Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

2/2021

XXXXXXXX,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 19/2017 Xx. xx. x. Xxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Rada xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxxx xxx 25.1.2021 xxxxx podle §44 xxxx. 2 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Sb., a §23 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx zákona x. 102/2000 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx. x zákona x. 80/2006 Xx., xxxx xxxxxxxx:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 19/2017 Sb. xx. x. Prahy, xxxxxx se vymezují xxxxxxx hlavního města Xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx sjednanou x xxxxxxx x cenovými xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 12/2018 Sb. xx. x. Xxxxx, xxxxxxxx č. 10/2019 Sb. xx. x. Xxxxx x nařízení č. 10/2020 Sb. xx. x. Xxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxx x. 1 xxx:

„Xxxxxxx č. 1 x nařízení č. 19/2017 Sb. xx. x. Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy x xxxxx silničního motorového xxxxxxx x hlavním xxxxx Praze xx xxxx časově omezenou, xxxxxxx xxxx xx xxxx 24 xxxxx, xxxx x stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx oblasti xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx je vlastníkem xxxxxxxxxxx ve vymezené xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.“.

2. Xxxxxxx x. 2 xxx:

„Xxxxxxx č. 2 k xxxxxxxx č. 19/2017 Sb. hl. m. Xxxxx

Xxxxxx komunikace xxxx xxxxxx určené xxxxx, xxxxx xxx xxxx xx cenu sjednanou x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 24 xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.“.

3. Xxxxxxx č. 3 xxx:

„Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 19/2017 Sb. xx. m. Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx užít za xxxx sjednanou v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx podnikání podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, nebo x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.“.

Xx. II

Toto nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. března 2021.

XXXx. Xxxxxx Xxxx, x. x.

xxxxxxxx hlavního města Xxxxx

xxx. Ing. xxxx. Xxxx Xxxxxxxx, x. x.

X. xxxxxxxx primátora xxxxxxxx města Xxxxx

X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx x. 1 až 3 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx 1:  https://www.praha.eu/jnp/EXTERNAL/odo-2020/Priloha1_odo_2020Sb.hl.m.P.zip

Xxxxxxx 2:&xxxx; https://www.praha.eu/jnp/EXTERNAL/odo-2020/Priloha2_odo_2020Sb.hl.m.P.zip

Příloha 3:&xxxx; https://www.praha.eu/jnp/EXTERNAL/odo-2020/Priloha3_odo_2020Sb.hl.m.P.zip