Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1/2021

Xxxxxx závazná vyhláška   x. 1/2021, xxxxxx xx mění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 7/2018, kterou se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodů xxxxxxxxxxxx města Ostravy, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 2/2019 a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 16/2019.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 27.1.2021 xxx. x. 1262/XX1822/20 xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §178 xxxx. 2 písm. b) xxxxxx x.&xxxx;561/2004 Sb., x&xxxx;xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a x&xxxx;xxxxxxx x §10 xxxx. x) x §84 xxxx.&xxxx;2&xxxx;xxxx. h) zákona x.&xxxx;128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,  xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 1

Změny

Obecně závazná xxxxxxxx x. 7/2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx základních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2019 x xxxxxx závazné xxxxxxxx č. 16/2019, xx xxxx xxxxx:

X xxxxxx 1 se xxxx xx xxxxx: „Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx základní xxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxx, příspěvková xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx: „Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x střední xxxxx, Ostrava-Poruba, příspěvková xxxxxxxxxx“.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx

Xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dne 1.3.2021.

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, XXX x. x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Ph.D. x. x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx