Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXX KLADNO

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx Statutárního xxxxx Xxxxxx x. 56/21 x nočním xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxx xx xx svém xxxxxxxx xxx 10.3.2021 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ustanovení §10 xxxx. x) a xxxxxxxxxx §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx ustanovení §5 xxxx. 6 xxxxxx č. 251/2016 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxx obecně xxxxxxxx vyhlášku:

Čl. 1

Předmět

Předmětem xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx území Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dobou xxxxxx.

Xx. 2

Xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx nočního xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxx xxxx xx dvacáté xxxxx do šesté xxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xxxxxx xxx doba xxxxxxx xxxxx dodržována

Doba xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxx z 31. xxxxxxxx xx 1. xxxxx x důvodu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx roku.

Čl. 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx vymezena xxxxx xxxxxx

1) Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx celém xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx od 0:00 xx 6:00 xxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) x xxxx xx dne 30. xxxxx xx 1. května x xxxxxx oslav příchodu xxxx&xxxx; - xxxxxxxxxxx

x) x xxxx xx xxx xxxxxx tradiční xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx následující xxxxxx xxxxx víkend x xxxx z xxxxx na xxxxxx x x xxxx xx soboty na xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x) v xxxx xx xxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx den xxxxxxxxxxx xxxxxx jednu xxx z xxxxx xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx

x) v xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x) x xxxx xx xxx konání xxxxxxxx xxxx Kinematograf xxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx a x noci x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x) x noci xx xxx xxxxxx tradiční xxxx Dny xxxxx Xxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx konaný jeden xxxxxx x noci x pátku na xxxxxx x v xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx

x) x xxxx ze xxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednu xxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxx xx xxx xxxxxx xxxx Kladenské xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx noci ze xxxxxxx xx xxxxx x dvě xxxx x xxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx na xxxxx x xxx xxxx ze soboty xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, dvě xxxx xx xxxxxxx xx pátek, xxx xxxx z xxxxx xx xxxxxx a xxx xxxx xx xxxxxx xx neděli x xxxxxx xxxxxxxx x dvě xxxx xx čtvrtka xx xxxxx, xxx xxxx x pátku xx xxxxxx x dvě xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxx xxxxx.&xxxx;

2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 xxxx xxxxxx závazné vyhlášky xxxx zveřejněna xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xxxx datem xxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx ustanovení

1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 56/20 xx dne 1.3.2020.

2) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.4.2021.

Mgr. Xxxxx Xxxx, v.r.

primátor Xxxxxxxxxxxx xxxxx Kladna

Petra Xxxxxxx, x.x.

Xxxx Xxxxxxx, v.r.

Ing. Xxxxxxx Xxxxx, x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx města Xxxxxx