Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxx město Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Králové x. 2/2021, x xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxx Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 29.03.2021 xxxxxxxxx x. ZM/2021/1076 xxxxxxx xxxxx dle §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a dle §5 odst. 6 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku:

Čl. 1

Xxxxxxx úpravy

Předmětem xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xx doba xxxxxxx xxxxx vymezena xxxxx xxxxxx, než xxxxxxx xxxxx, nebo xxx xxxxx nemusí xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xx. 2

Xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx 22. xx 6. xxxxxx.1

Xx. 3

Stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Stanovují xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxx nočního xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx stanoví xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx:

x) x xxxx z 31. xxxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) x noci x 30. xxxxx xx 1. května xx xxxx nočního klidu xx celém xxxxx xxxxx vymezena xxxxx xx 02:00 xxxxx xx 6:00 hodin,

c) x xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xx doba xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Eliščino xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Buzulucká, Xxxxxxx, Divišova x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vymezena xxxxx od 00:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

x) x době xxxxxx xxxx Night Xxx x Avon Xxx Xxxxxx Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx, Rokitanského, Xxxxx Xxxxxx, Na Xxxxxxxx, xxxxxx x Xxxxxxx stadionu, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxx a xxxxxxx řeky Orlice, x xx xxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx U Soutoku, Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx, ulicemi Xxxxxxxxxx, Xxxx Černého, Ak. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 00:00 xxxxx xx 06:00 hodin,

e) x xxxx xxxxxx xxxx XX JEDNOM XXXXX - xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx klidu xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx kino Xxxxx xxxxxxxx dobou xx 00:00 hodin xx 06:00 xxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx festival Xxxxxxxxx - Xxxxxx Králové xx xxxx nočního xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx x Xx Xxxxxx xxxxxxxx dobou od 00:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

x) v xxxx konání xxxx XXXXXXX - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Hradec Xxxxxxx xx doba xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx vymezeného xxxxxxx I. xxxxx x. I/31 (Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Pilnáčkova) xxxxxxxx xxxxx xx 02:00 xxxxx xx 6:00 xxxxx,

x) x xxxx xxxxxx akce XXXXXXX - Xxxxxxxxxxx divadelní xxxxxxxx Hradec Xxxxxxx (xxxx xxx xxxx) xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx, Kavčím xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx 02:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

x) x xxxx konání xxxx Xxxx xxx People xx doba nočního xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dnem xxxxx xx 23:00 xxxxx do 6:00 xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 02:00 xxxxx xx 6:00 hodin,

j) x xxxx xxxxxx akce Xxxxxxxx xxxx xx xxxx nočního xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Ignáta Herrmanna, Xxxxxxxx, Sokolská x Xxxxxxx okruh xxxxxxxx xxxxx xx 01:00 xxxxx do 06:00 xxxxx,

x) x xxxx xxxxxx akce Slavnosti xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx nočního xxxxx xx xxxxx nacházejícím xx uvnitř xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx X. xxxxx x. I/31 (Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Pilnáčkova) xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxx od 00:00 xxxxx xx 6:00 hodin, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 02:00 xxxxx xx 6:00 xxxxx,

x) x xxxx konání xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx klidu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, Střelecká, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 00:00 hodin xx 06:00 xxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxx xx doba xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxx náměstí xxxxxxxx dobou od 00:00 xxxxx do 06:00 xxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xx doba nočního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Šimkovými xxxx x ulicemi Eliščino xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 02:00 xxxxx do 06:00 xxxxx,

x) v době xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx je doba xxxxxxx klidu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx a Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 03:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

x) v xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxx Air Xxxxx xxxxx xx doba xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx města xxxxxxxxx xxxxxxx Dlouhá, Xxxxxxxxxx, Tomkova, Xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 23:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxx Hradecký xxxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx vymezeném xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 00:00 xxxxx do 06:00 xxxxx,

x) v xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxx nočního xxxxx xx katastrálním xxxxx Xxxxxxxx vymezena xx 03:00 xxxxx xx 06:00 hodin,

s) x xxxx konání xxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx je doba xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx území Březhrad xxxxxxxx od 03:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx.

2. Dále xx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 2021, kdy je xxxx xxxxxxx klidu xxxxxxxx dobou xxxxxx, xxx xxxxxxx zákon, xxxx při xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx klidu xxxxxxxxxx:

x) x xxxx xxxxxx xxxx 48. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx Caravan xxxxx v Autoklubu XX xx xxxxx 9.9.2021 - 12.9.2021 xx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx Kempem Xxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx Xxxxx vymezena xxxxx xx 00:00 hodin xx 06:00 xxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Festival xxx 24.7.2021 xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx 00:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

x) x době xxxxxx xxxx Xxxxx lodi xxx 1.5.2021 xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx a Velkým xxxxxxxx, Xxxxxx pláckem x Žižkovými sady xxxxxxxx dobou xx 00:00 xxxxx xx 06:00 hodin,

d) x xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 4.6.2021 - 5.6.2021 xx doba xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x Velkým xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx od 02:00 xxxxx do 06:00 xxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxx REGIONY - Mezinárodní divadelní xxxxxxxx Hradec Xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx 18.6.2021 - 25.6.2021 xx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx Malým a Xxxxxx xxxxxxxx, Kavčím xxxxxxx a Žižkovými xxxx xxxxxxxx xxxxx xx 02:00 xxxxx xx 06:00 hodin,

f) x době xxxxxx xxxx XX xxxx xx dnech 16.7.2021 - 17.7.2021 xx xxxx nočního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx pláckem x Xxxxxxxxx sady xxxxxxxx xxxxx xx 02:00 xxxxx do 06:00 xxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx hudby xx xxxxx 23.7.2021 - 24.7.2021 xx xxxx nočního xxxxx xx území xxxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx sady xxxxxxxx dobou xx 02:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxx 3.9.2021 - 5.9.2021 xx xxxx xxxxxxx klidu xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxx náměstím, Xxxxxx pláckem x Xxxxxxxxx xxxx vymezena xxxxx xx 02:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxx Festival xxx Xxxxxxx xx xxxxx 10.9.2021 - 11.9.2021 xx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx pláckem x Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx 02:00 xxxxx do 06:00 xxxxx,

x) x xxxx xxxxxx akcí Lodivánoce x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 24.12.2021 xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Malým x Xxxxxx náměstím, Xxxxxx xxxxxxx a Žižkovými xxxx xxxxxxxx xxxxx xx 01:00 xxxxx xx 06:00 hodin,

k) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx koncertů folk x xxxxxxx hudby x Restauraci U Xxxxx, které se xxxxxx vždy v xxxxxxxx xxx z xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx soboty xx xxxxxx, x xxxxxx od 15.5.2021 xx 30.9.2021, x xx x xxxxx 19 xxxxxxxxx x 18 xxxxxxxxx koncertů x uvedeném období, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Jana Xxxxxxx, Na Kopečku, Xxx Xxxxxx, Věkošská, Xxxxxxxx a Plotišťská xxxx nočního klidu xxxxxxxx xxxxx xx 23:00 hodin do 06:00 xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx a xx 00:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx xxx sobotní xxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxx Kino x Xxxxxxxxxx xx xxxxx 8.5.2021, 29.6.2021, 7.8.2021, 25.9.2021 xx xxxx xxxxxxx klidu xx xxxxx vymezeném xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Petra Jilemnického x Říčařova vymezena xxxxx od 01:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

x) x xxxx xxxxxx akce Hurá xx xxxxxxxxx xxx 3.7.2021 xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Jilemnického x Říčařova vymezena xxxxx xx 02:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

x) x xxxx xxxxxx akce Xxxxxx xxx xxx 5.6.2021 xx xxxx nočního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx dobou xx 00:00 xxxxx xx 06:00 hodin,

o) x xxxx xxxxxx xxxx Putování xx xxxxxxxxxxx dne 28.8.2021 xx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx vymezena xxxxx xx 02:00 xxxxx xx 06:00 hodin,

p) x době xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxx 4.9.2021 xx xxxx nočního xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxx Předměřická, Xxxxx Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx dobou xx 00:00 hodin xx 06:00 hodin.

Čl. 4

Xxxxxxxxx ustanovení

Ruší se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 5/2020, x xxxxxx klidu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx č. 7/2020 x č. 9/2020.

Xx. 5

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

xxxx. XxxxxXx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, XXx.

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx primátora

1) §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx