Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška 1/2021

Xxxxxx závazná xxxxxxxx&xxxx;&xxxx; x. 1/2021,

xxxxxx xx xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 7/2018, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx základních xxxx zřízených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2019 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 16/2019.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx na xxxx zasedání xxx 27.1.2021 usn. č. 1262/XX1822/20 usneslo xxxxx xx xxxxxxx ustanovení §178 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x.&xxxx;561/2004 Xx., x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (školský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x&xxxx;xxxxxxx x §10 xxxx. d) x §84 odst. 2 písm. x) zákona x.&xxxx;128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,  tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 1

Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 7/2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx základních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městských xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2019 x xxxxxx závazné xxxxxxxx x. 16/2019, se xxxx xxxxx:

X xxxxxx 1 xx text xx xxxxx: "Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx škola, Xxxxxxx-Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx xx xxxxx: "Xxxxxxxxxx základní škola x xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxx, příspěvková xxxxxxxxxx".

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 1.3.2021.

Xxx. Tomáš Xxxxxx, XXX x. x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxxxx Hoffmannová, Xx.X. x. x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx