Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

2/XX/2021 - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx Uničov x xxxx Xxxxxx Xxxxxx

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX PŮSOBNOSTI

Dle xxx. §159 x xxxx. xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx města Uničova XX05/14/2020 xx xxx 16.11.2020 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxx Xxxxxx x. 14/12 xx dne 2.12.2020 xxxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

XX. I.

Smluvní xxxxxx

1. Xxxxx Xxxxxx

XXX: 00299634

xx sídlem Masarykovo xxxxxxx xx. 1, 783 91 Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Mgr. Xxxxxx Xxxxxxxxx

(xxxx jen Xxxxx Xxxxxx)

2. Xxxx Xxxxxx Xxxxxx

XXX: 00298794

xx sídlem 1. xxxx 116, 783 86 Xxxxxx Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx města Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působnosti

Článek XX.

Xxxxxxx xxxxxxx

1. Předmětem této xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx. §63 zákona x. 128/2000 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx přestupků.

2. Xx xxxxxxx této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán Xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx x ust. §105 zákona x. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx přestupku x xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx Xxxxxx Xxxxxx veškerou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obce Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxx.

XX. III.

Smluvní rozsah xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Město Xxxxxx projednávání xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx XX., xxxxxx rozhodování x xxxx x xxxxxxxx sankcí, xxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí x xxxxxx nákladů řízení, xxxxxx vedení příslušné xxxxxxx agendy, xxxx xxxxxxxxx x skartace.

2. Xxxxxx x pokut xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx povinností nahradit xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx.

XX. XX.

Xxxxxx xxxxxxx

1. Xx xxxxx vymezeného rozsahu xxxxxxxxx působnosti, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx města Xxxxxxx xxx orgány xxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx smlouvy xxxxxx ve výši 22,- Kč xx 1 obyvatele x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx Dlouhá Loučka, x to xx xxxx města Uničova x.: 40700001277/6800 xxxxxx x Volksbank XX, x. s.

2. Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx trvání smlouvy xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxx 22,-Xx xx 1 xxxxxxxxx x xxxxxxx pobytem x xxxx Dlouhá Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx obyvatel v xxxx Dlouhá Xxxxxx xx dni 1. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zjištěného xx Xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX.

3. Xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx platby, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxx fakturu xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxxxxxx x bodě 2. xxxx x 30. červnu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

XX.X.

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xx xx 31. 12. 2022, x xxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx posledního dne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nabude xxxxxx xxxx.

Xx.XX.

Xxxxxxxx ustanovení

1. Smluvní xxxxxx zveřejní xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx bezodkladně xx uzavření xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx dobu 15 dnů. Město Xxxxxx xxxxx smlouvu Xxxxxxxxx xxxxx Olomouckého xxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kraje.

2. Xxxx xxxxxxx xx sepsána xx třech xxxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx stejnopis xxxxxx Krajský xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxx xxxxxxxxx.

3. Přílohy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x usnesení xxxx Xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Olomouckého xxxxx o udělení xxxxxxxx x uzavřením xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxx strany xxxxxx xxxxxxxxxx, xx si xxxx smlouvu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x svobodné xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx se dohodly xx xxxxx xxxxxx, xxx stvrzují svými xxxxxxx.

X Uničově xxx 3.12.2020

Xxx. Xxxxx Xxxxxxx x. r.

starosta xxxxx Xxxxxx

X Xxxxxx Xxxxxx xxx 3.12.2020

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx obce Xxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x. j. KUOK 134365/2020 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxx právní moci xxx 6.1.2021.