Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxx Sázavou x. 51/2018/OP ze xxx 17.12.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx č. 8 xx xxx 30.06.2020, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu:

ČI. I

Smluvní xxxxxx

1. Xxxxx Žďár xxx Sázavou, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, XXXX, XXX: 295841, Xxxxxxx 227/1, 591 31 Xxxx xxx Sázavou, xxxx Xxxx xxx Xxxxxxx 1, Xxxx Xxxxxxxx

2. Xxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx paní Xxx. Marcelou Slámovou, XXX: 00842281, Xxxxxxx 67, 591 01 Xxxx xxx Xxxxxxx, Xxxx Vysočina

ČI. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx x §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, budou xxxxxx xxxxx Xxxx nad Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánům xxxx Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

XX. III

Smluvní xxxxxx xxxxxx přenesené působnosti

V xxxxxxx x §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x xxx. §105 xxxxxx x. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx (dále xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx“), xxxx Xxxxxxx úřad Xxxx xxx Sázavou, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx namísto xxxx Xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obce Xxxxxxx účinnými xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx základě této xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx Xxxx xxx Xxxxxxx, odbor xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx obvod xxxx Xxxxxxx.

Xxxxx pokut xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx nákladů xxxxxx xx příjmem rozpočtu xxxxx Žďáru xxx Xxxxxxx.

XX. XX

Xxxxxx nákladů

Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxx Počítky xxxxx Xxxx nad Xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxx 2.500 Xx xx každé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx a xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxx, který xx x územním obvodu xxxx Počítky trvalé xxxxxxxx xxxx xx x tomto územním xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxx bude xxxxxxx do 10 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx Žďár xxx Sázavou xxxx x 30.6. x x 31.12. xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx, ve které xxxx uvedeno jméno x xxxxxxxx přestupce x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. V

Doba xxxxxx smlouvy

1. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx dobu xxxxxxx xx jejího xxxxxxxx xx 31.12.2022. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze vypovědět xxx písemnou formou xx tříměsíční xxxxxxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx Počítky xxxxx do 7 xxx xxx xxx xxxxxxxx smlouvy Xxxxxxxxx xxxxx Žďár xxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx související s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. XXX. této xxxxxxx. Městský úřad Xxxx xxx Xxxxxxx xxxxxx po celou xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx podle xx. XXX této xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx dohodou xxxxxxxxx stran. K xxxxxxxx xxxx dohody xx nutné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx kraje Xxxxxxxx o udělení xxxxxxxx xx změnou xxxxxx smlouvy.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx uzavření xx xxxxxxxx deskách svých xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 dnů.

4. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx informaci x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx město Xxxx xxx Xxxxxxx, xxxxx stejnopis obdrží xxxx Xxxxxxx a xxxxx stejnopis veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxx spolu x žádostí x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Žďáru xxx Xxxxxxx x usnesení xxxxxxxxxxxxxx xxxx Počítky x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxx smlouvy.

Ve Xxxxx xxx Xxxxxxx dne 30. 06. 2020

Xxx. Xxxxxx Xxxxx, XXXX

xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx

Xxx. Marcela Slámová

starostka xxxx Xxxxxxx