Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA.

Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x Xxxx Xxxxxx - xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx náměstí 1

586 01 Xxxxxxx

XX: 00286010

Xxxxxxxx xxxxxxx: Česká Spořitelna

Číslo xxxx: 19-1466072369

xxxxxxxxxx XxX. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxx Xxxxxx

Xxxxxx 22

588 01 Xxxxxx

XX: 00543756

Bankovní spojení: Xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx: 1466030329/0800

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx

XX. II

Předmět smlouvy

V xxxxxxx x ustanovením §63 odst. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx a ust. §105 zákona č. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon“), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx působnosti, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. XXX xxxx smlouvy.

ČI. XXX

Xxxxxxx rozsah výkonu xxxxxxxxx působnosti

Statutární xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx bude vykonávat xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovením §60 xxxxxx. Na xxxxxxx xxxx smlouvy xx xxx Magistrát xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x přestupcích, xxxxxxxxxx xx správním xxxxxx obce Xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxx xxxxxxx

Xx výkon xxxxxxxx smlouvy xx xxxx Smrčná xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx statutárnímu městu Xxxxxxx na jeho xxxx příspěvek ve xxxx 2.000 Xx (xxxxx: dva tisíce xxxxx českých) za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupku, x jehož projednání xx byla obec Xxxxxx příslušná xxx §62 zákona, x xxxxx vedlo x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx ve xxxx 400 Xx (xxxxx: xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx oznámení, které xxxx xxxxxxxx či x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx uhradit xx 15 dnů ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x úhradě.

ČI. X

Xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Xxxx smlouva xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Kraje Xxxxxxxx x udělení souhlasu x uzavřením této xxxxxxx nabude právní xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx vypovědět písemnou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx doručením výpovědi xxxxx xxxxxxx straně. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účelu.

ČI. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nejméně xx xxxx 15 dnů x xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Kraje Xxxxxxxx x zveřejnění xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx platnosti xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx stejnopisech, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Krajský xxxx Kraje Vysočina.

Přílohu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx usnesení Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 472/17-XX xx dne 11.5.2017 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x. /2020 xx xxx $2020, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Kraje Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 23.11.2020

XxX. Xxxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xx Xxxxxx xxx 23.10.2020

starosta obce Xxxxxx