Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX MĚSTO XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška Statutárního xxxxx Xxxxxx č. 56/21 o xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx na xxxx xxxxxxxx dne 10.3.2021 xxxxxxx vydat na xxxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x xxxxxxxxxx §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xx xxxxxxx ustanovení §5 odst. 6 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx je stanovení xxxxxxxxxxx případů, při xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx doba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx doba nočního xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xx. 2

Xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx dvacáté xxxxx xx šesté xxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx klidu dodržována

Doba xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx x 31. xxxxxxxx xx 1. xxxxx x důvodu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xx. 4

Stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

1) Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx území Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx od 0:00 xx 6:00 hodin, x xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) x xxxx xx dne 30. xxxxx na 1. května z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx&xxxx; - čarodějnice

b) x xxxx xx xxx konání xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx následující xxxxxx xxxxx xxxxxx x noci z xxxxx xx sobotu x x noci xx soboty xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x) x xxxx xx xxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx na den xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx červnu

d) x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxx následující konaný xxxxx xxx xx xxxxxx xx neděli x měsíci xxxxx

x) x xxxx ze xxx konání xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx bratří Xxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xx pátek x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x) x noci ze xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxx města Xxxxxx na den xxxxxxxxxxx konaný jeden xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x v xxxx xx xxxxxx xx neděli v xxxxxx září

g) v xxxx ze xxx xxxxxx akce Jazzový xxxxxxxx Xxxx Kříže xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxx xx xxx xxxxxx xxxx Kladenské xxxxx xxxxxx na den xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx pátek x dvě xxxx x pátku xx xxxxxx x měsíci xxxxxx, dvě xxxx xx čtvrtka na xxxxx a xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx z xxxxx xx sobotu x xxx noci xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx červenci x dvě xxxx xx čtvrtka xx xxxxx, xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x dvě xxxx ze xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.&xxxx;

2) Xxxxxxxxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 xxxx xxxxxx závazné vyhlášky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xxxx datem xxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ruší xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 56/20 xx dne 1.3.2020.

2) Xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.4.2021.

Xxx. Xxxxx Xxxx, x.x.

xxxxxxxx Statutárního xxxxx Xxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx, x.x.

Xxxx Xxxxxxx, x.x.

Xxx. Xxxxxxx Mužík, v.r.

náměstci xxxxxxxxx Statutárního xxxxx Xxxxxx