Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška 1/2021

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška   x. 1/2021, xxxxxx xx mění obecně xxxxxxx vyhláška x. 7/2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zřízených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodů xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxxx vyhlášky x. 2/2019 a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 16/2019.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xx xxxx zasedání xxx 27.1.2021 usn. x. 1262/ZM1822/20 xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx §178 odst. 2 písm. x) xxxxxx x.&xxxx;561/2004 Xx., x&xxxx;xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x&xxxx;xxxxxxx x §10 písm. x) x §84 xxxx.&xxxx;2&xxxx;xxxx. x) xxxxxx x.&xxxx;128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,&xxxx; xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 1

Xxxxx

Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 7/2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodů xxxxxxxxxxxx xxxxx Ostravy, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 2/2019 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 16/2019, xx mění takto:

V xxxxxx 1 se xxxx ve znění: „Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx základní škola, Xxxxxxx-Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx: „Waldorfská xxxxxxxx xxxxx x střední xxxxx, Ostrava-Poruba, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx dne 1.3.2021.

Ing. Xxxxx Xxxxxx, XXX x. x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Ph.D. v. x.

xxxxxxxxxx primátora