Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Veřejnoprávní smlouva

Na základě xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce, xx xxx 30.4.2020, xxxxx 13. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx:

XX. 1

Smluvní xxxxxx

1. Xxxx Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx: Xxxxxx 42, 394 24 Křešín

Kraj Xxxxxxxx

xxxxxxxxx xx správního xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

XXX: 00248495

(dále xxx „Xxxx“)

x

Xxxxx Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxxx 1, 393 01 Pelhřimov

Kraj Xxxxxxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

XXX: 00248801

(xxxx je „Xxxxx“)

XX. XX

Xxxxxxx rozsah výkonu xxxxxxxxx působnosti

(1) Xxxxx §63 xxxx. l xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxx č. 313/2002 Sb., budou xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) Orgány Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a to x rozsahu §3 xxxx. 3 xxxx. x) a h) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx písemností, xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x §10b, xxx xx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x evidenci obyvatel.

b) Xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx podle Xx. XX xxxx (X) xxxx.x) xxxx xxxxxxx, xxxxxxx od občanů xxxx předávat orgánu Xxxxx, x to xxxx nejpozději xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx obdržení x xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx od jejich xxxxxxxx.

x) Orgány Obce xxxx xxxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxx §12 zákona x evidenci xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x orgány Města xxxx xxxxxxx tento xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xx xxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx 622101359/0800, xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx x.x. odměnu xx výši 200.- Xx (xxxxx: xxxxxx xxxxx Xxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ČI. XX xxxx smlouvy (xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx Xxxxxx)

XX. XX

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx uzavírá xx xxxx neurčitou. Tato xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nabude xxxxxx xxxx.

XX. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx svých obecních xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvy vyvěsí xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx deskách xxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xx vyhotovuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, přičemž xxxxx stejnopis xxxxxx Xxxx, xxxxx stejnopis xxxxxx Xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxx Vysočina xxxxx xx žádostí x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx Xxxx Města o xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy.

(5) Xxxx smlouva může xxx měněna pouze xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stran, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx straně.

V Křešíně xxx 30.4.2020

xxxxxxxx Xxxx

X Xxxxxxxxxx xxx 13.7.2020

xxxxxxxx Xxxxx