Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

6/XX/2021 Veřejnoprávní smlouva xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxx

- xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Karlovarského xxxxx xx xxx 6.1.2021, x.x. XX/3842/XX/20-3, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx dne 21.1.2021.

Na xxxxxxx usnesení Rady xxxxx Xxxxxxxx xx xxx 21.10.2020 č. 1288/2020-XX/49 x usneseni Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx 4/18/2020 ze dne 25.11.2020 xxxxxxxxx podle §63 odst. 1 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx smlouvu

o zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx

XX. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Romanem Xxxxxxxxxx

xxx. 28. října 1438, Xxxxxxxx, PSČ 358 01

Karlovarský xxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kraslice

IČ 00259438

x

2. Xxxx Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx

xx xxxxxx: Xxxxxxxxx xx. 117, Xxxxxxxxx, PSČ 35801

Xxxxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

XX 00259632

XX. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a nemovitostí xxxxx zákona č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, orgány xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Šindelová.

ČI. XXX

Xxxxxxx xxxxxx výkonu přenesené xxxxxxxxxx

1. Podle §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, budou xxxxxx xxxxx Kraslice xxxxxxx xxxxxx xxxx Šindelová xxxxx xxxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres a xxxxxxxxxxx následující xxxxx:

x) xxxxx §42 odst. 1 xx 3 xxxxxx x. 111/2009 Xx., xxxxx stavební xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 4 xxxxxx x. 111/2009 Xx. (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x jeho vazbách xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x na xxxxxx

xxxxxxxxx jednotku xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, údaje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx využití x jeho xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxx §43 xxxx. 4 xxxxxx x. 111/2009 Xx. (xxxxx xxxxx x údaje x xxxxxxx ulice xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx),

x) xxxxx §44 xxxx. 1 zákona x. 111/2009 Xx. (xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx příslušnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx).

2. Orgány xxxx Xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zapsat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx doručení. Údaje xxxxx předávány písemně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx města Xxxxxxxx.

XX. XX

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx jeho xxxx 19-927391/0100 xxxxxx xx xxxx 250 Xx (slovy xxx xxx padesát xxxxx xxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx úkon ve xxxxxx xx. XXX xxxx xxxxxxx. Odměna xxxx xxxxxxxxxxx průběžně x pravidelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejpozději x 25. xxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx provedeného městem Xxxxxxxx.

Xx. X

Xxxx trvání xxxxxxx

Xxxx smlouva xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx, x to xx 1. ledna 2021 xx 31. xxxxxxxx 2022. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx deskách xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxx 15 xxx (§66c xxxx. 2 xxxxxx x. 128/2000 Xx.).

2. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx deskách xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jejím xxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx stejnopis xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spolu xx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx usnesení Xxxx xxxxx Kraslice, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Šindelová x souhlasu x xxxxxxxxx xxxx smlouvy x pravomocné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx schválení smluvních xxxxx x souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx pouze písemně xxxxxxx stran, xxxx xxxxxxxx x výpovědní xxxxxx 2 xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxx 16.12.2020

Xxxxx Xxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Kraslice

Šindelová dne 16.12.2020

Xxxxxxxx Benda v. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx