Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

95/XX/2020 Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx městem Xxxxxxx x xxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx smlouva o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx města Xxxxxxx xx xxx 25.05.2020 x. 09/20/5 x xxxxxxxx Zastupitelstva xxxx Xxxxxx ze xxx 24.06.2020 x. 12 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XX. X.

Xxxxxxx xxxxxx

1) Město Blovice

Zastoupené: xxxxxxxxx xxxxx p. Xx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx

xx xxxxxx: Xxxxxxxxxx náměstí 143, 336 01 Xxxxxxx

XXX: XX00256 455

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx kraj

(dále xxx město Xxxxxxx)

x

2) Xxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxx: starostou xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx

xx xxxxxx: Xxxxxx 76, 332 04 Žákava

IČO: 48333310

Xxxxxxxxx do správního xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx

(xxxx xxx xxxx Xxxxxx)

XX. II.

Předmět smlouvy

Orgány xxxxx Blovice budou xxxxxxx xxxxxx obce Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxx orgány xxxxx Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v řízení xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx.

XX. III.

Smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx města Blovice xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx Žákava xxxxxxxx přenesenou xxxxxxxxx xx úseku přestupků xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx účinnými právními xxxxxxxx.

XX. XX.

Xxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxx předmětu xxxxxxx x xxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxx rozpočtu xxxxx Xxxxxxx na xxxx účet č.: 19-124361/0100, xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, x.x. xxxxxxxxx ve xxxx 1.500.- Kč (xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx za výkon xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx přestupků xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení.

ČI. X.

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xx 31.12.2025. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Plzeňského kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxx uzavřenou smluvními xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Plzeňského xxxxx x xxxxxx 1/2010 xxx x. 15/VS/2010 xx xxxxx xxxxxxx x. 1, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 5/2015 xxx x. 104/XX/2015.

XX. XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xx úředních xxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxx 15 dnů x xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx Věstníku xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx kraje.

2) Xx xxxx platnosti xxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxx informaci x uzavření této xxxxxxx x jejím xxxxxxxx.

3) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx, přičemž xxxxx stejnopis xxxxxx xxxxx Blovice, xxxxx xxxx Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obdrží Xxxxxxx úřad Plzeňského xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s uzavřením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4) Xxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxx usnesení Xxxx xxxxx Xxxxxxx a xxxxxxxx Zastupitelstva xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

5) Tato xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx pouze písemnými xxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxx smluvních stran x souhlasu Krajského xxxxx Xxxxxxxxxx kraje.

6) Xxxxx Xxxxxxx i xxxx Xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Výpovědní xxxxx xxxx 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx stranami xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

7) Xxxxxxx je xxxxx ukončit xxx xxxxxxxxx dohodou smluvních xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

X Xxxxxxxxx xxx

Xx. Xxxxxx Xxxxxxx x. r.

starosta města Xxxxxxx

X Xxxxxx dne

Milan Xxxxxxx x. r.

starosta xxxx Žákava

Rozhodnuti Xxxxxxxxx xxxxx Plzeňského xxxxx xx xxx 25.8.2020 x. x.: PK-PRÁV/329/20, xx. zn. XX/62/XXXX/20, x udělení xxxxxxxx x uzavřením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxx 3.10.2020.