7 - Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. XXXXXXXX x xxxxxxx Havlíčkova x. x. 741/39, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx objektem Xxxxxxxxxx x. p. 742/41 x Xxxxxxx x. x. 1266, trasa xx xxx v xxxxxxxx stáčí x xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx na SVO x objektu Čechova x. x. 651. Xxxxx je vedena xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx.x. 611/8, 611/7 a xxxx xxxxxxxxx jihovýchodním směrem xx xxxx.x. 613/9, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx.x.613/2, xxx xx ukončena x SVO, xxx x k.ú. Mladá Xxxxxxxx.

- Xxxxxxxxxxx xxx x. 8 - Xxxxxxx xxxxx xxxx x místa napojení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. XXXXXXXX x xxxxxxx Xxxxxxxxx č. x. 762/18 x xxxx xxxxxx k xxxxx Havlíčkova, kterou xxxxx x pokračuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. U Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx je xxx ukončena x XXX. Druhá větev xxxxxxx trasy xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx SVO. Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx komunikace Xxx. Xxxxxx xxxxxx XXX. Xxx přechod xxxx dráhy využívá xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx byla xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx se xxxxx xx k xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxx přechází x xxxxx xx xxxxxxxx xx stávající xxxxx xxxx. XXXXXXXX. Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx napojení xx xxxxxxxxx xxxxx x xx. Xxxxxxxxx xx xxxx.x.2182, 560/19, 614/12, dále xxxxxxxx xxxxxxxxxx Havlíčkova, xxxx.x.613/9, xxxxxx pokračuje jihovýchodním xxxxxx na xxxx.x. 613/11, 614/40, 613/2, xxxxxxxx do XXX xx xxxx.x. 624/5 x rozdvojuje se xx xxxxxx x xx sever. Na xxxxxx pokračuje xxxxx Xxxxxxxxx na xxxx.x.1278/3, 498 a xx xxx pokračuje xx xxxx.x. 636/2, 1448/1, xxxxxxxx komunikaci Xxxxxxxxx xxxx.x. 1278/1 x xxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxxx kde xx ukončena napojením xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx.x. 1269/1, xxx x.x. Xxxxx Xxxxxxxx.

- Xxxxxxxxxxxxxxx bod x. 9 x 10 - Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx. XXXXXXXX x xxxxxxx xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx x. x. 835, xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx 30-xx xxxxxxx xx xxxxx. První xxxxx xxxxxxxxx podél xxxxx tř. Václava Xxxxxxxx, xxx xxxxxx XXX x dále xxxxxxxxx xx XXX. Xxxxx xxxxx vede xxxx xxxxx (komunikaci) xx. Xxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx xx. Xxxxxxx Xxxxx x Volkharda Xöxxxxx, xx xxx 260 xxxxxxx xxxxx přes xxxx ulici xxxxxxxx, xxx napojí XXX x XXX, trasa xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. Xxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Köhlera x po cca 100 xxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxx xx xxxxxx z xxxxxxx xx. Xxxxxxx Klementa xx xxxx.x. 657/52, x pokračuje xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.x. 657/48, 657/29, x xxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx par.č. 657/67 xxx xx ukončena x XXX, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx.x. 657/67, xxxxxxxx xxxxxxxxxx tř. Xxxxxxx Xxxxxxxx, parc.č. 1285/1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx. Xxxxxxx Kalmy a Xxxxxxxxx Xöxxxxx xx xxxx.x. 699/1, 1449/2, 882/5, 1449/43 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx komunikaci xx xxxx.x., 1449/44, 1449/45, 1449/46, 1449/40 xx xxxxx xx xxxxxxxx x XXX, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podél xxxxxxxxxx xx parc.č. 1449/47 x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx komunikaci, přes xxxx.x. 1449/46, 1449/45, xxx k.ú. Mladá Xxxxxxxx.

- Xxxxxxxxxxx xxx x. 11 - Xxxxx xxxx optické xxxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx spol. XXXXXXXX poblíž xxxxxxx xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx x. x. 846 x xxxx xx XXX xxx trasa xxxxx, vše na xxxx.x. 657/67, x.x. Xxxxx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx trasy xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx spol. XXXXXXXX x objektu xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx x. x. 147/23 a xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxx x RZV. Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx.x. 1285/1, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxx.x. 1278/1, kde xx xxxxxxxx x XXX, xxx k.ú. Xxxxx Xxxxxxxx.

- Xxxxxxxxxxx xxx č. 13 - Xxxxxxx trasa xxxx z xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx. XXXXXXXX x objektu parc. x. 161/3, k.ú. Xxxxx Boleslav a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx x poté x xxxxx Palackého x xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx policie, Xxxxxxxxx x. x. 68. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, na parc.č. 261/1, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx na xxxx.x. 1229/2, 1263/8, přechází xxxxxxxxxx Jaselská, parc.č. 1263/2, xxxxxxxxx xx xxxx.x. 1263/7 a xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx parc.č. 109/5 x je ukončena xx xxxx.x. 105/10, xxx x.x. Xxxxx Xxxxxxxx.

- Telematický xxx x. 14 - Xxxxxxx xxxxx vede x místa xxxxxxxx xx xxxxxxxxx trasu xxxx. XXXXXXXX x xxxxxxx xxxxx X. X. Xxxxxxxx 1084 x xxxxxxxxx x xxxxx třída X. X. Masaryka x xxxx po xxxx xxxxxxx straně u xxxxxxx třída X. X. Masaryka č. x. 1086 xx xxxxxx XXX a XXX xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. XXXXXXXX. Od xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx X. X. Masaryka x. x. 1084, xx xxxxx vedena na xxxxxxx xxxx.x. 815/6 x pokračuje xx 1316/5, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.x.1638 xxx xxxxxxxx RZV a xxxx xxxxxxxxx přes xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.x. 1303/1, xxx k.ú. Xxxxx Xxxxxxxx.

- Xxxxxxxxxxx xxx x. 15 - Xxxxxxx xxxxx vede x místa xxxxxxxx xx xxxxxxxxx trasu xxxx. FIBERNET z xxxxxxx xxx. č. 929/11 x.x. Xxxxxxxx x Mladé Xxxxxxxxx x vede xxxxxx xxxxxx xxx napojí XXX x dále xxxxxxxxx cca 10 xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx SVO xx xxxxxxx xxx. x. 78/7, k.ú. Xxxxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xx napojení xx xxxxxxxxx trasu xx xxxxxxx xxxx. x. 929/11, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směrem xx xxxxxxx parc.č. 929/12, 926/2, 926/1, 925/3, xxxxxxxx komunikaci xxxx.x.925/2, xxx v x.x. Xxxxxxxx x Mladé Xxxxxxxxx a pokračuje xx xxxx.x. 78/7, x.x. Xxxxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxx xxx xx ukončena x XXX.

- Xxxxxxxxxxx bod x. 16 - Xxxxxxx trasa vede x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx trasu xxxx. FIBERNET poblíž xxxxxxx parc. x. 2014 a xxxxxxxxx xxxxx Ptácká po xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. U xxxxxxxxxx x xxxxx X Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx RZV x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Ptácká a xxxxxxxx SVO. Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx. Ptácká, xx xxxxxxx parc.č. 1254/7 x xxxxxxxxx podél xxxx xxxxx jihozápadním xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.x. 1254/6 kde xxxxxxxx XXX a xxxxxxxx komunikaci xx xxxxxxx xxxx. x. 1254/1 a xx xxxxxxxx na xxxx.x.2088 x XXX.

- Xxxxxxxxxxx xxx x. 17 - Xxxxx xxxx xxxxxxx trasy xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx stávající ÚR (Xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx. XXXXXXXX v ulici Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx uchycené xx mostní xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxx vede xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx křižovatce x xxxxx Xxxxxx. Xxx xx xxxxxx XXX x xxxx xxxxx ulici Nádražní xxxxxx k xxxxx Xxxxxx, kde končí x XXX. Trasa xx xxxxxx xx xxxxxxxx na stávající XX v ul. Xxxxxxxxxxx x přechází Xxxxxxx na xxxxxxx xxxx.x. 1367, 1370/1, 1251/2 x xxxxxx xx jihozápad xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx parc.č. 1251/1, 1251/7, 1251/6, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx.x. 1253/1 x xx xxxxxxxx xx xxxx.x. 523 v XXX, xxx x.x. Xxxxx Boleslav. Xxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx severovýchod xx xxxx.x. 1251/2, 2890, 485/2, 1251/1, 1251/9, xxxxxxxx komunikaci Nádražní x pokračuje xx xxxx.x. 471/4, 471/7, 1369/1, xxx je x ul. Pražská xxxxx xxxxxxxx, xxx x k.ú. Xxxxx Xxxxxxxx. Druhá xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x místa xxxxxxxx xx xxxxxxx ÚR (Xxxxxx rozhodnutí) xxxx. XXXXXXXX v ulici Xxxxxxx. Tuto xxxxx xxxxx x vede xx západní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx ulici Xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx trasu xxxx. XXXXXXXX. Xxxxx část xxxxx xx vedena xx napojení xx xxxxxxx ÚR xx xxxx.x. 1368/1, 358/1, 1559/1, xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a Pražská x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.x. 1368/4, 1193/71, x xx xxxxxxxx x xx. Xxxxxxxxx xx xxxx.x. 1357/2, xxx k.ú. Xxxxx Xxxxxxxx.

- Telematický xxx x. 19 - Optická xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx stávající xxxxx xxxx. XXXXXXXX x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx x. x. 1079 x xxxxx X. X. Masaryka x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx SVO. Xxxxx je vedena xx xxxx.x. 1341/2, x k.ú. Xxxxx Xxxxxxxx.

- Xxxxxxxxxxx bod x. 20 - Xxxxxxx xxxxx xxxx x místa xxxxxxxx xx xxxxxxxxx trasu xxxx. XXXXXXXX x xxxxxxx Xxxxxxxxx č. x. 1141 - 1142 x pokračuje xxxxxx xxxxxx. U xxxxxxx Laurinova x. x. 1049 xxxxxx XXX. U xxxxx Xxxxxxxx xxxxx kříží xx. Xxxxxxxxx x xxxxx x SVO. Xxxxx xx xxxxxx xx pozemku xxxx.x. 1491 a pokračuje xxxxxx xx xxxxxxxxx x poté xx xxxxxx xx parc.č. 1316/1, xxx x.x. Xxxxx Xxxxxxxx.

- Xxxxxxxxxxx xxx č. 21 - Xxxxxxx trasa xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx spol. FIBERNET x xxxxxxx Xxxxxxxx x. x. 1046 x vede xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. xxxx xx xxxxx severním směrem x xxxxx xxxxx Xxxxxxxx, kde xxxxxx XXX x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx XXX. Xxxxx xx xxxxxx z xxxxxxx Xxxxxxxx x. x. 1046 na xxxx.x. 1046/9, x xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxx.x. 1322/23, 1322/35, 1322/43, 1322/48, 1322/42, 1046/1, 1316/89, x přechází komunikaci Xxxxxxxx xx parc.č. 1316/1 x poté xx ukončena x XXX xx parc.č.196/5, xxx x.x. Mladá Xxxxxxxx.

- Xxxxxxxxxxx bod x. 22 - Xxxxxxx xxxxx vede x xxxxx xxxxxxxx xx stávající xxxxx xxxx. XXXXXXXX u xxxxxxx Xxxxxxxxx 1019/29 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx XXX a xxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx a podél xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxx v SVO. Xxxxx je vedena xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.x. 1514/1 x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxx.x. 1515, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx parc.č. 1491, xxx x.x. Mladá Xxxxxxxx.

- Telematický xxx x. 23 - Xxxxx xxxx optické xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx spol. XXXXXXXX u xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx směrem xx XXX. Druhá xxxx xxxxxxx trasy xx XXX xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx. XXXXXXXX. Xxxx xxxxx x RZV xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.x. 850/28, v x.x. Xxxxx Xxxxxxxx.

- Xxxxxxxxxxx xxx x. 25 - Xxxxx xxxx optické xxxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx spol. FIBERNET x xxxxxxx xxxx. x. 855/37. X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx směrem xx XXX x xxxx xxxxxx xxxxxx xx XXX. Xxxxx xxxx xxxxxxx vede x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. XXXXXXXX na pozemku xxxx. x. 1042/12 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kde xx xxx 10 metrech xxxxxx "SOS XXXXXX" Xxxxx xxxx trasy xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.x. 855/37, 855/66 x 1316/1. Xxxxx část xxxxx xx vedena xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.x. 1042/12 x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxx.x. 1042/11, kde xx xxxxxxxx x SOS XXXXXX, vše k.ú. Xxxxx Boleslav.

- Xxxxxxxxxxx xxx x. 26 - Xxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. XXXXXXXX x objektu Xxxxxxxx x. p. 1134 x pokračuje východním xxxxxx xxxx ulici Xxxxxxxx. Poté xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx SVO x dále xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx XXX. Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx.x. 855/43 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx.x. 855/66, xxxxxxxx xxxxxxxxxx Dukelská xx xxxx.x. 1027/4, 1027/14, xxxx přechází komunikaci Xxxxxxxx xx xxxx.x. 1316/1, 1316/67 a 1028/9 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x.x. Xxxxx Boleslav.

- Xxxxxxxxxxx bod x. 27 - Xxxxx xxxx optické xxxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx. FIBERNET x pozemku parc. x. 1316/94 x xxxx xxxxxx směrem xx XXX. Xxxxx xxxx xxxxxxx vede x místa xxxxxxxx xx xxxxxxxxx trasu xxxx. FIBERNET na xxxxxxx xxxx. č. 1316/92 a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx XXX. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxx.x. 1316/94 x 1023/4. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx na xxxx.x. 1316/92 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Jičínská xx parc.č. 1316/1 x je xxxxxxxx x SVO xx xxxx.x.1316/82, xxx x.x. Xxxxx Boleslav.

- Telematický xxx č. 28 - Xxxxxxx trasa xxxx z xxxxx xxxxxxxx na stávající xxxxx xxxx. XXXXXXXX xx pozemku xxxx. x. 1316/104 a xxxx do středového xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx napojí xxxxx XXX x dále xxxx východním xxxxxx xx xxxxxxx XXX. Xxxxx xx vedena xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx pozemku xxxx.x. 1316/104 x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxx.x. 1316/103, 1316/102 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x XXX, xxx x.x. Xxxxx Xxxxxxxx.

- Xxxxxxxxxxx xxx x. 29 x 30 - Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx stávající trasu xxxx. XXXXXXXX xx xxxxxxx xxx. č. 1316/110 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx postupně xxxxxxxx xxxx SVO x RZV. Xxxxx xxxxxxxxxxx XXX se xxxxxxx na xxxxx xxxxxx ulice Jičínská x xxx XXX xx nacházejí xx xxxxxxxxx ostrůvku této xxxxx. Xxxxx je xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx na xxxx.x. 1316/110 x xxxxxxxxx xx severozápad xx xxxx.x. 1316/76, 1316/109, 1316/37 x 1007/7. Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx x XXX na xxxx.x. 1316/74, xxx x.x. Xxxxx Xxxxxxxx.

- Xxxxxxxxxxx xxx č. 31 - Optická trasa xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx spol. XXXXXXXX xx xxxxxxx xxxx. x. 1459, k.ú. Xxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx objektu xxxx x xxxxxxxx XXX.

- Xxxxxxxxxxx xxx x. 32 - Xxxxxxx xxxxx vede x xxxxx napojení xx xxxxxxxxx XX (xxxxxxxxx xxxxxx) spol. FIBERNET xx xxxxxxx xxxx. x. 769/12 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx XXX. X xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx X/16 po xxxx xxxxxxx xxxxxx, kde xxxxxxxx xxx SVO. Xx místa xxxxxxxx xx xxxxx vedena xx xxxx.x. 769/12 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx.x. 769/2, 275/2, 769/3, 769/4, 769/5 a xx xxxxxxxx xx xxxx.x. 769/6 v XXX, vše x.x. Xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, xxxxx stavební x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx stavebního úřadu, xxxx stavební xxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním řádu (stavební zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx zákon"), xxxxxxxx zahájení xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §93 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx §2 zákona x. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx výstavby xxxxxxxx, vodní x xxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx územního xxxxxx, xx kterém xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx řízení xxx námitky xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx přihlédnuto. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx města Xxxxx Boleslav Xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, oddělení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx telefonické xxxxxxx).

Xxxxx x vlastnickými nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pozemkům:

parc. x. 924, 925/1, 925/4, 927, 928/1, 928/3, 929/10, 930/2 x katastrálním území Xxxxxxxx u Mladé Xxxxxxxxx, xxxx. x. 1081, 1083/2, 1085, 1087/1, 1087/4, 1087/5, 1088/1, 1088/4, 1088/5, 1809/1, 1812/78, 1812/81, 1812/110, 1812/111, 1812/153, 1812/155, 1812/165, 1812/166, 1812/170, 1812/171, 1812/173, 1812/222, 1812/223, 1812/224, 1873/9 x katastrálním xxxxx Xxxxxxxxx, xx. x. 75, 76, 78/3, 80, 82/3, 82/4, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91/2, 92/2, 93/2, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107/1, 108/1, 108/2, 108/3, 223, 225/1, 226, 227/1, 228/1, 234/2, 261/2, 261/3, 262/1, 263, 264/1, 264/2, 265/1, 265/2, 266/1, 267, 268/3, 338/1, 339/1, 348/1, 349, 350, 353/1, 355, 360/1, 362/1, 362/2, 369/1, 369/2, 370, 371/1, 371/2, 434, 439, 441/2, 455/2, 459/1, 462, 463, 464, 465, 468/1, 468/2, 468/3, 471/1, 471/2, 471/6, 474/1, 474/2, 475/1, 475/2, 476, 477, 478, 479/2, 480/2, 480/3, 480/4, 480/6, 480/7, 481, 482/2, 482/3, 483, 484, 486, 487/2, 488/1, 488/2, 489/1, 489/2, 490/1, 490/2, 491, 492/1, 492/2, 492/3, 493, 494/1, 495, 499/1, 499/2, 499/3, 500/1, 500/2, 504/1, 524/1, 548, 549/2, 576, 577, 582/1, 583/2, 584, 585/1, 585/2, 586/1, 586/2, 587/2, 588/1, 588/2, 588/4, 589/1, 589/3, 591, 595/2, 596, 598/1, 598/2, 599, 600, 601/1, 601/2, 602, 603/1, 603/2, 604, 605/1, 605/2, 607/2, 611/1, 612, 613/1, 614, 615, 616/1, 616/2, 616/9, 617/1, 617/2, 618, 619/1, 619/2, 620/1, 624/1, 643/2, 644, 645, 646, 647, 648/1, 648/3, 648/4, 653/1, 654, 655, 664/1, 669, 682, 683/2, 692, 693/1, 693/2, 694/1, 695, 700, 701, 702, 703/1, 703/2, 705/1, 708, 713, 715, 724, 728, 732, 735, 737, 738, 739, 740, 741/1, 741/2, 744/1, 744/2, 746, 749, 750, 751, 752, 755, 768, 769/1, 769/2, 770, 798, 799, 800, 815/1, 815/2, 815/3, 815/4, 815/5, 816/1, 816/2, 819, 820, 822/1, 852/1, 854/1, 854/2, 855, 856, 869, 876/1, 878, 882/1, 882/2, 882/3, 886, 887, 923, 925, 927, 930/1, 930/2, 930/3, 932, 943, 945/1, 945/2, 950/1, 950/2, 950/3, 950/4, 950/5, 951, 952, 953, 969/1, 970, 971, 982, 991/1, 991/2, 993, 1011, 1020, 1021, 1027, 1028/3, 1029, 1036, 1048, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1059, 1060/1, 1061, 1064, 1070, 1088, 1089, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1126, 1134, 1135, 1136, 1137, 1158, 1162/1, 1165, 1170/1, 1171, 1172, 1175, 1186, 1191, 1192, 1193, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1213, 1214/1, 1215, 1227/1, 1253, 1255, 1264, 1270/1, 1273, 1280, 1291, 1295, 1305, 1308/1, 1309, 1312, 1347/1, 1349, 1366, 1388, 1400, 1401/1, 1401/3, 1404, 1425, 1426, 1427, 1477, 1493, 1495, 1518, 1541, 1542/1, 1543, 1544, 1545, 1548, 1550/1, 1550/2, 1551/1, 1551/2, 1555, 1558, 1561, 1562, 1650, 1651/1, 1673, 1674, 1684/1, 1690, 1693, 1694, 1697, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1714, 1715, 1745, 1746, 1747, 1756, 1757, 1758, 1759, 1762, 1764, 1876, 1877, 1878, 1879, 1884, 1898, 1907, 1908, 1910, 1912, 1929, 1940, 1941, 1946, 1947/1, 1965, 1987/1, 1989, 1990, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018/1, 2019, 2023, 2024, 2039, 2058, 2060, 2062, 2081, 2096, 2097, 2098, 2108, 2109, 2110, 2111, 2118, 2140/1, 2161, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2181, 2182, 2185, 2200, 2206, 2207, 2229, 2230, 2232/2, 2242/1, 2243, 2245, 2246, 2253/1, 2261, 2285, 2286, 2294/5, 2294/6, 2294/7, 2308/1, 2308/2, 2308/3, 2308/4, 2308/5, 2308/6, 2308/7, 2308/8, 2308/9, 2308/10, 2308/11, 2308/12, 2308/13, 2308/14, 2308/15, 2308/16, 2308/17, 2308/18, 2308/19, 2308/20, 2308/21, 2308/22, 2308/23, 2308/24, 2308/25, 2308/26, 2308/27, 2308/28, 2308/29, 2308/30, 2308/31, 2327, 2342, 2343, 2345, 2346, 2387, 2415, 2416, 2417, 2434/1, 2450/1, 2451/3, 2455/1, 2476, 2492, 2500, 2509, 2510, 2533, 2544/1, 2546/1, 2546/2, 2566/1, 2566/38, 2568, 2590, 2592, 2595/1, 2598/1, 2601/1, 2614, 2618, 2622, 2625/1, 2625/2, 2625/4, 2626/5, 2626/6, 2627/2, 2628/1, 2629, 2631/1, 2659, 2662, 2663, 2664, 2928/1, 2975/1, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3394, 3395, 3482, 3483, 3484, 3497, 3515, 3521, 3522, 3523, 3529, 3530, 3531/1, 3531/2, 3531/3, 3532/1, 3532/2, 3705/1, 3726, 3728, 3737, 3747, 4961, 4966, 4973, 4975, 4980, 4985, 4986, 4991, 4996, 4997, 5010, 5016, 5017, 5019, 5022, 5023, 5025, 5029, 5033, 5035, 5051, 5053, 5055, 5056, 5059, 5062, 5188, 5198, 5199, 5203, 5205, 5215, 5244, 5269/1, 5269/2, 5327, 5328, 5496, 5498, 5499, 5500, 5502, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509, 5596, 5707, 5708, 5709, 5724, 5740, 5741, 5840,&xxxx; 5842, 5848, 5851, 5852, 5853, 5854, 5855, 5856, 5926, 6006, 6007, 6037, 6173, 6195, 6233, 6281, 6499, 6503, 6546, 6597, 6616, 6837, 6853, 6856, 6865, 6870, 6944, 6972, 7038, 7067, 7068, 7094, 7096, 7166, 7367, 7368, 7447, 7509, xxxx. x. 16/1, 16/3, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 34/1, 35/2, 45, 74, 92/6, 92/7, 93/1, 102/1, 103/1, 103/2, 105/1, 105/2, 105/5, 105/6, 105/7, 105/11, 109/1, 115/1, 115/6, 115/7, 118/16, 119/22, 119/37, 170/4, 177/5, 180/1, 182/1, 182/5, 182/26, 182/29, 182/39, 182/41, 182/42, 185/24, 185/76, 185/77, 185/79, 191/12, 193/3, 193/17, 195/13, 196/3, 196/10, 196/11, 196/12, 197/3, 197/9, 197/10, 197/11, 197/18, 198/8, 198/12, 204/2, 236/33, 236/68, 240/1, 240/2, 240/3, 244/1, 244/2, 244/15, 247/1, 276/1, 277/1, 283/2, 284/3, 292/3, 307/1, 316/1, 316/2, 317/1, 323, 333/1 334/1, 347, 356/11, 357/1, 357/3, 357/5, 358/2, 359/1, 361/8, 361/55, 361/60, 361/61, 361/62, 373/2, 373/9, 373/10, 373/11, 373/13, 373/25, 373/32, 384/1, 384/6, 389/1, 391/3, 399/1, 417, 424/4, 433/2, 433/5, 435, 438, 456/1, 456/4, 456/5, 460/3, 461/1, 463/4, 466/1, 467/3, 467/15, 468, 473/3, 473/4, 483/1, 490/2, 490/6, 490/7, 494/2, 494/23, 494/25, 494/36, 495/9, 495/11, 495/12, 495/13, 495/14, 495/16, 496/4, 496/9, 496/10, 501/3, 504/3, 506/1, 559/1, 559/9, 559/10, 559/14, 559/30, 559/31, 560/14, 560/18, 560/20, 560/21, 605/6, 605/17, 605/19, 606/3, 606/6, 608/1, 608/5, 608/14, 608/16, 608/19, 608/20, 608/24, 608/29, 608/30, 608/32, 608/33, 608/35, 608/50, 608/61, 608/63, 608/73, 608/80, 608/83, 608/137, 608/161, 608/175, 608/176, 608/192, 608/199, 608/241, 608/247, 608/403, 608/405, 608/456, 611/2, 611/4, 611/5, 611/9, 612/4, 612/11, 613/3, 613/7, 614/4, 614/11, 614/13, 614/15, 614/22, 614/31, 614/38, 614/39, 623/3, 623/20, 623/21, 624/5, 626/27, 635/16, 636/1, 636/30, 636/32, 636/62, 636/64, 636/67, 638/1, 638/7, 651/29, 652/19, 655/1, 655/2, 655/26, 655/27, 655/28, 655/29, 655/30, 655/31, 655/32, 655/35, 655/36, 655/37, 655/38, 655/39, 655/40, 655/49, 655/52, 655/60, 655/62, 655/72, 655/73, 655/76, 655/149, 655/194, 655/195, 655/197, 655/199, 655/202, 655/204, 655/211, 655/212, 655/213, 655/227, 655/230, 655/231, 655/232, 655/233, 655/243, 655/245, 655/258, 655/259, 655/262, 655/263, 655/264, 655/265, 655/266, 655/267, 655/310, 655/311, 655/312, 655/320, 655/328, 655/329, 655/330, 655/331, 655/332, 655/333, 656/20, 657/49, 657/50, 657/51,¨657/53, 657/54, 657/56, 657/66, 657/70, 657/73, 657/74, 657/75, 659/1, 659/4, 660/6, 660/7, 665/1, 665/9, 665/24, 669/6, 669/10, 671/4, 671/5, 672/2, 672/6, 672/9, 672/16, 672/17, 673/1, 674/3, 674/4, 674/5, 675/2, 675/47, 676/5, 676/9, 676/13, 676/19, 678/1, 678/20, 679/1, 679/3, 679/29, 679/30, 679/47, 680/7, 681/9, 682/18, 684/3, 689/20, 692/2, 692/5, 692/11, 692/14, 692/15, 692/16, 692/17, 693/1, 699/3, 700/2, 700/11, 701/1, 701/5, 706/11, 707/2, 712/10, 714/8, 714/11, 714/14, 741, 821/5, 821/18, 821/19, 821/20, 821/26, 845/1, 849/8, 850/33, 850/34, 851/66, 851/71, 852/74, 852/94, 852/95, 852/96, 855/19, 855/38, 855/39, 855/40, 855/42, 855/44, 855/58, 855/59, 855/61, 855/62, 855/65, 855/70, 855/73, 855/78, 855/82, 858/12, 862/1, 862/26, 862/55, 862/56, 919/11, 919/12, 919/21, 924/1, 928/2, 928/3, 928/6, 931/3, 931/4, 931/19, 931/20, 934, 941/4, 942/32, 942/33, 942/34, 944, 949/1, 949/3, 953/1, 953/3, 953/15, 1007/1, 1007/2, 1007/3, 1007/5, 1007/12, 1007/13, 1007/16, 1007/17, 1007/41, 1007/43, 1007/44, 1008/1, 1011/5, 1011/14, 1011/16, 1011/17, 1012/1, 1014, 1015/5, 1023/1, 1023/3, 1023/6, 1023/14, 1023/15, 1024/2, 1024/3, 1025/1, 1027/3, 1027/11, 1028/1, 1028/10, 1028/11, 1028/13, 1032/4, 1034/10, 1034/19, 1034/20, 1038/25, 1038/32, 1038/40, 1038/42, 1042/3, 1042/6, 1042/9, 1042/10, 1044/7, 1045/1, 1045/4, 1045/6, 1045/8, 1046/3, 1046/4, 1046/5, 1046/6, 1046/7, 1046/11, 1046/12, 1046/13, 1046/14, 1051/35, 1191/19, 1191/22, 1193/1, 1193/2, 1193/4, 1193/7, 1193/49, 1193/54, 1193/55, 1193/56, 1193/57, 1193/58, 1193/66, 1193/68, 1193/69, 1193/70, 1193/73, 1208/2, 1208/3, 1225/1, 1226, 1229/1, 1238/2, 1239, 1247/1, 1247/2, 1247/4, 1248/3, 1249/1, 1250, 1251/8, 1253/11, 1253/12, 1253/13, 1253/14, 1253/15, 1254/3, 1254/4, 1254/8, 1254/9, 1254/10, 1254/11, 1254/12, 1254/13, 1254/14, 1256/1, 1258/1, 1258/2, 1263/1, 1263/5, 1263/6, 1263/9, 1263/10, 1263/11, 1263/21, 1264/2, 1265, 1281, 1285/2, 1285/14, 1296/1, 1302/1, 1302/2, 1315/4, 1316/2, 1316/16, 1316/18, 1316/19, 1316/20, 1316/25, 1316/26, 1316/27, 1316/28, 1316/29, 1316/30, 1316/34, 1316/36, 1316/38, 1316/39, 1316/66, 1316/68, 1316/69, 1316/70, 1316/72, 1316/73, 1316/75, 1316/83, 1316/84, 1316/85, 1316/86, 1316/87, 1316/88, 1316/90, 1316/91, 1316/93, 1316/95, 1316/96, 1316/98, 1316/99, 1316/100, 1316/107, 1316/111, 1316/112, 1316/113, 1316/115, 1317/2, 1322/41, 1322/44, 1322/45, 1322/57, 1338/3, 1341/1, 1341/3, 1341/4, 1341/8, 1341/13, 1341/15, 1342/2, 1343/1, 1343/5, 1344/2, 1348/1, 1350/2, 1352/2, 1352/3, 1362/1, 1366/1, 1366/3, 1368/2, 1369/2, 1369/3, 1373/1, 1376/2, 1376/7, 1376/11, 1376/12, 1376/13, 1376/26, 1376/27, 1376/29, 1376/30, 1392/5, 1392/9, 1392/17, 1423, 1440, 1441, 1442, 1443, 1445, 1446/1, 1448/2, 1448/3, 1448/4, 1448/9, 1448/11, 1449/3, 1449/5, 1449/39, 1449/42, 1449/48, 1449/49, 1458, 1461, 1467, 1482, 1483, 1485/1, 1487, 1489, 1498, 1505, 1506, 1514/2, 1520/1, 1520/2, 1520/3, 1542, 1543, 1546, 1548, 1550, 1552/1, 1554, 1556, 1559/2, 1586/1, 1588, 1589, 1593, 1639, 1670, 1671/8, 1672/4, 1672/6, 1681/2, 1681/4, 1681/10, 1683/1, 1683/13, 1683/15, 1683/16, 1683/30, 1683/34, 1685/1, 1685/4, 1686/1, 1687, 1693/1, 1693/3, 1693/4, 1706/3, 1707/1, 1712/1, 1712/2, 1739/1, 1739/3, 1770, 1772, 1789, 1791, 1814, 1922/2, 1923/1, 1923/2, 1923/5, 1924, 1953, 1960, 1964, 1965, 1966/1, 1966/2, 1992, 1993, 1998, 2014, 2028, 2065, 2074, 2077, 2078, 2079, 2082, 2083, 2090, 2096, 2100, 2137, 2140, 2143, 2162, 2163, 2167, 2168, 2169, 2184, 2192, 2198, 2217, 2239, 2656, 2664, 2666, 2667/2, 2667/3, 2669, 2670, 2671, 2720/1, 2720/2, 2721/1, 2721/2, 2725/2, 2739, 2744, 2749, 2762, 2764/1, 2769, 2773, 2778, 2780, 2781, 2783, 2784, 2786, 2788, 2789, 2790, 2791, 2795, 2813, 2816, 2834, 2867, 2897, 2901, 2908, 2909, 2912, 2913, 2914 x katastrálním území Xxxxx Boleslav, parc. x. 111/5, 287/5, 287/6, 287/11, 287/21, 303, 304 x xxxxxxxxxxxx území Bezděčín x Xxxxx Xxxxxxxxx, xxxx. x. 203/6 x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxx, parc. x. 78/4, 78/6, 78/10, 78/11, 424/14, 592/1 x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx u Xxxxx Xxxxxxxxx, xxxx. x. 1118, 1122, 1126, 1134, 1140/60, 1140/75, 1140/86, 1140/87, 1140/88, 1140/94, 1288/2, 1290/2, 1308, 1309, 1310 x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx. č. 510/34 x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx. x. 247/7, 724/6, 726/12, 726/13, 726/14, 769/1, 769/2, 769/7, 769/8, 769/13 v xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Xxxxx x vlastnickými xxxx xxxxxx věcnými xxxxx x xxxxxxxxx stavbám:

Kosmonosy x.x. 1255, Mladá Xxxxxxxx X x.x. 27, x.x. 26, x.x. 22, x.x. 20, č.p. 19, x.x. 18, x.x. 17, x.x. 15, x.x. 14, č.p. 13, x.x. 12, x.x. 143, č.p. 42, x.x. 8, x.x. 7, č.p. 6, x.x. 116, x.x. 115, č.p. 114, x.x. 113, x.x. 112, x.x. 111, č.p. 110, x.x. 109, č.p. 5, č.p. 142, x.x. 4, x.x. 141 x č.p. 3, Xxxxx Boleslav XX x.x. 71, x.x. 70, x.x. 1475, x.x. 191, x.x. 68, x.x. 173, č.p. 140, x.x. 1321, x.x. 176, x.x. 1391, x.x. 116, x.x. 114, x.x. 118, x.x. 1474, x.x. 442, x.x. 123, x.x. 131, x.x. 139, x.x. 174, x.x. 175, x.x. 182, x.x. 294, x.x. 188, č.p. 195, x.x. 200, x.x. 203, č.p. 198, x.x. 209, x.x. 435, x.x. 222, x.x. 223, x.x. 221, x.x. 230, č.p. 231, x.x. 234, x.x. 235, x.x. 238, x.x. 254, x.x. 259, č.p. 258, x.x. 252, x.x. 253, x.x. 295, x.x. 296, x.x. 298, x.x. 301, x.x. 322, x.x. 308, č.p. 310, x.x. 679, x.x. 324, č.p. 332, x.x. 333, x.x. 331, x.x. 329, x.x. 529, x.x. 339, x.x. 361, x.x. 379, x.x. 380, x.x. 381, x.x. 429, č.p. 440, x.x. 441, x.x. 446, x.x. 456, č.p. 447, x.x. 448, č.p. 445, x.x. 106, x.x. 560, x.x. 486, x.x. 480, x.x. 479, x.x. 451, x.x. 474, x.x. 533, x.x. 532, č.p. 531, x.x. 506, č.p. 505, x.x. 507, x.x. 508, č.p. 521, č.p. 553, x.x. 547, x.x. 673, x.x. 558, x.x. 557, x.x. 548, x.x. 92, x.x. 589, č.p. 591, x.x. 591, x.x. 591, x.x. 93, x.x. 586, x.x. 587, č.p. 601, x.x. 600, x.x. 624, x.x. 628, x.x. 625, x.x. 622, x.x. 621, č.p. 620, x.x. 619, x.x. 638, x.x. 633, x.x. 632, x.x. 658, č.p. 666, x.x. 688, x.x. 689, č.p. 685, x.x. 686, x.x. 694, x.x. 701, x.x. 698, x.x. 697, č.p. 736, x.x. 763, x.x. 742, č.p. 138, x.x. 787, x.x. 659, x.x. 833, x.x. 833, č.p. 833, x.x. 833, x.x. 857, x.x. 1305, x.x. 1486, x.x. 847, č.p. 847, č.p. 885, x.x. 956, x.x. 957, č.p. 964, x.x. 966, x.x. 971, x.x. 976, x.x. 989, č.p. 994, x.x. 999, x.x. 977, č.p. 983, x.x. 985, x.x. 988, č.p. 1081, x.x. 1076, x.x. 1080, x.x. 1136, č.p. 1230, x.x. 1038, č.p. 1036, č.p. 1034, x.x. 1033, x.x. 1030, x.x. 1029, x.x. 1092, x.x. 1096, č.p. 1098, x.x. 1241, x.x. 1239, x.x. 1195, x.x. 1197, x.x. 1198, č.p. 1199, x.x. 1201, x.x. 1270, x.x. 1271, x.x. 1272, č.p. 1273, x.x. 1274, x.x. 1275, č.p. 1232, č.p. 1234, x.x. 1231, č.p. 1308, x.x. 1233, x.x. 5926, x.x. 1324, č.p. 1339, x.x. 1268, č.p. 1231, x.x. 1432, x.x. 1487, x.x. 1444 x x.x. 1490, Xxxxx Xxxxxxxx XXX x.x. 1006, x.x. 807, x.x. 760, x.x. 1066, x.x. 1075, x.x. 1077, x.x. 1455, x.x. 1078, x.x. 1087, x.x. 916, x.x. 842, č.p. 14, č.p. 108, x.x. 46, č.p. 1454, č.p. 60, x.x. 59, č.p. 1397, x.x. 58, x.x. 69, x.x. 799, č.p. 72, x.x. 845, č.p. 73, x.x. 76, x.x. 77, x.x. 188, x.x. 458, x.x. 70, č.p. 296, č.p. 64, x.x. 23, x.x. 98, č.p. 161, x.x. 97, x.x. 165, x.x. 800, x.x. 202, č.p. 94, x.x. 1485, x.x. 149, x.x. 166, x.x. 764, x.x. 92, x.x. 1315, x.x. 167, x.x. 128, x.x. 127, x.x. 124, x.x. 143, x.x. 148, č.p. 157, x.x. 126, č.p. 130, x.x. 152, x.x. 158, č.p. 206, x.x. 204, x.x. 195, x.x. 187, x.x. 209, x.x. 214, x.x. 628, č.p. 213, x.x. 734, x.x. 205, x.x. 1076, x.x. 223, x.x. 224, č.p. 207, x.x. 191, x.x. 197, x.x. 252, x.x. 254, č.p. 251, x.x. 1086, x.x. 1085, x.x. 1084, x.x. 1089, x.x. 1089, č.p. 244, x.x. 267, x.x. 273, x.x. 279, x.x. 282, x.x. 287, x.x. 289, x.x. 1200, x.x. 303, x.x. 299, č.p. 292, x.x. 290, č.p. 291, č.p. 312, x.x. 319, č.p. 302, x.x. 309, x.x. 342, č.p. 355, x.x. 352, x.x. 347, x.x. 343, x.x. 348, x.x. 351, x.x. 379, x.x. 380, x.x. 369, č.p. 365, č.p. 367, x.x. 371, x.x. 368, č.p. 360, x.x. 378, č.p. 392, x.x. 388, x.x. 387, x.x. 400, č.p. 413, x.x. 401, x.x. 426, x.x. 408, x.x. 412, x.x. 1429, č.p. 434, x.x. 455, č.p. 435, x.x. 409, x.x. 411, x.x. 432, x.x. 433, x.x. 415, x.x. 462, x.x. 465, x.x. 476, č.p. 504, x.x. 505, x.x. 517, č.p. 518, x.x. 570, x.x. 626, x.x. 571, x.x. 572, x.x. 725, x.x. 724, x.x. 100, x.x. 847, x.x. 870, x.x. 727, x.x. 644, č.p. 728, x.x. 761, x.x. 767, č.p. 768, č.p. 769, x.x. 770, x.x. 775, č.p. 826, x.x. 824, x.x. 841, x.x. 840, x.x. 880, x.x. 868, x.x. 869, x.x. 848, x.x. 866, č.p. 867, x.x. 905, x.x. 911, x.x. 906, x.x. 925, x.x. 912, x.x. 951, x.x. 946, č.p. 977, x.x. 990, x.x. 992, x.x. 529, x.x. 1446, x.x. 1096, x.x. 1094, č.p. 1092, x.x. 1091, č.p. 261, č.p. 1014, x.x. 1014, x.x. 1097, x.x. 1074, x.x. 1073, č.p. 31, x.x. 1025, x.x. 1025, x.x. 1044, x.x. 1046, x.x. 1361, x.x. 1372, č.p. 1364, x.x. 1060, x.x. 1064, x.x. 1079, x.x. 1080, č.p. 1395, č.p. 1081, x.x. 1082, x.x. 1081, x.x. 1082, x.x. 1083, č.p. 1049, x.x. 1034, x.x. 1021, x.x. 1020, x.x. 1019, x.x. 1283, x.x. 1132, č.p. 1134, x.x. 1152, x.x. 1141, x.x. 1160, x.x. 1350, x.x. 1361, x.x. 1365, x.x. 1311, x.x. 1415, x.x. 1416, x.x. 1452 a x.x. 1443, Mladá Xxxxxxxx IV x.x. 74, x.x. 74, x.x. 27, č.p. 30, č.p. 31, x.x. 32, x.x. 291, č.p. 33, x.x. 155, x.x. 66, x.x. 142, x.x. 65, x.x. 60, x.x. 169, x.x. 57, č.p. 56, č.p. 55, x.x. 196, č.p. 87, x.x. 22, x.x. 53, x.x. 310, x.x. 51, x.x. 96, x.x. 52, x.x. 35, x.x. 36, x.x. 180, x.x. 37, x.x. 299, x.x. 39, x.x. 129, x.x. 40, x.x. 41, x.x. 47, x.x. 100, č.p. 103, č.p. 107, x.x. 99, x.x. 281, č.p. 171, x.x. 117, x.x. 124, x.x. 131, x.x. 138, x.x. 130, č.p. 152, x.x. 177, x.x. 178, x.x. 190, x.x. 188, x.x. 198, x.x. 197, x.x. 199, x.x. 200, č.p. 202, x.x. 215, č.p. 214, x.x. 213, x.x. 212, č.p. 210 a x.x. 319

Xxxxxxx:

X xxxxxxxx stanoviskům x xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx. X námitkám, které xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx §89 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxx, xx nepřihlíží. Xxxxxxxx řízení xx xxxxx námitkách uvede xxxxxxxxxxx, xxxxx zakládají xxxx postavení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx podání námitek.

Obec xxxx xxxxxxxx námitky x xxxxxxx zájmů xxxx x zájmů xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx nebo stavby, xx xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, není-li xxx xxxxxxxxx, xxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx právo x xxxxxx pozemku xxxx xxxxxx, xxxx osoba, xxxxx vlastnické xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pozemkům xxxx stavbám na xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx přímo dotčeno. Xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dotčen xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxx.

Xxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnou xxx.

Xxxxx Xxxxxxxxx

xxxxxxxx odboru stavebního x rozvoje města xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx záměr xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxxxxxx dnem xx xxxxxxxx písemnosti xx xxxxxx desce Magistrátu xxxxx Mladá Boleslav xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx x této lhůtě xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

Datum xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxx zprávy o xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx - podatelna,

Komenského xxxxxxx x.x. 61, Xxxxx Boleslav X, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, IDDS: 9x8xxxx

Xxxxxx xxxx Xxxxx, XXXX: 3x2xx86

Xxxxxx úřad Xxxxxxxx, XXXX: d7jbx5m

Obdrží:

Účastníci xxxxxx xxxx xxxxxx zástupci - jednotlivě:

SITEL, xxxx. x r.o., XXXX: 69779x9

Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx xxxxxxx města, Komenského xxxxxxx x.x. 61, Xxxxx Xxxxxxxx X, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Boleslav, Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, oddělení xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. 61, Xxxxx Xxxxxxxx X, 293 01 Xxxxx Boleslav 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ČR, IDDS: xxx4xxx Xxxxx Xxxxxx XX a.s., IDDS: xxxxx7x

Xxxxx Xxxxxxxxx, XXXX: 9x8xxxx

Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx x.x. 930, Mladá Xxxxxxxx XXX, 293 01 Mladá Xxxxxxxx 1 XXXXX AUTO x.x., IDDS: 67xxxxx

Xxxxx xxxxx, x.x., Xxxxxxxxxx xxxxxx majetku Xxxxx, XXXX: x52xxxx Xxxxxx xxxxxxxx XXXXXXX, družstvo, XXXX: f8rtf5s

Obec Xxxxxxxx, XXXX: x7xxx5x

XX - Xxxxxx Xxxx, státní xxxxxx, XXXX: xxxx8x2 Xxxxx Šlajchrtová, Xxxxxx x.x. 49, 273 78 Řisuty

Kateřina Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx č.p. 1212, Mladá Xxxxxxxx XX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxx Xxxxx, Na Xxxxxxx x.x. 1247, Xxxxx Xxxxxxxx XX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1 Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x.x. 1046, Xxxxx Boleslav XXX, 293 01 Xxxxx Boleslav 1 Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, XXXX: xx79xxx

Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx č.p. 1046, Xxxxx Xxxxxxxx III, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx x.x. 1046, Xxxxx Xxxxxxxx III, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1 Xxxx Xxxxx, XXXX: xxxx87x

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx x.x. 23, 295 01 Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x.x. 1046, Xxxxx Xxxxxxxx XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Alena Pazderníková, Xxxxxxxx x.x. 1046, Xxxxx Boleslav III, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx x.x. 1048, Xxxxx Xxxxxxxx III, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Jana Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x.x. 1048, Xxxxx Boleslav III, 293 01 Mladá Xxxxxxxx 1

Martin Xxxxxx, Xxxxxxxx x.x. 1047, Xxxxx Xxxxxxxx III, 293 01 Mladá Xxxxxxxx 1

Lucie Xxxxxxxx, Xxxxxxxx č.p. 1047, Xxxxx Xxxxxxxx III, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1 Petr Xxxxx, XXXX: xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx č.p. 1048, Xxxxx Xxxxxxxx XXX, 293 01 Xxxxx Boleslav 1

Xxxxxxx Xxxxxxx, Jičínská x.x. 1046, Mladá Xxxxxxxx XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Serhiy Xxxxxxx, Xxxxxxxx x.x. 1046, Mladá Xxxxxxxx XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Xxxxx Xxxxxx, Jičínská x.x. 1046, Mladá Xxxxxxxx XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx x.x. 23, 02827 Xöxxxxx, Spolková xxxxxxxxx N Eva Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x.x. 1047, Xxxxx Boleslav XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, XXXX: 9dvsmuz

Lydia Xxxxxxx, Jičínská x.x. 1048, Mladá Xxxxxxxx XXX, 293 01 Xxxxx Boleslav 1

Zdeňka Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx č.p. 1048, Xxxxx Xxxxxxxx XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Xxxxxx Xxx, Xxxxxxxx x.x. 1047, Xxxxx Boleslav XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1 Xx. Xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x.x. 822/19, Xxxxx 9-Xxxxx Xxxx, 198 00 Xxxxx 98 Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx x.x. 1048, Xxxxx Xxxxxxxx XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Marie Hartmann, Xxxxxxxx x.x. 1047, Xxxxx Xxxxxxxx III, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Marie Xxxxxxx, Xxxxxxxx č.p. 1047, Xxxxx Xxxxxxxx XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1 Xxxxxx Xxxxxxxxx, IDDS: 3x75x39

Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx x.x. 565, 293 06 Xxxxxxxxx

Xxx. Xxxxxxxx Hujer, Xx Xxxxx x.x. 4358/37, Rýnovice, 466 05 Xxxxxxxx nad Xxxxx 5 Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx č.p. 1047, Xxxxx Boleslav XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Daniela Xxxxxxxx, Xxxxxxxx č.p. 1047, Xxxxx Xxxxxxxx XXX, 293 01 Xxxxx Boleslav 1

Xxxxxxxx Xxxxxx, Jičínská x.x. 1046, Mladá Xxxxxxxx XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Xxxx Xxxxxxxx, Jičínská x.x. 1046, Xxxxx Boleslav XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Xxx. Xxxxxxxx Duranda, Semčice x.x. 183, 294 46 Xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx x.x. 183, 294 46 Xxxxxxx Xxxxxx Lisner, Xxxxxxxxx x.x. 430, 294 01 Xxxxx nad Xxxxxxx Kateřina Lisnerová, XXXX: uf7c96m

Miroslav Vybíral, Xxxxxxxx x.x. 1048, Xxxxx Boleslav III, 293 01 Mladá Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxxx Hrázská, Xxxxxxxx x.x. 1046, Xxxxx Xxxxxxxx XXX, 293 01 Mladá Xxxxxxxx 1 Xxx. Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx x.x. 1048, Xxxxx Xxxxxxxx III, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1 Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx č.p. 1048, Xxxxx Boleslav III, 293 01 Mladá Xxxxxxxx 1

Zdeněk Macháček, Xxxxxxxxxx x.x. 956, Xxxxx Xxxxxxxx XX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx č.p. 1, 294 02 Xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx č.p. 1, 294 02 Xxxxxxxx Daniel Xxxxxx, XXXX: y5z2pxv

Ing. Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx x.x. 99, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Ing. Xxxxx Sochová, Bukovno x.x. 99, 293 01 Mladá Boleslav 1 Xxxx Xxx, Xxxxxxxxxxxxxxxx č.p. 718, 294 21 Xxxx xxx Bezdězem PORTA XXXXXXX MB x.x.x., XXXX: xxxx5xx

Xxxxxxxx Xxxxx, Xxx Xxxxxx č.p. 97, Xxxxxxxxxx, 295 01 Mnichovo Xxxxxxxx

Xxx. Xxxxxxxx Tučková, Xxx Xxxxxx x.x. 97, Xxxxxxxxxx, 295 01 Xxxxxxxx Xxxxxxxx Václav Xxxxx, Xxxxxxxx č.p. 853, Xxxxx Xxxxxxxx XX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx x.x. 244, Xxxxx Xxxxxxxx XXX, 293 01 Mladá Xxxxxxxx 1 Radim Xxxxx, Xxxxxxx x.x. 6, 294 46 Xxxxxxx

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx x.x. 95, 294 41 Xxxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx x.x. 499/19, Mladá Xxxxxxxx XXX, 293 01 Xxxxx Boleslav 1 Xxxxxxxx Friebová, Xxxxxxx x.x. 499/19, Xxxxx Xxxxxxxx XXX, 293 01 Mladá Xxxxxxxx 1 Jiří Dvořák, Xxxxxxxx x.x. 244, Xxxxx Xxxxxxxx XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x.x. 244, Xxxxx Xxxxxxxx XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1 Ing. Xxx Zeman, Jičínská x.x. 244, Mladá Xxxxxxxx III, 293 01 Mladá Boleslav 1 Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx č.p. 244, Xxxxx Xxxxxxxx XXX, 293 01 Mladá Xxxxxxxx 1

Radek Xxxxx, Xxxxxxxx x.x. 244, Xxxxx Boleslav XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Jiří Xxxxxx, Xxxxxxxx x.x. 244, Xxxxx Xxxxxxxx XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx x.x. 244, Xxxxx Boleslav XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx x.x. 244, Xxxxx Boleslav XXX, 293 01 Mladá Xxxxxxxx 1

Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx č.p. 244, Xxxxx Xxxxxxxx XXX, 293 01 Mladá Xxxxxxxx 1

Xxxxx Gregušová, Xxxxxxxx x.x. 244, Xxxxx Xxxxxxxx XXX, 293 01 Mladá Xxxxxxxx 1

Xxxx Greguš, Xxxxxxxx x.x. 244, Xxxxx Boleslav III, 293 01 Mladá Xxxxxxxx 1

Xxxxxx Gregušová, Xxxxxxxx č.p. 244, Xxxxx Xxxxxxxx XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Xxx. Tereza Xxxxxxxx, Xxxxxxxx č.p. 244, Xxxxx Boleslav XXX, 293 01 Xxxxx Boleslav 1 Xxxxxx Xxx, Xxxxxxxx x.x. 244, Xxxxx Xxxxxxxx XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Xxx. Tomáš Rýdl, Xxxxxxxx x.x. 244, Xxxxx Boleslav XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1 Xxx. Xxxxxxx Rýdlová, Jičínská x.x. 244, Xxxxx Xxxxxxxx III, 293 01 Mladá Xxxxxxxx 1 Xxxxx Xxxxxxxx, 17. xxxxxxxxx x.x. 1172, Xxxxx Xxxxxxxx XX, 293 01 Xxxxx Boleslav 1

Xxx. Xxxxxx Bradáč, Veřovice x.x. 672, 742 73 Xxxxxxxx

Xxx Xxxx, Xxxxxxxx č.p. 244, Xxxxx Xxxxxxxx XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x.x. 244, Xxxxx Boleslav XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Pavel Xxxxx, Xxxxxxxx č.p. 244, Xxxxx Boleslav XXX, 293 01 Mladá Xxxxxxxx 1

Ing. Xxxxxxxx Xxxxäxxxx, Xxxxxxxx x.x. 708/47, Xxxxx Xxxxxxxx XX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1 Xxxxxx Neuhäuserová, Xxxxxxxx x.x. 708/47, Xxxxx Xxxxxxxx XX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1 Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx x.x. 915, 289 03 Městec Xxxxxxx

Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx x.x. 1041, Mladá Xxxxxxxx III, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1 Vlasta Slábová, Xxxxxx Xxxxx x.x. 159, 294 05 Xxxxxx Lhota x Xxxxx Boleslavě Hana Xxxxxxx, Jičínská x.x. 244, Mladá Xxxxxxxx XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1 Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx x.x. 273, 294 06 Xxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxx Karmanov, Xxxxxxxx x.x. 244, Xxxxx Xxxxxxxx XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Xxxxxx Popyk, Xxxxxxxx x.x. 244, Xxxxx Xxxxxxxx XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1 Jakub Xxxxx, Xxxxxx č.p. 746/44, Mladá Xxxxxxxx XX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Ing. Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx x.x. 383/12, Xxxxx 1-Xxxx Xxxxxx, 118 00 Xxxxx 011 Xxxx Xxxxxxxxxx, Karmelitská x.x. 383/12, Xxxxx 1-Xxxx Xxxxxx, 118 00 Xxxxx 011 Xxx. Xxxxx Xxxxxx, Xx.X., Xxxxx x.x. 405, 251 62 Xxxxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx č.p. 405, 251 62 Xxxxxxx Xxxxxxxxx s.r.o., XXXX: x95xxxx

XXXXX REAL s.r.o., XXXX: 6xjnk27

Ing. Xxxxx Xxxxxxxx, 28. října x.x. 734, 511 01 Xxxxxx 1

Renata Xxxxxxxxxx, 28. října x.x. 734, 511 01 Xxxxxx 1

Jakub Xxxxxxx, Xxxxxxxx x.x. 244, Xxxxx Xxxxxxxx XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1 Xxx Xxxxxxx, X Xxxxxxxxx x.x. 252, Xxxxxxx, 293 06 Xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxx, xxxxx X. G. Xxxxxxxx x.x. 1068, Xxxxx Xxxxxxxx III, 293 01 Xxxxx Boleslav 1 Xxx. Xxxx Xxxxxxx, Jičínská č.p. 244, Xxxxx Boleslav XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

JUDr. Xxxxx Jelínková, XXXX: 3x7xxxx

Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx x.x. 1108, 584 01 Xxxxx xxx Sázavou

Monika Xxxxxxxx, xxxxx T. X. Xxxxxxxx x.x. 1068, Xxxxx Xxxxxxxx III, 293 01 Mladá Xxxxxxxx 1 Jiří Xxxxxxx, náměstí Republiky x.x. 977/55, Xxxxx Xxxxxxxx III, 293 01 Mladá Xxxxxxxx 1 XXXx. Xxxxx Xxxxxx, IDDS: xxxxxxx

Xxx. Xxxx Langer, Xxxxxxxx x.x. 543/10, Xxxxx Xxxxxxxx XX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1 Xxxxx Xxxxxxxxx, Xx Celně x.x. 1346, Xxxxx Xxxxxxxx XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1 Xxxxx Xxxxxxx, Drhleny x.x. 5, 294 02 Xxxxxxxx

Xxx. Markéta Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx x.x. 117, 293 01 Mladá Boleslav 1 Xxxxx x.x.x., XXXX: xx5x5xx

Xxx. František Xxxxx, Xxxx č.p. 10, Xxxxx, 293 01 Mladá Xxxxxxxx 1

Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx x.x. 10, Xxxxx, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

XxxxXx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx x.x. 465/45, Mladá Xxxxxxxx XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x.x. 656, 294 41 Xxxxxxxxx

Xxxxxx Kadeřábková, X Xxxxxxx x.x. 1378, Xxxxx Boleslav XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1 Xxx. Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx x.x. 98, 293 01 Mladá Xxxxxxxx 1

Xxx. Xxxxxx Xxxxx, XXXX: xxxxxx8

Xxxxxx Rambousek, Xxxxx č.p. 213, 293 01 Mladá Xxxxxxxx 1 Petra Xxxxxxxx, V Zahradách x.x. 225/1, Libiš, 277 11 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraj, XXXX: xxxxxxx

XXX Xxxxxxxx XX, x.x., IDDS: zrmzyev

Správa xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX: uccchjm XXX Xxxxxxxxxx, x.x., XXXX: x95xxxx

Xxxxxxxx x kanalizace Xxxxx Boleslav, a.s., XXXX: 5xxxx2x XxxXxx, x.x.x., XXXX: rdxzhzt

CETIN x.x., IDDS: qa7425t

Obec Xxxxx, XXXX: 3x2xx86

XX - Xxxxxxxxxx x.x., XXXX: xxxxxxx

Xxx. Bohuslav Xxxxxxxxxx, XXXX: 6kkue98

CENTROTHERM Xxxxx Xxxxxxxx, x.x., XXXX: jx9n6q7 ŠKO-ENERGO, x.x.x., IDDS: vz85xgi

T-Mobile Xxxxx Xxxxxxxx x.x., XXXX: ygwch5i Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x.x., XXXX: 29acihr

Ostatní xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxx. x. 924, 925/1, 925/4, 927, 928/1, 928/3, 929/10, 930/2 x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx u Mladé Xxxxxxxxx, xxxx. x. 1081, 1083/2, 1085, 1087/1, 1087/4, 1087/5, 1088/1, 1088/4, 1088/5, 1809/1, 1812/78, 1812/81, 1812/110, 1812/111, 1812/153, 1812/155, 1812/165, 1812/166, 1812/170, 1812/171, 1812/173, 1812/222, 1812/223, 1812/224, 1873/9 v xxxxxxxxxxxx xxxxx Kosmonosy, xx. x. 75, 76, 78/3, 80, 82/3, 82/4, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91/2, 92/2, 93/2, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107/1, 108/1, 108/2, 108/3, 223, 225/1, 226, 227/1, 228/1, 234/2, 261/2, 261/3, 262/1, 263, 264/1, 264/2, 265/1, 265/2, 266/1, 267, 268/3, 338/1, 339/1, 348/1, 349, 350, 353/1, 355, 360/1, 362/1, 362/2, 369/1, 369/2, 370, 371/1, 371/2, 434, 439, 441/2, 455/2, 459/1, 462, 463, 464, 465, 468/1, 468/2, 468/3, 471/1, 471/2, 471/6, 474/1, 474/2, 475/1, 475/2, 476, 477, 478, 479/2, 480/2, 480/3, 480/4, 480/6, 480/7, 481, 482/2, 482/3, 483, 484, 486, 487/2, 488/1, 488/2, 489/1, 489/2, 490/1, 490/2, 491, 492/1, 492/2, 492/3, 493, 494/1, 495, 499/1, 499/2, 499/3, 500/1, 500/2, 504/1, 524/1, 548, 549/2, 576, 577, 582/1, 583/2, 584, 585/1, 585/2, 586/1, 586/2, 587/2, 588/1, 588/2, 588/4, 589/1, 589/3, 591, 595/2, 596, 598/1, 598/2, 599, 600, 601/1, 601/2, 602, 603/1, 603/2, 604, 605/1, 605/2, 607/2, 611/1, 612, 613/1, 614, 615, 616/1, 616/2, 616/9, 617/1, 617/2, 618, 619/1, 619/2, 620/1, 624/1, 643/2, 644, 645, 646, 647, 648/1, 648/3, 648/4, 653/1, 654, 655, 664/1, 669, 682, 683/2, 692, 693/1, 693/2, 694/1, 695, 700, 701, 702, 703/1, 703/2, 705/1, 708, 713, 715, 724, 728, 732, 735, 737, 738, 739, 740, 741/1, 741/2, 744/1, 744/2, 746, 749, 750, 751, 752, 755, 768, 769/1, 769/2, 770, 798, 799, 800, 815/1, 815/2, 815/3, 815/4, 815/5, 816/1, 816/2, 819, 820, 822/1, 852/1, 854/1, 854/2, 855, 856, 869, 876/1, 878, 882/1, 882/2, 882/3, 886, 887, 923, 925, 927, 930/1, 930/2, 930/3, 932, 943, 945/1, 945/2, 950/1, 950/2, 950/3, 950/4, 950/5, 951, 952, 953, 969/1, 970, 971, 982, 991/1, 991/2, 993, 1011, 1020, 1021, 1027, 1028/3, 1029, 1036, 1048, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1059, 1060/1, 1061, 1064, 1070, 1088, 1089, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1126, 1134, 1135, 1136, 1137, 1158, 1162/1, 1165, 1170/1, 1171, 1172, 1175, 1186, 1191, 1192, 1193, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1213, 1214/1, 1215, 1227/1, 1253, 1255, 1264, 1270/1, 1273, 1280, 1291, 1295, 1305, 1308/1, 1309, 1312, 1347/1, 1349, 1366, 1388, 1400, 1401/1, 1401/3, 1404, 1425, 1426, 1427, 1477, 1493, 1495, 1518, 1541, 1542/1, 1543, 1544, 1545, 1548, 1550/1, 1550/2, 1551/1, 1551/2, 1555, 1558, 1561, 1562, 1650, 1651/1, 1673, 1674, 1684/1, 1690, 1693, 1694, 1697, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1714, 1715, 1745, 1746, 1747, 1756, 1757, 1758, 1759, 1762, 1764, 1876, 1877, 1878, 1879, 1884, 1898, 1907, 1908, 1910, 1912, 1929, 1940, 1941, 1946, 1947/1, 1965, 1987/1, 1989, 1990, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018/1, 2019, 2023, 2024, 2039, 2058, 2060, 2062, 2081, 2096, 2097, 2098, 2108, 2109, 2110, 2111, 2118, 2140/1, 2161, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2181, 2182, 2185, 2200, 2206, 2207, 2229, 2230, 2232/2, 2242/1, 2243, 2245, 2246, 2253/1, 2261, 2285, 2286, 2294/5, 2294/6, 2294/7, 2308/1, 2308/2, 2308/3, 2308/4, 2308/5, 2308/6, 2308/7, 2308/8, 2308/9, 2308/10, 2308/11, 2308/12, 2308/13, 2308/14, 2308/15, 2308/16, 2308/17, 2308/18, 2308/19, 2308/20, 2308/21, 2308/22, 2308/23, 2308/24, 2308/25, 2308/26, 2308/27, 2308/28, 2308/29, 2308/30, 2308/31, 2327, 2342, 2343, 2345, 2346, 2387, 2415, 2416, 2417, 2434/1, 2450/1, 2451/3, 2455/1, 2476, 2492, 2500, 2509, 2510, 2533, 2544/1, 2546/1, 2546/2, 2566/1, 2566/38, 2568, 2590, 2592, 2595/1, 2598/1, 2601/1, 2614, 2618, 2622, 2625/1, 2625/2, 2625/4, 2626/5, 2626/6, 2627/2, 2628/1, 2629, 2631/1, 2659, 2662, 2663, 2664, 2928/1, 2975/1, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3394, 3395, 3482, 3483, 3484, 3497, 3515, 3521, 3522, 3523, 3529, 3530, 3531/1, 3531/2, 3531/3, 3532/1, 3532/2, 3705/1, 3726, 3728, 3737, 3747, 4961, 4966, 4973, 4975, 4980, 4985, 4986, 4991, 4996, 4997, 5010, 5016, 5017, 5019, 5022, 5023, 5025, 5029, 5033, 5035, 5051, 5053, 5055, 5056, 5059, 5062, 5188, 5198, 5199, 5203, 5205, 5215, 5244, 5269/1, 5269/2, 5327, 5328, 5496, 5498, 5499, 5500, 5502, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509, 5596, 5707, 5708, 5709, 5724, 5740, 5741, 5840, 5842, 5848, 5851, 5852, 5853, 5854, 5855, 5856, 5926, 6006, 6007, 6037, 6173, 6195, 6233, 6281, 6499, 6503, 6546, 6597, 6616, 6837, 6853, 6856, 6865, 6870, 6944, 6972, 7038, 7067, 7068, 7094, 7096, 7166, 7367, 7368, 7447, 7509, xxxx. x. 16/1, 16/3, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 34/1, 35/2, 45, 74, 92/6, 92/7, 93/1, 102/1, 103/1, 103/2, 105/1, 105/2, 105/5, 105/6, 105/7, 105/11, 109/1, 115/1, 115/6, 115/7, 118/16, 119/22, 119/37, 170/4, 177/5, 180/1, 182/1, 182/5, 182/26, 182/29, 182/39, 182/41, 182/42, 185/24, 185/76, 185/77, 185/79, 191/12, 193/3, 193/17, 195/13, 196/3, 196/10, 196/11, 196/12, 197/3, 197/9, 197/10, 197/11, 197/18, 198/8, 198/12, 204/2, 236/33, 236/68, 240/1, 240/2, 240/3, 244/1, 244/2, 244/15, 247/1, 276/1, 277/1, 283/2, 284/3, 292/3, 307/1, 316/1, 316/2, 317/1, 323, 333/1, 334/1, 347, 356/11, 357/1, 357/3, 357/5, 358/2, 359/1, 361/8, 361/55, 361/60, 361/61, 361/62, 373/2, 373/9, 373/10, 373/11, 373/13, 373/25, 373/32, 384/1, 384/6, 389/1, 391/3, 399/1, 417, 424/4, 433/2, 433/5, 435, 438, 456/1, 456/4, 456/5, 460/3, 461/1, 463/4, 466/1, 467/3, 467/15, 468, 473/3, 473/4, 483/1, 490/2, 490/6, 490/7, 494/2, 494/23, 494/25, 494/36, 495/9, 495/11, 495/12, 495/13, 495/14, 495/16, 496/4, 496/9, 496/10, 501/3, 504/3, 506/1, 559/1, 559/9, 559/10, 559/14, 559/30, 559/31, 560/14, 560/18, 560/20, 560/21, 605/6, 605/17, 605/19, 606/3, 606/6, 608/1, 608/5, 608/14, 608/16, 608/19, 608/20, 608/24, 608/29, 608/30, 608/32, 608/33, 608/35, 608/50, 608/61, 608/63, 608/73, 608/80, 608/83, 608/137, 608/161, 608/175, 608/176, 608/192, 608/199, 608/241, 608/247, 608/403, 608/405, 608/456, 611/2, 611/4, 611/5, 611/9, 612/4, 612/11, 613/3, 613/7, 614/4, 614/11, 614/13, 614/15, 614/22, 614/31, 614/38, 614/39, 623/3, 623/20, 623/21, 624/5, 626/27, 635/16, 636/1, 636/30, 636/32, 636/62, 636/64, 636/67, 638/1, 638/7, 651/29, 652/19, 655/1, 655/2, 655/26, 655/27, 655/28, 655/29, 655/30, 655/31, 655/32, 655/35, 655/36, 655/37, 655/38, 655/39, 655/40, 655/49, 655/52, 655/60, 655/62, 655/72, 655/73, 655/76, 655/149, 655/194, 655/195, 655/197, 655/199, 655/202, 655/204, 655/211, 655/212, 655/213, 655/227, 655/230, 655/231, 655/232, 655/233, 655/243, 655/245, 655/258, 655/259, 655/262, 655/263, 655/264, 655/265, 655/266, 655/267, 655/310, 655/311, 655/312, 655/320, 655/328, 655/329, 655/330, 655/331, 655/332, 655/333, 656/20, 657/49, 657/50, 657/51, 657/53, 657/54, 657/56, 657/66, 657/70, 657/73, 657/74, 657/75, 659/1, 659/4, 660/6, 660/7, 665/1, 665/9, 665/24, 669/6, 669/10, 671/4, 671/5, 672/2, 672/6, 672/9, 672/16, 672/17, 673/1, 674/3, 674/4, 674/5, 675/2, 675/47, 676/5, 676/9, 676/13, 676/19, 678/1, 678/20, 679/1, 679/3, 679/29, 679/30, 679/47, 680/7, 681/9, 682/18, 684/3, 689/20, 692/2, 692/5, 692/11, 692/14, 692/15, 692/16, 692/17, 693/1, 699/3, 700/2, 700/11, 701/1, 701/5, 706/11, 707/2, 712/10, 714/8, 714/11, 714/14, 741, 821/5, 821/18, 821/19, 821/20, 821/26, 845/1, 849/8, 850/33, 850/34, 851/66, 851/71, 852/74, 852/94, 852/95, 852/96, 855/19, 855/38, 855/39, 855/40, 855/42, 855/44, 855/58, 855/59, 855/61, 855/62, 855/65, 855/70, 855/73, 855/78, 855/82, 858/12, 862/1, 862/26, 862/55, 862/56, 919/11, 919/12, 919/21, 924/1, 928/2, 928/3, 928/6, 931/3, 931/4, 931/19, 931/20, 934, 941/4, 942/32, 942/33, 942/34, 944, 949/1, 949/3, 953/1, 953/3, 953/15, 1007/1, 1007/2, 1007/3, 1007/5, 1007/12, 1007/13, 1007/16, 1007/17, 1007/41, 1007/43, 1007/44, 1008/1, 1011/5, 1011/14, 1011/16, 1011/17, 1012/1, 1014, 1015/5, 1023/1, 1023/3, 1023/6, 1023/14, 1023/15, 1024/2, 1024/3, 1025/1, 1027/3, 1027/11, 1028/1, 1028/10, 1028/11, 1028/13, 1032/4, 1034/10, 1034/19, 1034/20, 1038/25, 1038/32, 1038/40, 1038/42, 1042/3, 1042/6, 1042/9, 1042/10, 1044/7, 1045/1, 1045/4, 1045/6, 1045/8, 1046/3, 1046/4, 1046/5, 1046/6, 1046/7, 1046/11, 1046/12, 1046/13, 1046/14, 1051/35, 1191/19, 1191/22, 1193/1, 1193/2, 1193/4, 1193/7, 1193/49, 1193/54, 1193/55, 1193/56, 1193/57, 1193/58, 1193/66, 1193/68, 1193/69, 1193/70, 1193/73, 1208/2, 1208/3, 1225/1, 1226, 1229/1, 1238/2, 1239, 1247/1, 1247/2, 1247/4, 1248/3, 1249/1, 1250, 1251/8, 1253/11, 1253/12, 1253/13, 1253/14, 1253/15, 1254/3, 1254/4, 1254/8, 1254/9, 1254/10, 1254/11, 1254/12, 1254/13, 1254/14, 1256/1, 1258/1, 1258/2, 1263/1, 1263/5, 1263/6, 1263/9, 1263/10, 1263/11, 1263/21, 1264/2, 1265, 1281, 1285/2, 1285/14, 1296/1, 1302/1, 1302/2, 1315/4, 1316/2, 1316/16, 1316/18, 1316/19, 1316/20, 1316/25, 1316/26, 1316/27, 1316/28, 1316/29, 1316/30, 1316/34, 1316/36, 1316/38, 1316/39, 1316/66, 1316/68, 1316/69, 1316/70, 1316/72, 1316/73, 1316/75, 1316/83, 1316/84, 1316/85, 1316/86, 1316/87, 1316/88, 1316/90, 1316/91, 1316/93, 1316/95, 1316/96, 1316/98, 1316/99, 1316/100, 1316/107, 1316/111, 1316/112, 1316/113, 1316/115, 1317/2, 1322/41, 1322/44, 1322/45, 1322/57, 1338/3, 1341/1, 1341/3, 1341/4, 1341/8, 1341/13, 1341/15, 1342/2, 1343/1, 1343/5, 1344/2, 1348/1, 1350/2, 1352/2, 1352/3, 1362/1, 1366/1, 1366/3, 1368/2, 1369/2, 1369/3, 1373/1, 1376/2, 1376/7, 1376/11, 1376/12, 1376/13, 1376/26, 1376/27, 1376/29, 1376/30, 1392/5, 1392/9, 1392/17, 1423, 1440, 1441, 1442, 1443, 1445, 1446/1, 1448/2, 1448/3, 1448/4, 1448/9, 1448/11, 1449/3, 1449/5, 1449/39, 1449/42, 1449/48, 1449/49, 1458, 1461, 1467, 1482, 1483, 1485/1, 1487, 1489, 1498, 1505, 1506, 1514/2, 1520/1, 1520/2, 1520/3, 1542, 1543, 1546, 1548, 1550, 1552/1, 1554, 1556, 1559/2, 1586/1, 1588, 1589, 1593, 1639, 1670, 1671/8, 1672/4, 1672/6, 1681/2, 1681/4, 1681/10, 1683/1, 1683/13, 1683/15, 1683/16, 1683/30, 1683/34, 1685/1, 1685/4, 1686/1, 1687, 1693/1, 1693/3, 1693/4, 1706/3, 1707/1, 1712/1, 1712/2, 1739/1, 1739/3, 1770, 1772, 1789, 1791, 1814, 1922/2, 1923/1, 1923/2, 1923/5, 1924, 1953, 1960, 1964, 1965, 1966/1, 1966/2, 1992, 1993, 1998, 2014, 2028, 2065, 2074, 2077, 2078, 2079, 2082, 2083, 2090, 2096, 2100, 2137, 2140, 2143, 2162, 2163, 2167, 2168, 2169, 2184, 2192, 2198, 2217, 2239, 2656, 2664, 2666, 2667/2, 2667/3, 2669, 2670, 2671, 2720/1, 2720/2, 2721/1, 2721/2, 2725/2, 2739, 2744, 2749, 2762, 2764/1, 2769, 2773, 2778, 2780, 2781, 2783, 2784, 2786, 2788, 2789, 2790, 2791, 2795, 2813, 2816, 2834, 2867, 2897, 2901, 2908, 2909, 2912, 2913, 2914 x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Boleslav, xxxx. x. 111/5, 287/5, 287/6, 287/11, 287/21, 303, 304 x xxxxxxxxxxxx území Xxxxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxx, parc. č. 203/6 x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx u Xxxxx Xxxxxxxxx, xxxx. x. 78/4, 78/6, 78/10, 78/11, 424/14, 592/1 x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxx Boleslavi, xxxx. x. 1118, 1122, 1126, 1134, 1140/60, 1140/75, 1140/86, 1140/87, 1140/88, 1140/94, 1288/2, 1290/2, 1308, 1309, 1310 x xxxxxxxxxxxx xxxxx Debř, xxxx. x. 510/34 v xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx. č. 247/7, 724/6, 726/12, 726/13, 726/14, 769/1, 769/2, 769/7, 769/8, 769/13 x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxx s vlastnickými xxxx xxxxxx věcnými xxxxx x sousedním xxxxxxx:

Xxxxxxxxx č.p. 1255, Xxxxx Boleslav X x.x. 27, x.x. 26, x.x. 22, x.x. 20, č.p. 19, x.x. 18, x.x. 17, x.x. 15, x.x. 14, x.x. 13, x.x. 12, x.x. 143, x.x. 42, x.x. 8, x.x. 7, x.x. 6, x.x. 116, x.x. 115, x.x. 114, č.p. 113, č.p. 112, x.x. 111, x.x. 110, č.p. 109, x.x. 5, x.x. 142, x.x. 4, x.x. 141 x x.x. 3, Xxxxx Xxxxxxxx XX x.x. 71, č.p. 70, x.x. 1475, x.x. 191, č.p. 68, x.x. 173, x.x. 140, x.x. 1321, x.x. 176, č.p. 1391, č.p. 116, x.x. 114, č.p. 118, x.x. 1474, x.x. 442, x.x. 123, x.x. 131, x.x. 139, x.x. 174, x.x. 175, x.x. 182, č.p. 294, x.x. 188, x.x. 195, č.p. 200, č.p. 203, x.x. 198, x.x. 209, x.x. 435, x.x. 222, x.x. 223, x.x. 221, x.x. 230, x.x. 231, x.x. 234, x.x. 235, x.x. 238, x.x. 254, x.x. 259, x.x. 258, x.x. 252, x.x. 253, x.x. 295, č.p. 296, x.x. 298, x.x. 301, x.x. 322, x.x. 308, x.x. 310, x.x. 679, x.x. 324, x.x. 332, x.x. 333, x.x. 331, x.x. 329, x.x. 529, x.x. 339, č.p. 361, č.p. 379, x.x. 380, č.p. 381, č.p. 429, x.x. 440, x.x. 441, č.p. 446, x.x. 456, x.x. 447, x.x. 448, x.x. 445, x.x. 106, x.x. 560, x.x. 486, č.p. 480, x.x. 479, x.x. 451, č.p. 474, č.p. 533, x.x. 532, č.p. 531, x.x. 506, x.x. 505, č.p. 507, č.p. 508, x.x. 521, x.x. 553, x.x. 547, x.x. 673, x.x. 558, x.x. 557, x.x. 548, x.x. 92, x.x. 589, x.x. 591, x.x. 591, x.x. 591, x.x. 93, x.x. 586, x.x. 587, x.x. 601, x.x. 600, x.x. 624, x.x. 628, x.x. 625, x.x. 622, x.x. 621, č.p. 620, č.p. 619, x.x. 638, č.p. 633, č.p. 632, x.x. 658, x.x. 666, x.x. 688, x.x. 689, x.x. 685, x.x. 686, x.x. 694, č.p. 701, x.x. 698, x.x. 697, x.x. 736, x.x. 763, x.x. 742, x.x. 138, č.p. 787, x.x. 659, č.p. 833, x.x. 833, x.x. 833, x.x. 833, x.x. 857, x.x. 1305, x.x. 1486, x.x. 847, x.x. 847, x.x. 885, x.x. 956, x.x. 957, č.p. 964, x.x. 966, x.x. 971, x.x. 976, č.p. 989, x.x. 994, x.x. 999, x.x. 977, x.x. 983, x.x. 985, x.x. 988, x.x. 1081, č.p. 1076, x.x. 1080, x.x. 1136, č.p. 1230, x.x. 1038, x.x. 1036, x.x. 1034, x.x. 1033, x.x. 1030, x.x. 1029, č.p. 1092, x.x. 1096, x.x. 1098, x.x. 1241, x.x. 1239, x.x. 1195, x.x. 1197, x.x. 1198, x.x. 1199, x.x. 1201, x.x. 1270, x.x. 1271, x.x. 1272, x.x. 1273, č.p. 1274, x.x. 1275, x.x. 1232, x.x. 1234, č.p. 1231, x.x. 1308, x.x. 1233, x.x. 5926, x.x. 1324, č.p. 1339, x.x. 1268, x.x. 1231, č.p. 1432, x.x. 1487, x.x. 1444 x x.x. 1490, Xxxxx Xxxxxxxx III x.x. 1006, č.p. 807, x.x. 760, x.x. 1066, x.x. 1075, x.x. 1077, x.x. 1455, č.p. 1078, x.x. 1087, x.x. 916, č.p. 842, x.x. 14, x.x. 108, x.x. 46, x.x. 1454, x.x. 60, x.x. 59, x.x. 1397, x.x. 58, x.x. 69, x.x. 799, x.x. 72, x.x. 845, x.x. 73, č.p. 76, x.x. 77, x.x. 188, x.x. 458, x.x. 70, x.x. 296, č.p. 64, x.x. 23, x.x. 98, x.x. 161, x.x. 97, x.x. 165, x.x. 800, č.p. 202, x.x. 94, x.x. 1485, č.p. 149, x.x. 166, x.x. 764, č.p. 92, x.x. 1315, x.x. 167, x.x. 128, x.x. 127, x.x. 124, x.x. 143, x.x. 148, č.p. 157, č.p. 126, x.x. 130, x.x. 152, č.p. 158, x.x. 206, č.p. 204, č.p. 195, x.x. 187, x.x. 209, x.x. 214, x.x. 628, x.x. 213, x.x. 734, x.x. 205, x.x. 1076, x.x. 223, x.x. 224, x.x. 207, x.x. 191, x.x. 197, x.x. 252, x.x. 254, x.x. 251, x.x. 1086, x.x. 1085, x.x. 1084, x.x. 1089, x.x. 1089, x.x. 244, x.x. 267, x.x. 273, x.x. 279, č.p. 282, x.x. 287, x.x. 289, č.p. 1200, č.p. 303, x.x. 299, x.x. 292, x.x. 290, x.x. 291, x.x. 312, x.x. 319, x.x. 302, x.x. 309, x.x. 342, x.x. 355, č.p. 352, x.x. 347, x.x. 343, x.x. 348, x.x. 351, x.x. 379, x.x. 380, č.p. 369, x.x. 365, č.p. 367, x.x. 371, x.x. 368, x.x. 360, x.x. 378, x.x. 392, č.p. 388, x.x. 387, x.x. 400, x.x. 413, x.x. 401, x.x. 426, x.x. 408, x.x. 412, x.x. 1429, x.x. 434, č.p. 455, x.x. 435, x.x. 409, x.x. 411, x.x. 432, x.x. 433, x.x. 415, x.x. 462, č.p. 465, č.p. 476, x.x. 504, č.p. 505, č.p. 517, x.x. 518, x.x. 570, č.p. 626, x.x. 571, x.x. 572, x.x. 725, x.x. 724, x.x. 100, č.p. 847, x.x. 870, x.x. 727, x.x. 644, x.x. 728, č.p. 761, x.x. 767, x.x. 768, č.p. 769, č.p. 770, x.x. 775, č.p. 826, x.x. 824, x.x. 841, x.x. 840, č.p. 880, x.x. 868, x.x. 869, č.p. 848, x.x. 866, č.p. 867, x.x. 905, x.x. 911, č.p. 906, x.x. 925, x.x. 912, x.x. 951, č.p. 946, x.x. 977, č.p. 990, x.x. 992, x.x. 529, x.x. 1446, x.x. 1096, x.x. 1094, x.x. 1092, x.x. 1091, x.x. 261, x.x. 1014, x.x. 1014, x.x. 1097, x.x. 1074, č.p. 1073, x.x. 31, č.p. 1025, x.x. 1025, x.x. 1044, x.x. 1046, x.x. 1361, x.x. 1372, x.x. 1364, x.x. 1060, x.x. 1064, x.x. 1079, č.p. 1080, x.x. 1395, č.p. 1081, x.x. 1082, x.x. 1081, č.p. 1082, x.x. 1083, x.x. 1049, x.x. 1034, x.x. 1021, x.x. 1020, x.x. 1019, x.x. 1283, x.x. 1132, x.x. 1134, x.x. 1152, x.x. 1141, x.x. 1160, č.p. 1350, x.x. 1361, č.p. 1365, č.p. 1311, x.x. 1415, x.x. 1416, x.x. 1452 x č.p. 1443, Xxxxx Boleslav XX x.x. 74, x.x. 74, č.p. 27, x.x. 30, x.x. 31, x.x. 32, x.x. 291, č.p. 33, x.x. 155, x.x. 66, č.p. 142, x.x. 65, x.x. 60, č.p. 169, č.p. 57, x.x. 56, č.p. 55, x.x. 196, x.x. 87, x.x. 22, x.x. 53, x.x. 310, x.x. 51, č.p. 96, x.x. 52, č.p. 35, x.x. 36, x.x. 180, x.x. 37, č.p. 299, x.x. 39, x.x. 129, č.p. 40, x.x. 41, x.x. 47, x.x. 100, x.x. 103, x.x. 107, x.x. 99, x.x. 281, x.x. 171, x.x. 117, x.x. 124, č.p. 131, x.x. 138, x.x. 130, č.p. 152, č.p. 177, x.x. 178, x.x. 190, x.x. 188, x.x. 198, x.x. 197, x.x. 199, x.x. 200,č.p. 202, x.x. 215, x.x. 214, č.p. 213, x.x. 212, x.x. 210 a č.p. 319

Xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx dopravy x silničního hospodářství, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, Komenského xxxxxxx x.x. 61, Xxxxx Xxxxxxxx I, 293 01 Mladá Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Odbor xxxxxxx x silničního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx silničního xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx náměstí x.x. 61, Xxxxx Xxxxxxxx X, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Odbor xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx památkové xxxx, Komenského xxxxxxx x.x. 61, Xxxxx Xxxxxxxx I, 293 01 Xxxxx Boleslav 1

Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Odbor xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. 61, Xxxxx Xxxxxxxx X, 293 01 Mladá Boleslav 1

Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. 61, Xxxxx Xxxxxxxx X, 293 01 Mladá Boleslav 1

Xxxxxx xxxx, XXXX: 5xxxxxx

Xxxxxxx xxxx Středočeského xxxxx, xxxxx xxxxxxx, XXXX: xxxxxxx

Xxxxxxx ředitelství xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx odbor Mladá Xxxxxxxx Dopravní xxxxxxxxxxx, XXXX: 2xxxx5x

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxx města Xxxxx Boleslav Xxxxx xxxxxxx x obecní xxxxxxxxxxxx úřad, xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. 61, Mladá Xxxxxxxx X, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx 1

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxxx, XXXX: 9x8xxxx Xxxxxx xxxx Xxxxx, IDDS: 3d2as86

Obecní xxxx Xxxxxxxx, XXXX: x7xxx5x