Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxxxxx smlouva

Na xxxxxxx xxxxxxxx rady města Xxxxx nad Xxxxxxx x. 51/2018/XX xx xxx 17.12.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx č. 8 xx xxx 30.06.2020, xxxxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

XX. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx města Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxx, XXXX, XXX: 295841, Xxxxxxx 227/1, 591 31 Xxxx nad Xxxxxxx, xxxx Xxxx xxx Xxxxxxx 1, Kraj Xxxxxxxx

2. Obec Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxx. Xxxxxxxx Slámovou, XXX: 00842281, Počítky 67, 591 01 Xxxx nad Sázavou, Xxxx Xxxxxxxx

XX. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx x §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx orgány xxxxx Xxxx nad Xxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřenou xxxxxxxxxx xxxxxx orgánům xxxx Počítky v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

XX. III

Smluvní rozsah xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx x §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x xxx. §105 xxxxxx x. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení o xxxx (dále xxx „xxxxx x odpovědnosti xx přestupky“), xxxx Xxxxxxx xxxx Xxxx xxx Xxxxxxx, odbor xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx namísto xxxx Počítky v xxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x projednávání xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům obce Xxxxxxx účinnými xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx Žďár xxx Xxxxxxx, xxxxx majetkoprávní, xxxxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx x řízeních xxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Žďáru xxx Xxxxxxx.

XX. XX

Xxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx rozsahu xxxxxxxx obec Xxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx na jeho xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2.500 Xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, kdy podezřelým x xxxxxxxxx je xxxxx, který xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo se x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx do 10 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx Žďár xxx Xxxxxxx xxxx x 30.6. x x 31.12. příslušného xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx dohodly, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx, xx které xxxx uvedeno xxxxx x xxxxxxxx přestupce x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

ČI. V

Doba xxxxxx smlouvy

1. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx uzavření xx 31.12.2022. Xxxx xxxxxxx xx uzavřena xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx o udělení xxxxxxxx s uzavřením xxxx xxxxxxx nabyde xxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx formou xx xxxxxxxxxx výpovědní xxxx, xxxxx počíná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výpovědi.

ČI. XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx Počítky xxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxx smlouvy Městskému xxxxx Žďár nad Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. XXX. xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx Xxxx xxx Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx platnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxx podle xx. XXX této xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stran. X xxxxxxxx xxxx dohody xx xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx úřadu kraje Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx změnou xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx deskách svých xxxxx nejméně xx xxxx 15 xxx.

4. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyvěsí xxxxxxx strany xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx předmětu.

5. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jeden xxxxxxxxx xxxxxx město Xxxx xxx Xxxxxxx, xxxxx stejnopis xxxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxx Vysočina xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Přílohu x této xxxxxxx xxxxx usnesení rady xxxxx Xxxxx nad Xxxxxxx a usnesení xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x souhlasu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pravomocné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx Žďáře xxx Sázavou dne 30. 06. 2020

Ing. Xxxxxx Xxxxx, ACCA

starosta xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx

Xxx. Marcela Xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxx Počítky