Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

STATUTÁRNÍ XXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2021,

x xxxxxxx poplatku xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Děčín xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 25.02.2021 xxxxxxxxx x. XX 21 02 04 01 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx o místních xxxxxxxxxx“), a x xxxxxxx x §10 xxxx. x) x §84 odst. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx obecně xxxxxxxx vyhlášku (xxxx xxx „xxxx xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx (dále xxx „Xxxxx“) touto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

(2) Správcem xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.1

Xx. 2

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx za zvláštní xxxxxxx veřejného prostranství, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, umístění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx lunaparků a xxxxxx obdobných xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x užívání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx.2

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství platí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx prostranství způsobem xxxxxxxx x odstavci 1 (dále xxx „xxxxxxxxx“).3

Xx. 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxx za xxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Poplatník xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději 7 dní xxxx xxxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 7 xxx, xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx den xxxxxxxx xx sobotu, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den.

(2) X ohlášení poplatník xxxxx4

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx podnikatele, xxxxxxxxx další xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx uvede xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) čísla všech xxxxx účtů u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x souvislosti x podnikatelskou xxxxxxxx, x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) další xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, místo x xxxxxx užívání xxxxxxxxx prostranství, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vznik xxxxxx na případné xxxxxxxxxx od xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.5

(4) Dojde-li xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ohlášení, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx, xxx xxxxxxx.6

(5) Xxxxxxxxx ohlásit údaj xxxxx xxxx. 2 xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx může xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx automatizovaný přístup. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx správce poplatku xx xxx xxxxxx xxxxx.7

Xx. 5

Sazba xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx každý x xxxxxxxx m2 x xxxxx x započatý xxx:

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací …………………………..…………..…..……3,- Xx,

x) xx umístění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ....…...10,- Xx,

x) za xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx služeb……………………………………………………………………………..10,- Kč,

d) xx umístění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx………..…………………………………………………………………….20,- Xx

x) xx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx ..................................10,- Xx, x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení za xxxxx x započatý x2 ............................ 20,- Xx,

x) za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx tvorby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx.................................................................................................................10,- Xx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx částka xxxxxxxx:

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx každý x xxxxxxxx x2…………………………………………..………………….………...…... 1 000,- Kč,

b) za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx i xxxxxxxx&xxxx; x2........................................................................................&xxxx;&xxxx; 1 000,- Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx x xxxxxxxx x2 ....................... 2 000,- Xx,

x) xx xxxxxxxxx jednoho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) bez xxxxxxxx xxxxxxx………………………………………….…15.000,- Xx,

(2) x časovým xxxxxxxx xx 12 hod. xxxxx…………..………….…10.000,- Xx.

Xx. 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx do 10 dnů od xxxxxxxx užívání veřejného xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, příslušná xxxx xx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxxxx kalendářním roce xxxxxxx nejpozději xx 10 xxx xx xxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xx. 5 odst. 1 xxxx. c), x), x) x) x x) je xxxxxxx:

x) xxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx 120 xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 120 xxx xxxx delší x nepřesáhne-li xxxxxxx xx xxxx kalendářních xxx, nejpozději xx 10 xxx od xxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx užívání xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, příslušná xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx x x posledním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 2 xxxxxxxx xx splatný xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx ročního xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx na sobotu, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx svátek, xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

Xx. 7

Xxxxxxxxxx

(1) Poplatek xx xxxxxxx:

x) za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx osobu, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx XXX/X,

x) z xxxx xxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx celý xxxxxxx xx xxxxxxx xx charitativní x xxxxxxx prospěšné účely8.

(2) Xx poplatku se xxxx osvobozují:

a) Xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx složky,

b) xxxxxxxxxx xxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděním výkopových xxxxx, nepřesáhne-li doba xxxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxxxxxx je Xxxxx,

x) Xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx vlastnictví Xxxxx, xxxxx xx takový xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxx umístění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx do 0,5 m2 (xxxxxx) x výšce xx 0,8 x (xxxxxx).

x) Xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx, sloužících xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx9) x xxxxxxxxx xxxxx do 5 x2 (xxxxxx).

(3) Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx. 1) x 2) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v den xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx. 6 xxxx xxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxx xxx osvobození xxxx xxxxx xx xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx xxxx zákonem, xxxxx na osvobození xxxxxx.10

Xx. 8

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včas xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx mu správce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.11

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx poplatky nebo xxxx xxxxxx poplatků xxxx správce poplatku xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx příslušenstvím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.12

Xx. 9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 3/2016 x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 15.12.2016.

Xx. 10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxx vyhlášení.

Ing. Xxxx Xxxxx, XXx.

xxxxxxxx

Xxx. Anna Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx na xxxxxx desce xxx: ……………………….

Xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxx: …………………………….

Xxxxxxx x obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2021,

x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejného prostranství xxx xx. 3 xxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx:

Xxxx xxxx Xxxx

Xxxxx břeh Xxxx

17. listopadu

/

2. xxxxxx xxxxxx

/

28.xxxxx

/

5. května

/

Adamova

/

Albánská

/

Alešova

/

Alpská

/

Anenská

/

Arbesova

/

B. Xxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxx Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxx Xxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xx. Xxxxx

/

Xxx. Xxxxxx

/

Xxx. Xxxxxxx

/

Xxx. Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxx xxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

X. Destinové

/

E. Krásnohorské

/

Erbenova

/

Fibichova

/

Folknářská

/

Forstrova

/

Fugnerova

/

Gagarinova

/

Hálkova

/

Hanácká

/

Hankova

/

Harantova

/

Havlíčkova

/

Hluboká

/

Holubova

/

Horská

/

Hoštická

/

Hradecká

/

Hraniční

/

Hrdinů

/

Hrnčířská

/

Hřbitovní

/

Hudečkova

/

Husitská

/

Husovo xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

X.X. Baara

/

Jiřího z Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxx cesta

/

Jungmannova

/

K Nádraží

/

K Xxxxxxx

/

Xxxxx Čapka

/

K. Světlé

/

K. X. Borovského

/

Kališní

/

Kamenická

/

Kamenná

/

Kaštanová

/

Kateřinská

/

Ke Chlumu

/

Ke Xxxxxxxx

/

Xx Xxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxx xxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxx xxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxx

/

X. Majerové

/

Máchovo xxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxx xxxxxxx

/

Xxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xx Xxxxxxx

/

Xx Xxxxxxxxx

/

Xx Hrázi

/

Na Xxxxxxx

/

Xx Xxxxxx

/

Xx Xxxxxx

/

Xx Xxxxxx

/

Xx Xxxxxxxx

/

Xx Pěšině

/

Na Xxxxxxx

/

Xx Sjezdu

/

Na Xxxxxx

/

Xx Xxxxxxxxx

/

Xx Xxxxxxxxx

/

Xx Xxxxxxxxx

/

Xx Xxxxx

/

Xx Xxxxxx

/

Xx Xxxxx

/

Xx Xxxxx

/

Xx Xxxxx

/

Xx Xxxxxx

/

Xx Xxxxxx

/

Xx Vrchu

/

Na Xxxxxxxx

/

Xx Xxxxxxx

/

Xx Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxx. Svobody

/

Nám. 5. května

/

Nádraží

/

Nároží

/

Nedbalova

/

Nedokončená

/

Nerudova

/

Neumannova

/

Nová

/

Novoměstská

/

Obchodní

/

Oblouková

/

Obvodová

/

Odboje

/

Okružní

/

Oldřichovská

/

Osadní

/

Osecká

/

Osvobození

/

Ovesná

/

Ovocná

/

Prokopa Xxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxx Xxxxx

/

Xxx Xxxxxxx

/

Xxx Lesem

/

Pod Xxxxxxxx

/

Xxx Xxxxxxxx Vrchem

/

Pod Xxxxxx

/

Xxx Xxxxxxxxx

/

Xxx Xxxxxx

/

Xxx Xxxxxx

/

Xxx Xxxxxx

/

Xxx Vřesovištěm

/

Poděbradská

/

Podmokelská

/

Podmostní

/

Pohraniční

/

Polabí

/

Polní

/

Polská

/

Pomezní

/

Popovická

/

Poštovní

/

Potoční

/

Požární

/

Práce

/

Pražská

/

Provaznická

/

Průběžná

/

Průchod

/

Průchodní

/

Předmostí

/

Přemyslova

/

Převozní

/

Příbramská

/

Příčná

/

Příkrá

/

Přímá

/

Přírodní

/

Ptačí

/

Puchmayerova

/

Purkyňova

/

Pustá

/

Radniční

/

Raisova

/

Rakovnická

/

Resslova

/

Revírní

/

Revoluční xxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxx

/

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xx. Xxxxx

/

Xxxxxxxx

X

Xxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx Xxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxx

/

X Xxxxx

/

X Xxxxxx

/

X Xxxxxxx

/

X Kaple

/

U Xxxxxxxx

/

X Korkárny

/

U Kotelny

/

U Xxxxxx

/

X Xxxxxxxxx

/

X Xxxxx

/

X Xxxxxxx

/

X Plovárny

/

U Xxxxxx

/

X Xxxxxxx

/

X Přívozu

/

U Xxxxxxx

/

X Xxxxxxxxx

/

X Xxxxxx

/

X Starého xxxxx

/

X Xxxxxxxxx

/

X Xxxxxxxx

/

X Xxxxxx

/

X Xxxxx

/

X Xxxxx

/

X X vrze

/

U Vleku

/

U Xxxxxxx

/

X Zastávky

/

Uhelná

/

Úbočí

/

Újezd

/

Úprkova

/

Ústecká

/

Útlá

/

Úzká

/

V Xxxxx

/

X Xxxxxx

/

X Xxxxxxxx

/

X Xxxx

/

X Xxxxxxx

/

X Xxxxx

/

X Xxxxxx

/

X Xxxxxx

/

X Xxxxxxxx

/

X Xxxxxxxx

/

X Xxxxx

/

X Zahradách

/

Václavovská

/

Vančurova

/

Varšavská

/

Včelná

/

Ve Svahu

/

Ve Xxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xx Xxxxxxxxxx

/

Xx Humny

/

Za Xxxxx

/

Xx Xxxxxx

/

Xx Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxx xxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxxxxx

/

Xxxxxxxxxx

/

Xxxxx

/

Xxxxxxx

/

Xxxxxxx

/

2. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx (x. x. x. 2807/3 x. x. Xxxxxxxx), Pastýřská xxxxx (x. x. x. 424/1, 425/1 x. x. Xxxxxxxx), xxxx x xxxx Xxxxxxx (x. p. x. 1233 x. x. Xxxxxxxx), X Xxxxx (p. p. x. 2646, 2641/1, 2641/2, 2640 k. x. Xxxxxxxx), Smetanovo xxxxxxx (x. p. x.163/1, 163/2, 164/1, 164/2, 164/3, 165, 2342/1, 2342/2 x 2345 x. ú. Xxxxx) x ostatní xxxxxxx zeleň x. x. Děčín, x. x. Děčín-Staré Město, x. ú. Xxxxxxxx xxx Xxxxx, k. x. Xxxxxxx x Xxxxxx, k. x. Xxxxxxxx a x. x. Xxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plochy xxxxxxxx x nákupním xxxxxxxxxx, Xxxxx (x. x. x. 182/1 x. x. Děčín), Xxxxxxxx (p. x. x. 821/3 x. x. Podmokly).

4. Xxxxxxxxxx „Xxxxxxxx“ x Děčíně X (x. x. x. 167/1 x. x. Xxxxx), xxxxxxxxxx x Xxxxxx XX -Xxxxxxxxx xxxx okružní xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (x. x. x. 403/4 x. x. Xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx xx sportovním xxxxx xx. Maroldova (x. x. x. 33/3, 33/9 x. x. Xxxxx), ul. Xxxxx (x. x. x. 3719/4 k. x. Podmokly), x xxxxxxx stadionu (xxxxxxxxxx xxxx p. x. x. 2540/3 x. x. Děčín).

5. Xxxxxxx xx „Xxxxxx xxx.“ xx p.p.č. 867/2, x.x. Podmokly.

6. Tržní xxxxx „Xxx xxxxxxx“ xx p.p.č. 894, 895 a 963/2, x.x. Xxxxxxxx.

1 §15 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

2 §4 xxxx. 1 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

3 §4 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4 §14a xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5 §14x xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6 §14x xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7 §14x xxxx. 5 zákona o xxxxxxxx poplatcích

8 §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx místo: xx vymezené xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx zboží xx prodejních xxxxxxxxxx xx stejném xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx předsunuté xxxxxxxx xxxxx funkčně xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zřizováno v xxxxx xxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx provozovnou x xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

10 §14a xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11 §11 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

12 §11 odst. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx