Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx základě xxxxxxxx Zastupitelstva obce, xx dne 30.4.2020, xxxxx 13. uzavírají xxxx uvedené smluvní xxxxxx tuto veřejnoprávní xxxxxxx:

XX. 1

Smluvní xxxxxx

1. Xxxx Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxx. Lenkou Xxxxxxxx

xxxxxx obecního úřadu: Xxxxxx 42, 394 24 Xxxxxx

Xxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

XXX: 00248495

(dále xxx „Obec“)

a

Město Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx města Xxxxxxxxxx Xxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxx náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

Kraj Xxxxxxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Pelhřimov

IČO: 00248801

(xxxx je „Město“)

ČI. XX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx §63 xxxx. l xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxx č. 313/2002 Sb., xxxxx xxxxxx Města místo xxxxxx Xxxx podle xxxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) Orgány Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x rozsahu §3 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx se evidence xxxxx místa trvalého xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx písemností, počátek xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx zrušení xxxxx x místu trvalého xxxxxx nebo datum xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x §10b, xxx xx na xxxxxx xxxxxxxxx vedou xxxxx x adrese xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx Xx. XX xxxx (X) xxxx.x) této smlouvy, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx předávat xxxxxx Xxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx jsou xxxxxxx získané xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

x) Orgány Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxx §12 zákona x evidenci xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx po nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Města xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí.

ČI. XXX

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx Xxxxx na xxxx xxxx číslo 622101359/0800, xxxxxx u Xxxxx xxxxxxxxxx a.s. xxxxxx xx xxxx 200.- Xx (slovy: xxxxxx xxxxx Xxxxxxx) za xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx XX. II xxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxx hrazena xxxxxx xxxxxxxxx ročně xx xxxxxxx vyúčtování xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx)

XX. XX

Xxxx xxxxxx smlouvy

Tato smlouva xx uzavírá xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx uzavřena xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

XX. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Smluvní xxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxx obecních xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx strany xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx smlouva xx xxxxxxxxxx xx xxxxx stejnopisech, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obdrží Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x xxxxx stejnopis veřejnoprávní xxxxxxx s přílohami xxxxxx Xxxxxxx úřad Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

(4) Přílohu x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx x usnesení Xxxx Xxxxx o xxxxxxxx x uzavřením xxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvních xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx.

(6) Smlouvu lze xxxxxxxxx ukončit xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stran, xxxx výpovědí x xxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxx. Lhůta začíná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx straně.

V Křešíně xxx 30.4.2020

starosta Obce

V Xxxxxxxxxx xxx 13.7.2020

starosta Xxxxx