Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

STATUTÁRNÍ XXXXX LIBEREC

ZASTUPITELSTVO XXXXX LIBERCE

OBECNĚ XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

x. 2/2021, kterou xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x Liberci

Zastupitelstvo xxxxx Liberec xx xx xxxx zasedání xxx 25.2.2021 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx č. 53/2021 na základě §178 odst. 2 xxxx. x) x x) zákona x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský zákon) xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxxxx x §10 xxxx. d) a §84 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx obvody xxxxxxxxx základních škol x Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx obvod 1

Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx 101/15, příspěvková xxxxxxxxxx

8. xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Felberova, Hvězdná, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xx Xxxx, náměstí Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Sadová,

Skalní, X Tiskárny, X Xxxxxxxxx dolině, Zámečnická, Xxxxxxxx.

Xxxxxxx obvod 2

Xxxxxxxx xxxxx, Liberec, xx. 5. xxxxxx 64/49, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Emy Xxxxxxxxx, Frýdlantská, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Herrmannova, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx (x. x. 19, 7, 648, 647, 17, 283, 294, 88, 91, 8, 11, 42, 46, 1270, 1343, 1344, 562, 7, 642, 333, 41), Jaselská, Xxxxxxxx, Xxxxx, Klostermannova, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, 5. xxxxxx, Xxxxxxxxx, Lázeňská, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xx Kopečku, xxxxxxx Xx. X. Beneše, xxxxxxx Xxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx, náměstí Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Palachova, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Pavlovická, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Ruská, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxx x. x. xxxxxxxxxxx do xxxxxx x. 5), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxx, X Křížového xxxxxxx, U Náspu, X Novostavby, X Xxxxxxxx komory, V Xxxxx, Vavřincův xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx - část od xx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx, Železná.

Školský xxxxx 3

Xxxxxxxx škola, Liberec, Xxxxx 575/12, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx (č. x. 874, 1306, 562, 333, 563, 564, 565, 201, 566, 598, 567, 605, 599, 606, 568, 571, 572, 573, 680, 676, 677, 166, 293, 286, 278, 332, 285, 1131), Hostivítova (xxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx), Xxxxxxx, Janáčkova, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Jiskrova, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Letců, Xxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx, Xx Xxxxxx, Xx Xxxxxx, Na Xxxxxxx, Xx Xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx (x. x. 322, 1298), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx, Srnčí, Xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, X Hájovny, U Xxxxxxxxxx, X Xxxxxxxxxx xxxxx, X Xxxxxxxx, X Zoologické xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx,

Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx 4

Xxxxxxxx xxxxx x rozšířenou xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx, Husova 142/44, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx (x. p. 1272, 1273, 1274, 1296, 1297, 1298, 1206, 913 xxx v XXX X), Bendlova, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx, Březová xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Josefinino xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx (x. x. 166, 167, 279, 181, 282, 520), Xxxxxxxxxxx, X Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx náměstí,

Veleslavínova, Xxxxxx, Xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx 5

Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx, X Xxxxx 369/8, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx, Cyrila x Metoděje, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Chrastavská, Xxxxxxxxxxx,

Xxxxxxxxxx, Jasmínová, Xxxxxxxxx (xx Xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Plužní, Xxxxxx, Puchmajerova, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (x. p. 517, 518), Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Truhlářská, X Xxxxx, X Xxxxxxxx, X Xxxxx, X Xxxx, Uhlířská, X Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx.

Xxxxxxx obvod 6

Základní xxxxx a Mateřská xxxxx Xxxxxxxxx, Liberec, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx, Barvířská, Xxxxxxxxx, Blažkova, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx (x. x. 144, 339, 340, 49, 47, 160, 447, 179, 127, 44, 128, 148, 119, 34, 146, 215, 37, 253, 103, 38, 117, 534, 10, 69, 112, 115, 135, 198, 412, 415, 227, 388, 580, 333, 417, 413, 153, 338, 510, 379, 423, 361, 513, 242, 260, 381, 277, 367, 226, 382, 305, 514, 520, 425, 391, 632, 662, 659), Xxxxxx stezka, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xüxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Jánská, Jungmannova, Xx Střelnici, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Krátký xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx (od Letné xx xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxxxxxxx, 1. máje, Xxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx, Myslivecká, Xx Xxxxxxx, Na Xxxxxxx, Xx Xxxxxx, Xx Xxxxxxxx, Na Xxxxx, Na Xxxxxx, Xx Příkopě, Xx Xxxxxxxx, Na Xxxxxxxx, Xx Xxxxxxxxx, Na Xxxxx, Xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, xxxxxxx Soukenné, Xxxxxxxxx, Okružní, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxx, Orlí, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Proboštská, Xxxxxx, Xxxxxx vršek, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Skřivánčí xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Tatranská, X Xxxxxx, X Xxxx, X Lomu, X Xxxx, X Xxxxxxxxx, X Xxxxxxxxxx, U Xxxxx, X Xxxxxx, X Vody, X Xxxxxxxxx, X Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Žulová.

Školský xxxxx 7

Xxxxxxxx škola, Xxxxxxx, Dobiášova 851/5, xxxxxxxxxxx organizace

Boleslavova, Burianova, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx (x. x. 670, 671, 634, 585, 641, 612, 116, 292, 571, 185, 591, 11, 12, 561, 14, 592, 531, 586, 585, 153, 1138, 1005, 447, 149, 182, 1200, 448, 43, 1074, 1093, 991, 1072, 51, 1139, 1073, 54, 281, 559, 985, 1212), Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Hlohová, Xxxxxxx, Xx Žižkově (xx Xx. Milady Xxxxxxxx x Xx Jezírku), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Pionýrů, Xxxxxxxxxx, Seniorů (xxxx xxxxxxx Dobiášovou x Xxxxxxxxx), Xxxxx Rochlická,

Vratislavická, Xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx 8

Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx, X Xxxxx 222/6, příspěvková xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx (od Na Xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx), Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Doubská (č. x. 339, 356, 169, 1009, 1002, 1207, 1077), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx (x. x. 622, 743, 509, 454, 328, 463, 539, 557, 401, 552, 400, 413, 781, 610, 402, 758, 447, 565, 419, 483, 596, 602, 482, 481, 416, 550, 548, 394, 549, 540, 575, 541, 564, 832, 559, 879, 899, 857), Xxxxxxxxx, Holečkova, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx (x. x. 191, 253, 480, 481, 58, 374, 44, 360, 316, 45, 57, 387, 55, 52, 123, 124, 120, 422, 126, 125, 156, 51, 50, 515, 516, 517, 535), Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Jugoslávská, Kaprová, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Křižíkova, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Mostecká, Xx Xxxxxxx (xx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx), Xx Xxxxx, Nádraží (xxx x. x. xxxxxxxxxxx do xxxxxx 16), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Pačesova, Xxxxxxxxx, Palmová, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, 28. xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Těšínská, Xxxxxxxx, U Xxxxxx, X Xxxxxxx, X Xxxxxxxx, U Xxxxxxxx, X Školy, U Xxxxxxx xxxxxx,

Xxxx, X Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx (xx Xxxxxxxxxxx ke Xxxxxxxxxx), Votočkova.

Školský xxxxx 9

Xxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxx umělecká xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx 564/43, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx (č. x. 140, 144, 137, 172, 182, 93, 165, 150, 75, 24, 25, 161), Xxxxxxxxx, Chatová, Chorvatská, Xxxxxxxxx, Jílovská, Xxxxxxxx, X Bauhausu, Xx Xxxxxxx, Koroptví, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx, Xx Xxxxxx, Xx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx (x. x. 132, 199, 379, 471, 465, 423, 73, 352, 314, 303, 521, 234, 335, 501, 368, 367, 369, 324, 363, 153, 34, 584, 576, 586, 573, 461, 570, 647), Partyzánská, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Selská, Xxxxxxxxx, Sousedská, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Šimáčkova, X Xxxxxxxx, U Xxxxx, U Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx 10

Základní xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx 328, xxxxxxxxxxx organizace

Bachmačská, Xxxxx xxxx, Dělostřelecká, Divišova, Xxxxxxxx Xxxxxxx (x. x. 56, 129, 108, 54, 90, 53, 89, 312, 88, 241, 141, 87, 49, 185, 219, 86, 44, 252, 93, 84, 45, 209, 257, 217, 250, 218, 85, 172, 139, 239, 206, 167, 166, 83, 112, 222, 246), Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xx Hradbách, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Přemyslova, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx (xx křižovatku x xxxxx Hlávkovou), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Sokolovská, Xxxxxx, Xxxxxx xxxxx, Třešňová, Xxxxxxxx, Vrchlického (od Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Generála Xxxxxxx), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx,

Xxxxxxxxxx - xxxx od Sokolské x Pavlovické.

Školský xxxxx 11

Xxxxxxxx xxxxx, Liberec, Xxxxxxxxxxx 262/17, příspěvková xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Borový xxxx, Xxxxxx, Břetislavova, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Cvičná, Xxxxx-Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx (x. x. 80, 202, 253, 235, 453, 374, 378, 361, 369, 66, 603, 356), Hlávkova, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Kaštanová, Xxxxxxxxxx, Xx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xx Xxxxxxxx, Xx Pískovně, Xxxxxxxx, Průhon, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Schillerova, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Věkova (xx xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx), Xxxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx), Xxxxxxx,

Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Jahodová, Xxxxxxxxxxxxxx, K Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Nákupní, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Řasnická, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Švestková, X Xxxxxxx, Xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx 12

Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx 847/7, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, Azurová, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Gollova, Xxxxxxxxx, Havlíčkova, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx (x. x. 498, 484, 499, 506, 511, 510, 191, 508, 504, 124, 999, 988, 1095, 169), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Na Xxxxxxx, Xx Xxxxxxx, Xx Xxxxxx, Xx Xxxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 7), Nad Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, xxxxxxx Pod Xxxxxx, xxxxxxx Příbramské, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxx míru, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Tylova, Xxxxxxxxx, X Xxxxxxx xxxx, X Xxxxxxxx, X Xxxxxxxx xxxxxx, X Xxxxxxxxxx, U Xxxxxx, X Xxxxxxxxxx, X Xxxxxxx, Xxxxxxxx,

Xxxxxx údolí.

Školský xxxxx 13

Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx 403/40 xxxxxxxxxxx organizace

Americká (xx Xxxxxxxxxx xx xxxxx X Xxxxx), Anglická, Xxxxxxxxxx, Dolenka, Xxxxxxxxxxx (x. p. 45, 92, 90, 169, 123, 882, 886, 867, 904, 892), Xxxxxxx, Jáchymovská, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Na Xxxxxxx (xx Americké xx xxxxx Xxxxxxx), Xx Xxxxxxxxx, Xx Xxxxxxx, Xx Xxxxxx, Nová, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Sázavská, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx (xx Xxxxxxxxxxx xx ulici Karlinskou), Xxxxxxx, X Xxxxxxxxxx xxxx, X Xxxxxxx, X Xxxxx, U Xxxxxxxx, Uralská, X Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Zlínská.

Školský xxxxx 14

Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx, Xx Výběžku 118, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx (x. x. 294, 480, 750, 550, 265, 289, 454, 272, 780, 578 xxx x LBC XX), Brožíkova, Xxxxxxxxx (x. x. 3, 194), Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xx Xxxxx, Dubový xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Klihová xxxxxx, Křemenný xxxx, 17. xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Malý xxx, Xx Xxxxxxxx, Na Xxxxxx, Xx Xxxxx, Xx Xxxxxxxxxx, Xx Xxxxxxx, Xx Xxxxxxxx, Xx Zvonku, Nad Xxxxxxxxx, Nad Kolejemi, Xxxxxxx, Otakarova, Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx, Smolný xxxx, Xxxxxx, Sosnová, Stodolní, Xxxxxxx (xxx č. x. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 4), Xxxxxxxxxxx, X Horách, Xx Slatinách,

Vrázova, Vřesová, Xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx 15

Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx 642, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx výšina, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx (bez x. x. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obvodu 14), Xxxxxxx, Dvorská, Franklinova, Xxxxxxxx, Hrabětická, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Mezi Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xx Xxxxxx, Xx Výšinách, Xxxxxxxxx, Novorudská, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx národního xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx,

Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Školní, Xxxxx, X Břízkách, Xxxx xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx 16

Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx 354, příspěvková xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Brunclíkova, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Česká, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Doubská (x. p. 235, 576, 1094), Dukelská, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Hvozdíková, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Jeřmanická, X Xxxxxxx, X Xxxxxxxxxxx Areálu, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Kašparova, Kociánova, Xxxxxxxxxxx, Lomová, Malá, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Na Xxxxxxx, Xx Xxxxx, Xx Úbočí, Na Xxxxxxxx kopci, Xxx Xxxxxxx, Nad Xxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, Nad Sokolovnou, Xxx Xxxxxx, Nad Xxxxx, Xxx Údolím, Xxxxxxx (č. p. 294), Xxxxxxxx, náměstí Xxxxxxxx, xxxxxxx Xx Xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, Radostná, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, X Xxxxxxx, X Xxxxxx, X Xxxxxx, X Sadu, U Xxxxxxxx, X

Xxxxxx, U Xxxxxxxxx, X Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Za Xxxxxx.

Xxxxxxx obvod 17

Xxxxxxxx xxxxx, Liberec, Xxxxxxxxxx 384, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu 17, Xxxxxxxx školy, Xxxxxxx, Kaplického 384, xxxxxxxxxxx organizace: Xxxxxxxxx, Xxxxx XXX, Černého, Xxxxx xxxxxxx (x. x. 15, 408, 409, 410, 1247, 1271, 632, 594, 992, 993, 1204, 1272, 708, 713, 22, 470, 556, 472, 553, 359, 452, 456, 461, 462, 463, 519, 567, 570, 667, 1003, 1079, 1096, 1101, 1122, 1211), Xxxxxxx (x. x. 820, 410, 302, 296, 307, 424, 437, 525, 573, 997), Xxxxxxxxx, Hůlkova, X Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Ke Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Maškova, Xxxxxxxxxx (xx xxxxx SML), xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxx xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx (xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx), Xxxxxxxx,

Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, X Xxxxx, X Xxxxxxx, Vackova, Xx Xxxxx.

Xxxxxxx obvod 18

Základní xxxxx, Liberec, Xxxxxxxxx 354/88, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx a xxxx Xxxxxxxxxx Údolí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx společného xxxxxxxxx xxxxxx 18, Základní xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx 354/88, příspěvková xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx, Brigádnická, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, České xxxxxxx (x. x. 981, 324, 138, 369, 357, 374, 411, 93, 387, 147, 158, 121, 16, 29, 28, 23, 118, 125, 99, 228, 162, 135), Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Hřibová, Xxxxxxxxx, Hybešova, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Irkutská, Xxxxxxxxx (bez č. x. spadajících xx xxxxxx x. 8), Xxxxxxxx, K Bucharce, Xxxxxxxxx, Klidná, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Krásná xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx, Na Rozhraní, Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx (od xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx k Xxxxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Sáňkařská, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Svahová, Xxxxxxx, Sverdlovská, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, X Internátu, X Xxxx, X Struhy, X Xxxxxx, U Xxx xxxxxx, V Xxxxxxx, X Xxxxxx, X Xxxxxx, V Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx (od Xxxxxxxxxx xx X Xxxxxxxxxx domu), Volná, Xxxxxxxx,

Xxxxxxxxxxx, Xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx obvod 19

Xxxxxxxx škola a Xxxxxxxx škola Xxxxxxx, Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Družby, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, X Bedřichovce, X Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Lukášova, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx (bez č. x. xxxxxxxxxxx do xxxxxx x. 9), Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Rytířská, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Stará, Xxxxx, Svárovská, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (od Xxxxxxxxx xxxxx xx Křižanské), Xxxxxxxx, X Xxxxxx, X Přádelny, U Xxxxx, Xxxxxxxxx,

Xxxxxxxxxxxx (od X Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxxx.

Xxxxxxx obvod 20

Xxxxxxxx xxxxx, Liberec, nám. Xxxx 212/2, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Havraní, Xxxxxx, Horská (1. xxxx ulice xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 3), Xxxxxxxxxx, Hostivítova (xxxx xxx Horskou xxxxx), Xxxxxxxxx, Hroznová, Xxxxxxxxxx, Jedlová, Jelení, Xxxxxxxxx, K Xxxxx Xxxx, X Xxxxxx, Xx Xxxxxxxxxx, Xx Xxxxx, Xxxxxxxx, Kolmá, Xxxxxxxxx, Kotkova, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kruhová, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Michelský xxxx, Xxxxxxxxx, Mošnova, Xx Xxxxx, Xx Xxxxx, Xx Xxxxxx, Xx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx, Nad Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx, náměstí Xxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx (bez č. x. xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x. 3), Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx xxxxxxx, Polední, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx (xx křižovatky s xxxxx Xxxxxxxxx xx xxx. Xxxx), Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Tomanova, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, X Xxxxxxxx, X Xxxxxx, X Xxxxxxx xxxxxxx, X Obrázku, X Xxxxxxx, X Xxxxx, X Xxxxx, X Xxxx, Věkova (xx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxx. Míru), Xxxxxxxxxxx (xx xxx. Xxxx

xx xxxxx Hlávkovu), Xxxxxxx, Xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx 21

Základní xxxxx, Liberec - Xxxxxxxxxxxx nad Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx XXX - Vratislavice xxx Xxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx - Vratislavice xxx Xxxxx.

Xx. 2

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xx xxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx, kterou xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx x. 1/2020, xx xxx 27.2.2020.

Xx. 3

Závěrečné xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 17. xxxxxx 2021.

Xxx. Xxxxxx Karban x. r.

náměstek primátora xxxxx Xxxxxxx

Xxx. Jaroslav Xxxxxxxx, XXx. x. x.

xxxxxxxx xxxxx Liberce