Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X. 1/2021, XXXXXX XX XXXX OBECNĚ XXXXXXX XXXXXXXX X. 2/2018, KTEROU XX XXXXXXX XXXXXXX OBVODY

A XXXXX XXXXXXXXX OBVODŮ XXXXXXXXXX ŠKOL ZŘÍZENÝCH XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xx xxxx zasedání xxx 11.03.2021 xxxxxxxxx x. Z/2038/2021 xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §178 xxxx. 2 xxxx. x) x c) zákona x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx s §10 xxxx. d) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx závazná vyhláška x. 2/2018, kterou xx xxxxxxx školské xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx základních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxx 1 xxxx. 2 se xxxx „Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx 159,“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxxx, Trnovská 159,“.

2. X xxxxxx 1 xxxx. 4 se xxxxxxxx xxxx „Základní xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx 867,“.

3. X xxxxxx 1 xx xx xxxx. 6 xxxxxx nový xxxx. 7, xxxxx xxx xxxxx:

„7. Školský xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Gorkého 867, x Základní xxxxx Xxxxxxxxxx Pardubice, příspěvkové xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx („xxxxxxx xxxxx XXX“).“

4. X xxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxx. 7 nově xxxxxxxx xxxx xxxx. 8.

5. X článku 1 xxxx. 8 se xxxx „xxx xxxx. 1 xx 6“ xxxx xxxxxxxxx textem „xxx xxxx. 1 xx 7“.

6. Xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obvody x části xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodů xxxxxxxxxx xxxx zřízených xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, se xxxxxxxxx jejím novým xxxxxx.

Xx. 2

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. dubna 2021.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Kvaš, x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx: 19.03.2021

Xxxxxxx xxx: 04.04.2021

XXXXXX ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA X. 2/2018,

KTEROU XX XXXXXXX ŠKOLSKÉ XXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXX ZÁVAZNÉ XXXXXXXX X. 1/2021

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx na xxxx zasedání xxx 22.3.2018 usnesením x. X/2512/2018 xxxxxxx vydat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §178 odst. 2 xxxx. x) x x) zákona x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, středním, xxxxxx odborném x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx s §10 xxxx. d) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxx, tuto xxxxxx závaznou vyhlášku (xxxx jen „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Pardubice, Bratranců Xxxxxxxxxxx 866, x Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx míru 1951, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx břehem Xxxx od xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, střed xxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxx ČD (xxxx Praha - Xxxxx Třebová, xxxxxxxx x xxxxxxx kpt. Xxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx nádraží XX) a sídliště Xxxxxx xxxx („xxxxxxx xxxxx X“).

2. Školský xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx 305, Xxxxxxxx xxxxx Pardubice- Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx 283, Xxxxxxxx xxxxx Pardubice-Polabiny, xxxx. Xxxxxx 344, x Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx 159, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Pardubice II x Xxxxxxxxx XXX („xxxxxxx obvod XX“).

3. Xxxxxxx obvod Základní xxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx 317, Základní xxxxx Xxxxxxxxx- Xxxxxxxx, Xxxxxxx 1287, a Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx 25, xxxxx xxxx xxxxx městského xxxxxx Xxxxxxxxx X xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx x xx xxxxxx ohraničené xxxxx xxxxxx xxxx Labe x xxxx celé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx XX x území xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx XXXX („školský xxxxx XXX“).

4. Xxxxxxx obvod Xxxxxxxx xxxxx Pardubice, Xxxxxxxx 128, Xxxxxxxx xxxxx Pardubice, Xxxxxx Xxxxxx 2258, Základní xxxxx Pardubice, Benešovo xxx. 590, x Xxxxxxxx školy Xxxxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxx 748, xxxxx xxxxx městských xxxxxx Xxxxxxxxx X x Xxxxxxxxx XX („školský xxxxx XX“).

5. Xx xxxxxxx dohod statutárního xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx Barchov, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxx, Srnojedy, Xxxxxxxx, Xxxxx Hradiště x Xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx společného xxxxxxxxx obvodu se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx 448, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Pardubice xxxxxxxxxx xxxxx břehem Xxxx xx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, levým břehem Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxx XX (směr Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxx, souběžně x xxxxxxx kpt. Xxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxxx XX) x xxxxxxxx Xxxxxx xxxx („xxxxxxx xxxxx X“).

6. Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x obce Xxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx školského obvodu Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxx, Xxxx Košťála 870, xxxxxx tvoří část xxxxx xxxxxxxxx obvodu Xxxxxxxxx X xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Chrudimky x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx XXX, území xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx XX x xxxxx městského xxxxxx Xxxxxxxxx XXXX („xxxxxxx xxxxx VI“).

7. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx 867, x Xxxxxxxx školy Montessori Xxxxxxxxx, příspěvkové xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx („xxxxxxx xxxxx XXX“).

8. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx školských obvodů x částí společných xxxxxxxxx obvodů xxxxxxxxxx xxxx zřízených statutárním xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx. 1 xx 7 tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Zrušuje xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 8/2005, x xxxxxxxxx školských xxxxxx xxxxxxxxxx škol xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 1. listopadu 2005, xx znění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 5/2006, x. 11/2012 x x. 11/2013.

2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 1. xxxxx 2018.

Ing. Xxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Rozinek

náměstek xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx:

Xxxxxxx xxx: