Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX MĚSTO DĚČÍN

Zastupitelstvo xxxxx Děčín

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 1/2021,

x xxxxxxx poplatku xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství

Zastupitelstvo xxxxx Děčín xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 25.02.2021 xxxxxxxxx x. XX 21 02 04 01 xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx §14 zákona x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“), x x xxxxxxx x §10 xxxx. d) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx xxx „tato xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Statutární xxxxx Xxxxx (xxxx xxx „Xxxxx“) xxxxx xxxxxxxxx zavádí místní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx je Magistrát xxxxx Xxxxx.1

Xx. 2

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx za užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro poskytování xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x užívání xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx akce nebo xxxxxxx tvorby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx.2

(2) Xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx užívají xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 (xxxx jen „xxxxxxxxx“).3

Xx. 3

Xxxxxxx prostranství

Poplatek xx platí za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. 4

Ohlašovací xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx veřejného prostranství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 7 xxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost nejpozději x xxx zahájení xxxxxxx veřejného prostranství. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx nebo státem xxxxxx svátek, xx xxxxxxxxx povinen splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejblíže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den.

(2) X ohlášení xxxxxxxxx xxxxx4

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, a příjmení xxxx název, obecný xxxxxxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxx, xxxxx pobytu xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx jménem xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) čísla všech xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zahraničí, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx, x xxxxxxx, že xxxxxxx poplatku souvisí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) další údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx předpokládanou xxxx, způsob, xxxxx x xxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx případné xxxxxxxxxx od xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederace, xxxxx xxxxx xxxxx požadovaných x xxxxxxxx 2 xxxxxx svého zmocněnce x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.5

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx oznámit xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx.6

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. 2 xxxx jeho změnu xx nevztahuje xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zjistit x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístup. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatku xx své xxxxxx xxxxx.7

Xx. 5

Sazba xxxxxxxx

(1) Xxxxx poplatku xxxx xx xxxxx i xxxxxxxx x2 x xxxxx i xxxxxxxx xxx:

x) za provádění xxxxxxxxxx xxxxx …………………………..…………..…..……3,- Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sloužících xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ....…...10,- Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx……………………………………………………………………………..10,- Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx………..…………………………………………………………………….20,- Xx

x) xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx ..................................10,- Kč, x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x započatý x2 ............................ 20,- Xx,

x) za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx tvorby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx děl.................................................................................................................10,- Xx.

(2) Stanovuje se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) za xxxxxxxx xxxxxxx stavby xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx prodeje xx každý x xxxxxxxx x2…………………………………………..………………….………...…... 1 000,- Xx,

x) za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování prodeje xxxx služeb xx xxxxx x xxxxxxxx&xxxx; x2........................................................................................&xxxx;&xxxx; 1 000,- Xx,

x) za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx x započatý x2 ....................... 2 000,- Xx,

x) za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) bez xxxxxxxx xxxxxxx………………………………………….…15.000,- Kč,

(2) x xxxxxxx xxxxxxxx xx 12 xxx. xxxxx…………..………….…10.000,- Xx.

Xx. 6

Splatnost xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 1 písm. x) x b) xx xxxxxxx:

x) nepřesáhne-li xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx do 10 dnů od xxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxx kalendářních xxx, xxxxxxxxx část xx každý xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 1 písm. x), x), x) x) x x) xx xxxxxxx:

x) při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 120 xxx xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství,

b) při xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xx xxxx 120 xxx xxxx xxxxx x nepřesáhne-li xxxxxxx xx více xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx do 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxx kalendářních xxx, příslušná xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x posledním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 dnů xx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 2 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx první den xxxxxxx xxxxxxx poplatkového xxxxxx.

(4) Připadne-li xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx, ve kterém xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx.

Xx. 7

Osvobození

(1) Poplatek xx xxxxxxx:

x) xx xxxxxxxxx trvalého xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx XXX/X,

x) x akcí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx celý xxxxxxx je xxxxxxx xx charitativní x xxxxxxx prospěšné xxxxx8.

(2) Xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx:

x) Xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) poplatníci xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděním xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkopových xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx činností, jejímž xxxxxxxxxx je Xxxxx,

x) Xxxxxxxxxx, při xxxxxxxx xxxxxxxx sloužícího xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx je takový xxxxxxxxx xxxxxxxx vlastníkem xxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství, xxxx má s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx užívání tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx poskytování prodeje x xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení o xxxxxxxxx ploše do 0,5 m2 (včetně) x xxxxx xx 0,8 x (xxxxxx).

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx prodeje xxxx xxxxxxxxx (předsunuté xxxxxxxx xxxxx9) o xxxxxxxxx xxxxx xx 5 x2 (xxxxxx).

(3) Údaj xxxxxxxx xxx osvobození xxxx. 1) a 2) xxxxxx xxxxxx xx poplatník xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx poplatku xxx xx. 6 xxxx xxxxxxxx.

(4) X případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zákonem, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.10

Xx. 8

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včas nebo xx správné xxxx, xxxxxx xx správce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.11

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxxxx; toto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osud.12

Čl. 9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 3/2016 x xxxxxxx poplatku xx xxx 15.12.2016.

Xx. 10

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx dnem po xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxx Xxxxx, CSc.

primátor

Ing. Xxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx desce xxx: ……………………….

Xxxxxxx x úřední xxxxx xxx: …………………………….

Příloha x obecně závazné xxxxxxxx č. 1/2021,

x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xxx xx. 3 xxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx:

Xxxx xxxx Labe

Pravý xxxx Xxxx

17. xxxxxxxxx

/

2. polské xxxxxx

/

28.xxxxx

/

5. května

/

Adamova

/

Albánská

/

Alešova

/

Alpská

/

Anenská

/

Arbesova

/

B. Xxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxx Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxx Xxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xx. Xxxxx

/

Xxx. Xxxxxx

/

Xxx. Xxxxxxx

/

Xxx. Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxx xxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

X. Xxxxxxxxx

/

X. Xxxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxx xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

X.X. Xxxxx

/

Xxxxxx x Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxx xxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

X Nádraží

/

K Xxxxxxx

/

Xxxxx Xxxxx

/

X. Xxxxxx

/

X. X. Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xx Chlumu

/

Ke Xxxxxxxx

/

Xx Xxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx náměstí

/

Konečná

/

Koperníkova

/

Kosá

/

Kosmonautů

/

Kosova

/

Kostelní

/

Košická

/

Košířská

/

Kotlářská

/

Kozinova

/

Krajová

/

Krásnostudenecká

/

Krátká

/

Krokova

/

Křížová

/

Kubelíkova

/

Květinová

/

Kyjevská

/

Labská

/

Labské xxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxx xxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxx

/

X. Majerové

/

Máchovo xxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxx náměstí

/

Míru

/

Mlýnská

/

Mokrá

/

Moskevská

/

Mostní

/

Mošnova

/

Myslbekova

/

Na Xxxxxxx

/

Xx Hranicích

/

Na Xxxxx

/

Xx Xxxxxxx

/

Xx Xxxxxx

/

Xx Xxxxxx

/

Xx Xxxxxx

/

Xx Xxxxxxxx

/

Xx Pěšině

/

Na Xxxxxxx

/

Xx Xxxxxx

/

Xx Xxxxxx

/

Xx Xxxxxxxxx

/

Xx Xxxxxxxxx

/

Xx Slovanech

/

Na Xxxxx

/

Xx Stráni

/

Na Svahu

/

Na Xxxxx

/

Xx Xxxxx

/

Xx Xxxxxx

/

Xx Xxxxxx

/

Xx Xxxxx

/

Xx Xxxxxxxx

/

Xx Xxxxxxx

/

Xx Výšinách

/

Nálepkova

/

Nám. Svobody

/

Nám. 5. xxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxx Xxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxx Xxxxx

/

Xxx Xxxxxxx

/

Xxx Lesem

/

Pod Xxxxxxxx

/

Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx

/

Xxx Xxxxxx

/

Xxx Xxxxxxxxx

/

Xxx Svahem

/

Pod Xxxxxx

/

Xxx Xxxxxx

/

Xxx Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx xxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxx

/

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xx. Xxxxx

/

Xxxxxxxx

X

Xxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx Xxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxx

/

X Xxxxx

/

X Xxxxxx

/

X Xxxxxxx

/

X Xxxxx

/

X Xxxxxxxx

/

X Xxxxxxxx

/

X Kotelny

/

U Xxxxxx

/

X Nemocnice

/

U Obory

/

U Xxxxxxx

/

X Plovárny

/

U Xxxxxx

/

X Xxxxxxx

/

X Přívozu

/

U Xxxxxxx

/

X Xxxxxxxxx

/

X Xxxxxx

/

X Starého xxxxx

/

X Střelnice

/

U Xxxxxxxx

/

X Xxxxxx

/

X Xxxxx

/

X Xxxxx

/

X X xxxx

/

X Vleku

/

U Xxxxxxx

/

X Zastávky

/

Uhelná

/

Úbočí

/

Újezd

/

Úprkova

/

Ústecká

/

Útlá

/

Úzká

/

V Xxxxx

/

X Xxxxxx

/

X Hliništi

/

V Xxxx

/

X Xxxxxxx

/

X Xxxxx

/

X Lukách

/

V Xxxxxx

/

X Sídlišti

/

V Xxxxxxxx

/

X Xxxxx

/

X Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xx Xxxxx

/

Xx Xxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xx Xxxxxxxxxx

/

Xx Xxxxx

/

Xx Xxxxx

/

Xx Xxxxxx

/

Xx Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxx xxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

2. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx (p. x. x. 2807/3 x. x. Podmokly), Pastýřská xxxxx (p. p. x. 424/1, 425/1 x. x. Podmokly), xxxx u xxxx Xxxxxxx (x. x. x. 1233 x. x. Xxxxxxxx), X Xxxxx (p. x. x. 2646, 2641/1, 2641/2, 2640 x. x. Podmokly), Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. p. x.163/1, 163/2, 164/1, 164/2, 164/3, 165, 2342/1, 2342/2 x 2345 x. x. Xxxxx) x ostatní xxxxxxx xxxxx x. x. Děčín, k. x. Xxxxx-Xxxxx Xxxxx, x. ú. Xxxxxxxx xxx Xxxxx, k. x. Březiny u Xxxxxx, x. ú. Xxxxxxxx x k. x. Bynov.

3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Billa (p. x. x. 182/1 x. x. Xxxxx), Xxxxxxxx (x. x. x. 821/3 x. x. Podmokly).

4. Xxxxxxxxxx „Xxxxxxxx“ x Xxxxxx X (x. x. x. 167/1 k. x. Xxxxx), parkoviště x Xxxxxx IV -Xxxxxxxxx mezi okružní xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (x. x. x. 403/4 k. x. Xxxxxxxx), přilehlé xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx. Xxxxxxxxx (x. x. č. 33/3, 33/9 x. x. Xxxxx), xx. Xxxxx (x. x. x. 3719/4 x. x. Xxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx p. x. x. 2540/3 x. x. Děčín).

5. Tržnice xx „Husovo xxx.“ xx p.p.č. 867/2, x.x. Xxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxx „Pod platany“ xx x.x.x. 894, 895 x 963/2, x.x. Xxxxxxxx.

1 §15 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3 §4 xxxx. 2 xxxxxx o místních xxxxxxxxxx

4 §14x odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

5 §14a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6 §14x xxxx. 4 xxxxxx o místních xxxxxxxxxx

7 §14x xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

8 §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: xx xxxxxxxx místo, xx kterém xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stejném xxxxxxxxxx xxxx x provozovně xxxxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxxx) ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx prodejní xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx blízkosti xxxxx xxxx vlastní xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

10 §14a xxxx. 6 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

11 §11 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

12 §11 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích