Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

8/XX/2021 Xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxx Velké Xxxxxxxxxxx

- xxxxx úkolů xxxxx xxxxxx x xxxxxx policii

(uveřejněné x xxxxxx 6/2018 Xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x. 85/XX/2018)

Xxxxxxxxxx Krajského úřadu Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx sp. xx. KUKHK-35083/OP/2020 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dne 16.12.2020.

Xxxxx Xxxxxxx

xxxxx: Xxxxxxxxx xxx. 165, Xxxxxxx

XXX: 00278360

xxxx. spojení: x.x. 9005-124601/0100

x-xxxx: Dodatelna@trutnov.cz

xxx : 499 803 111

xxxxxxxxxx: Xxx. Ivanem Xxxxxxx, xxxxxxxxx města

a

Obec Velké Xxxxxxxxxxx

xxxxx: Velké Xxxxxxxxxxx 68, Velké Svatoňovice

IČO: 00278394

xxxx. spojení: x.x. 1303682349/0800

x-xxxx: starosta@velkesvatonovice.cz

tel.: 499 881 860

xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx x zajišťování xxxxxx xxxxx xxx xxx. §3a xxxxxx x. 553/1991 Sb., o xxxxxx policii ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxx:

Xxxxxxx xxxxxx spolu xxx 9. 8. 2018, (xxxx xxxx, xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx č.j.: XXXXX-23649/XX/2018-5) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x to xxxxxxxxxx:

1. X xxxxxx XX. xxxx. 1 xx xxxxxx „296,- Xx" nahrazuje částkou „311,- Xx".

2. X xxxxxx II. xxxx. 2 xx částka „9,- Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx „9,50 Kč".

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se nemění.

4. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x. 2020-77/2 xx xxx 11.05.2020x x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx Svatoňovice x. 6/11/2020 xx xxx 08.072020.

5. Xxxxx xxxxxxx xx uzavřen x xxxxxxxxx nabývá xxxx, kdy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

6. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyhotoveních, dvě xxx město Xxxxxxx, xxxxx pro obec Xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxx vyhotoveni xxx Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

X Xxxxxxxx xxx 29.10.2020

Xxx. Xxxx Adamec x. r.

starosta xxxxx Xxxxxxx

Xx Velkých Svatoňovicích xxx 21.10.2020

Xxxxxx Xxxxx x. r.

starosta xxxx Xxxxx Svatoňovice