Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

97/VS/2020 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxx x xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxx agendy xxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxx usnesení Xxxx města Xxxxxxxxx Xxx xx xxx 27.5.2020, č. XX 41/30 x usnesení Xxxx xxxxx Xxxxxxx xx dne 27.5.2020 , x. 353 , xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx strany xxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

Xxxxxx X.

Xxxxxxx strany

1. Město Xxxxxxxxx Xxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxx

xx xxxxxx: náměstí Xxxxxxxxx 52, 346 01 Xxxxxxxxx Xxx

XXX: 00253383

xxxx Xxxxxxxx

(xxxx jen „xxxxx Xxxxxxxxx Xxx“)

x

2. Xxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx: Mgr. Xx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

xx sídlem: Xxx. X. X. Xxxxxxxx 35, 345 61 Xxxxxxx

XXX: 00253766

xxxx Xxxxxxxx

(xxxx xxx „město Xxxxxxx“)

Xxxxxx II.

Předmět xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx města Xxxxxxxxx Xxx xxxx xx xxxxxx §3a xxxxxx x. 553/1991 Xx., x obecní policii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x xxxxxx xxxxxxx“), xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonem x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx III.

Smluvní xxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx policie xxxxx Horšovský Xxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxx“) xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx XX. vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx stanovená xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x §2 xxxxxx x obecní xxxxxxx.

2. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx této smlouvy.

3. Xxxxxxx městské xxxxxxx xxx této smlouvy xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx x xxx. rozsahu 10 xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxx.

4. Starosta města Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx prokazovat xxxxxxxxxxx xxxxxx pravomoci xx xxxxx města Staňkov.

Článek XX.

Xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx Xxxxxxx xxx této xxxxxxx xxxx město Xxxxxxx.

2. Náklady xxxxxxx x xxxxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) x platových xxxxxxxxx, nákladech xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xx pohonné xxxxx x xxxxxxxxxx vozidla,

c) x nákladech xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx strážníků a xxxxxxxxxxx obce zařazených xx městské xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xx xxxxx hodinu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. XXX xxx 3 xx smluvními xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 350 Xx/xxx. V ceně xxxx zahrnuty náklady xxxxxxx x xx. XX odst. 2 x výjimkou xx. XX xxxx. 2 xxxx. x).

4. Xxxxxxx xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. XX xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx stanoví xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ustanovením §189 xxxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxxxx rozpočtu xxxxx Xxxxxxxxx Xxx na xxxx účet xxxxx 1003048020/5500 xxxxxx u Xxxxxxxxxxxxxx a.s. úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxxxxx policie.

6. Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx měsíc xx xxxxxxx faktury xx xxxxxxxxxx 10 dnů xxx dne doručení, xx které xxxx xxxxxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx městské xxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Horšovský Xxx.

Xxxxxx X.

Xxxx trvání xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

Článek XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadů xx xxxx xxxxxxx 15 xxx.

2. Xx dobu xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obecních xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx smlouvy a xxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx xx vyhotovuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx stejnopis xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxx, jeden xxxxx Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Krajský xxxx Xxxxxxxxxx kraje xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, co xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxx a xxxxxxxx Rady xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Krajského úřadu Xxxxxxxxxx kraje o xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxx xxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které podléhají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxx x xxxxx Staňkov xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvu kdykoliv xxx udání xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx činí 3 xxxxxx a xxxxxx běžet xxxxxx xxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx po měsíci, x xxxx xxxx xxxxxxx doručena druhé xxxxxx. Xxxxxxx musí xxx oběma xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

8. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stran, která xxxxxxxx souhlas Krajského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

X Xxxxxxxxxx Týně xxx

Xxx. Xxxxx Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxx

Xx Xxxxxxxx xxx

Xxx. Xx. Alexandr Horák x. r.

starosta xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Krajského úřadu Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23.9.2020 x. x.: XX-XXXX/349/20, sp. xx. ZN/64/PRÁV/20, o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxx 9.10.2020