Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXX OLOMOUC

ZASTUPITELSTVO XXXXX OLOMOUCE

OBECNĚ XXXXXXX XXXXXXXX č. 17/2020,

kterou xx vydává Cenová xxxx stavebních pozemků xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Olomouce pro xxx 2021

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxxx xx na xxxx zasedání xxx 14.12.2020 xxxxxxx xxxxx x souladu x §10 xxxx. d) x §84 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §33 odst. 2 xxxxxx x. 151/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x oceňování xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, uvedených x §9 xxxx. 2 xxxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x oceňování xxxxxxx“), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx podle §10 zákona o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxx xxx xxx 2021 (xxxx xxx „cenová xxxx“). Xxxx v xx xxxxxxx se xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků xx xxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxx uvedené x §1 xxxxxx x xxxxxxxxx majetku.

Článek 2

Xxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x. 441/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx“), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x využitím textové xxxxx cenové xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxx mapa x xxxxxxx 39 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx 1:5000, x 14 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx této obecně xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx v 1. xxxxxxxxx podlaží xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Olomouce, Xxxxxxxxx 10 a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/cenova-mapa.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xx obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 19/2019, xxxxxx xx vydává Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx rok 2020 xx xxx 13.12.2019, xxxxx nabyla xxxxxxxxx xxx 1.1.2020.

Článek 6

Xxxx xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2021.

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx xxx 2021 s xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx >>>

Xxx. Xxxxxxxx Žbánek, XXX

xxxxxxxx

XXXx. Xxxxxx Xxxxx, XXX

1. xxxxxxxx primátora