Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 3/2021

&xxxx;xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 21/2019 x místním xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx x. 6/2020

Zastupitelstvo xxxxx xx xxxxxxx xxx 3.3.2021 vydat x souladu x xxxxxxxxxxxx ensp;10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Sb., o xxxxxx&xxxx; (obecní zřízení),  xx&xxxx; xxxxx&xxxx; xxxxxxxxxx&xxxx; xxxxxxxx, xx základě ustanovení §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. 1 Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 21/2019 x místním xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx x. 6/2020 xx xxxx x xxxxxxxx takto:

(1)   X&xxxx;Xx. 2 xxxx. 1&xxxx; xx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se text:

„a xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx pobyt hrazenou xxxxxxxxx službou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.“

(2)&xxxx;&xxxx; V Čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxx:

„xxxxxxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče s výjimkou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx,“

&xxxx;&xxxx;Xx. 2 Xxxxxxxx

Xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 18.3.2021.

Ing. Xxxxx Xxxxxx, MBA x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxxx Babinec v.r.

náměstek xxxxxxxxx