Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

1/VS/2021 - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx Kojetín x xxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx na úseku xxxxxxxxxxxx přestupků

Na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxx 21.10.2020, x. usnesení X984/10-20 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Stříbrníce xx xxx 03.12.2020, xxx bodem x. 5, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §105 xxxxxx č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §63, xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx x §159 x xxxx. zákona 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, níže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

XX. X.

Xxxxxxx xxxxxx

1. Město Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx

xx xxxxxx Masarykovo nám. 20, Xxxxxxx l-Město

PSČ 752 01

IČ: 00301370

x

2. Xxxx Stříbrníce

zastoupená xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx Tulisem

se xxxxxx Stříbrníce xx. 91

XXX 752 01

IČ:00636592

ČI. XX.

Xxxxxxx xxxxxxx

X souladu x xxxxx xxxxx xxxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx ustanovení §63 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude Xxxxx Xxxxxxx namísto xxxx Xxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx vymezeném xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx města Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx správními orgány x xxxxxx xx xxxxxxxx obvodu obce Xxxxxxxxxx.

XX. XXX.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti

1. Xxxx Stříbrníce xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x město Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx města Xxxxxxxx xxx budou v xxxxxxx s ustanovením §105 zákona č. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx Stříbrníce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx přestupků svěřenou xxxxxxx xxxx Stříbrníce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §60, odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxx x přestupky xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxx x pokut x xxxxxxx xxxxxx uložené xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx plnění povinností x této xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.

XX. XX.

Xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xx výši 36 Kč (slovy: xxxxxx xxxx korun xxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Stříbrnice) k 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxx předmět xxxxxxx (dle xxxxx XXX).

2. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx Stříbrnice xxxxxxx xx svého xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx proplacením faktury, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx předmětu xxxxxxx v předchozím xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxx roku.

ČI. X.

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx se uzavírá xx xxxx xxxxxxx, x xx xx 31.12.2025

2. Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

3. Xxxx smlouva xxxxxx xxxxxxxxx dne 01.01.2021, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

XX. VI.

Společná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx strany zveřejní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx deskách xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxx 15 xxx x xxxx ji xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxx město Xxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x jeden xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx úřad Olomouckého xxxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Přílohou xxxx xxxxxxx tvoří xxxxxxxx Xxxx města Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxx xxxxxxx.

4. Tato xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx písemnými xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Olomouckého kraje.

5. Xxxxx Xxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vypovědět xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx činí 3 měsíce x xxxxxx běžet xxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx doručena xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxx kraje.

6. Smlouvu xxx xxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje.

7. Xx xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obecních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx smlouvy x jejím xxxxxxxx.

X Xxxxxxxx xxx 8.12. 2020

Xxx. Xxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx města Xxxxxxx

Xx Stříbrnících xxx 8.12. 2020

Martin Xxxxx x. r.

starosta xxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje x. x. XXXX 134639/2020 x udělení souhlasu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx moci xxx 7.1.2021.