Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

NA ZAJIŠTĚNÍ XXXXXX XXXXXXXXXXX AGENDY

Na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x. 5/2020, xx xxx 14.9.2020 x xxxxxxxx Xxxx města Třebíč x. 44/21/XX/2017 ze xxx 07.09.2017 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

XX. X

Xxxxxxx strany

Obec Xxxxxxx,

xx xxxxxx: Xxxxxxx 57

Jaroměřice xxx Xxxxxxxx 675 51

XX: 48527467

xxxxxxxxx do xxxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Třebíče,

zastoupené starostou xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx,

(xxxx xxx „xxxx Příštpo“)

a

Město Xxxxxx,

xxxxxx xxxxx xxxx: Xxxxxxx xxx. 104/55, 674 01 Xxxxxx,

XX: 00290629,

xxxxxxxxxx starostou xxxx Xxx. Pavlem Xxxxxxx,

(xxxx xxx „xxxxx Xxxxxx“)

xxxxxxxxx xxxxx §160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §63 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Sb., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., o odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx“), xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu.

ČI. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx úřad Třebíč xxxx xxxxxxxxx namísto Xxxxxxxx xxxxx obce Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx přenesenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Obecnímu xxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx XX. XXX xxxx xxxxxxx. Xx základě xxxx xxxxxxx xxxx Městský xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správním orgánem x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx obce Xxxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti

Městský xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve správním xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx Příštpo přenesenou xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx Příštpo x celém xxxxxxx xxxxxxxxxx §60 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

XX. XX

Xxxxxx nákladů

Za výkon xxxxxxxx této smlouvy xxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 7 Xx/xx 1 xxxxxxxxx/1 rok, xx. xxxxxx 1.911 Xx, bez xxxxxx xx počet případů, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Obecního xxxxx xxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxx úhradu xx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x 1. xxxxx roku, ve xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx rok xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx po xxxxxxxx smlouvy. V xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx vždy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx po xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx Příštpo xxxxxxx xxxxxx náklady, xxxxx xx sama xxxxx x závislosti na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x předchozím xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx bude x účinností xx 01.01.2021 xxxxxxxxxx ročně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípustné xxxx inflace x XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.

Způsob xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účet xxxxx Xxxxxx č. 19-329711/0100, xxxxxx u Xxxxxxxx xxxxx, x. s., xxxxxxx Xxxxxx, xxx xx xxx zaplacení xx považován xxx xxxxxxxx příslušné xxxxxx xx účet xxxxx Xxxxxxx.

XX. V

Doba xxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx každá xx xxxxxxxxx stran xx xxxxxxxxx tuto smlouvu xxxxxxxxx, x to x bez xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx písemná. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx x počíná xxxxx xxxxxx xxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxx doručení xxxxxxxx druhé xxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

XX. VI

Společná xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nejméně xx dobu 15 xxx.

Xxxx smlouva se xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jeden xxxxxxxxx obdrží obce Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Třebíč x xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxx se žádostí x souhlas s xxxxx uzavřením.

Přílohu k xxxx xxxxxxx tvoří xxxxxxxx Zastupitelstva xxxx Xxxxxxx a xxxxxxxx Xxxx města Třebíč x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu k xxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 16.9.2020

Xxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx

X Xxxxxxx xxx 23.9.2020

Xxx. Xxxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxxx Třebíč