Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

VEŘEJNOPRÁVNÍ XXXXXXX.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x Xxxx Smrčná - xxxxxxxxx

Xxxxxxx strany

Statutární xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx náměstí 1

586 01 Xxxxxxx

XX: 00286010

Bankovní xxxxxxx: Xxxxx Spořitelna

Číslo xxxx: 19-1466072369

zastoupené XxX. Xxxxxxxxx Koubovou, primátorkou

Obec Xxxxxx

Xxxxxx 22

588 01 Xxxxxx

XX: 00543756

Xxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx: 1466030329/0800

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx

XX. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx x ustanovením §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx. §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx za přestupky x xxxxxx x xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx“), uzavírají xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu, xx xxxxxx xxxxxxx budou xxxxxx statutárního města Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx působnosti, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. XXX xxxx xxxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx město Xxxxxxx se zavazuje, xx Xxxxxxxxx města Xxxxxxx xxxx vykonávat xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx přenesenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §60 xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx smlouvy xx xxx Magistrát xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x přestupcích, xxxxxxxxxx ve správním xxxxxx xxxx Xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxx smlouvy se xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx městu Xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2.000 Xx (xxxxx: xxx xxxxxx xxxxx českých) xx xxxxx xxxxxxxx podezření xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx obec Xxxxxx xxxxxxxxx xxx §62 xxxxxx, x xxxxx vedlo k xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xx výši 400 Xx (xxxxx: xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx) xx každé xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx došlo x uložení xxxxxx x xxxxxxxx řízení.

Příspěvek xx obec Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do 15 xxx xxx xxx, kdy jí xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx x úhradě.

ČI. X

Xxxx xxxxxx smlouvy, xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx smlouva xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx smlouva xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Kraje Xxxxxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxx právní xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx písemnou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výpovědi xxxxx xxxxxxx straně. Xxxxxxx xxxxxxxxx nahrazuje xxxx xxxxxxx předchozí xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stejnému účelu.

ČI. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Smluvní strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxx nejméně xx xxxx 15 xxx x zašlou xx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kraje. Xx xxxx platnosti xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obecních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx smlouvy x jejím xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx se vyhotovuje xx xxxxx stejnopisech, xxxxxxx jeden stejnopis xxxxxx obec Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx a xxxxx stejnopis Xxxxxxx xxxx Kraje Vysočina.

Přílohu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx usnesení Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 472/17-XX xx xxx 11.5.2017 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Smrčná x. /2020 xx xxx $2020, jimiž xxxx uzavření této xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Kraje Xxxxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 23.11.2020

XxX. Xxxxxxxx Koubová

primátorka xxxxxxxxxxxx xxxxx Jihlavy

Ve Smrčné xxx 23.10.2020

xxxxxxxx xxxx Xxxxxx