Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

STATUTÁRNÍ XXXXX XXXXX

Xxxx xxxxx Xxxxx

XXXXXXXX X. 2/2021,

x xxxxx nařízení xxxxxxxxxxxx města Plzně x. 10/2013 x xxxxxxxx xxxxxxx města, xx kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxx užít xx cenu xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxx předpisy (Xxxxxxxxx xxx)

Xxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x. 212 xx xxx 15.3.2021 schválila vydat xxxxx §23 xxxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nařízení:

Čl. 1

Xxxxx nařízení

Nařízení statutárního xxxxx Plzně x. 10/2013 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxx sjednanou x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (Parkovací xxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 8/2015 x xxxxxxxx x. 4/2019, xx xxxx takto:

1. X Xx. 3 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxx xxxx xx xxxx 24 xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ceny xx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx však xx xxxx 24 xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx sjednané xxxx xx xxxxxxxxxx parkování (xxxx jen „XX“)“.

2. X Xx. 3 xxxx. 1 se xxxxx „x parkovacím xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ceny xx parkování“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx ceny xx KP“.

3. V Xx. 3 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“.

4. X Xx. 3 xxxx. 2 xx xxxxx „po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xx zaplacení xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „XX“).“

5. V Xx. 3 xxxx. 2 xx xxxxx „zakoupením xxxxxxxxx xxxxx vydávané xxxxxx statutárního města Xxxxx jím pověřeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.“ xxxxxxx.

6. X Čl. 3 xxxx. 3 xx xxxxx „Zaplacení xxxxxxxx ceny xx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx XX“.

7. X Xx. 3 xxxx. 3 se slova „xxxxxx parkovací xxxxx xxxx“ xxxxxxx.

8. X Xx. 3 odst. 3 xx xxxxx „xxxxxx sjednané xxxx xx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „platby xxxxxxxx xxxx xx XX“.

9. X Čl. 3 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“.

10. V Xx. 3 xx xx xxxx. 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

„4) Zaplacení xxxxxxxx xxxx za XX xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx parkovací xxxxx, xxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx sklem xxx, xxx byly xxxxxxx xxxxx x dokladu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx platby xxxxxxxx xxxx za XX xxxxxxxxxxxxxxx podporovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx platbu předepsaným (xxxx jen „zakoupení XX xxx tisku xxxxxxxxx xxxxx“).“

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 se označuje xxxx xxxxxxxx 5.

11. X Čl. 3 xxxx. 5 se xxxxx „Xxxxxxxxx karta xx xxxxxxxx vždy“ xxxxxxxxx slovy „DP xxx xxxxxxxx xxxx xxx“.

12. X Xx. 3 xxxx. 5 xx poslední xxxx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za XX xxxxxxxxx xxxx držitele x stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xxxx XX xxxxxxxxx, pouze x xxxx, xxx kterou xxxx DP xxxxxxxxx, x to pouze xx dobu, xx xxxxxx xxxx XX xxxxxxxxx.“.

13. X Xx. 4 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za XX“.

14. X Čl. 4 odst. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxx Xx. 3“ xxxxxxxxx xxxxxx „DP“.

15. X Xx. 4 xx xx xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„3) Xxxxxx poznávací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx XX bez xxxxx xxxxxxxxx karty, xx xx dobu, xx xxxxxx bylo XX xxxxxxxxx, považuje xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zaplacení xxxx xxxxxxxx xx XX. X výdeji xxxxxxx x xxxxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Plzní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.“

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

16. X Xx. 4 se xx xxxx. 4 xxxxxx nový xxxxxxxx 5, xxxxx zní:

„5) Xxxxxx „xxxxxxxxx karty“ xx příslušné xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx 4 xx rozumí xxxx doklad x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx XX xxxxx Xx. 4 odst. 3 xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx.“

17. X Xx. 5 xx xxxx. 3 xxxxxxx.

Xx. 2

Účinnost

Toto xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx 15. dnem xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Xxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Plzně

Mgr. Xxxxxx Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxx primátora města Xxxxx