Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx č. 10/2020,

xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 7/2009, xxxxxx xx xxxxxxxxx rozsah, xxxxxx x lhůty xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikací x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx malý dopravní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odstraňováním xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxx města xx xxxxxxx xxx 24.11.2020 xxxxx x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 x §102 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x podle §27 xxxx. 5 x 6 zákona x. 13/1997 Xx., x pozemních komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen „xxxxx“) xxxx nařízení:

Čl. 1

Xxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx neudržovaných xxxxxxxx komunikací III. x XX. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 7/2009, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x průjezdních xxxxx silnic a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx města č. 1/2011, 7/2015, 17/2017 x 14/2019 , xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 7/2009, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx, způsob x xxxxx odstraňování závad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx silnic x xxxxxxxx úseky místních xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx kterých xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x schůdnost xxxxxxxxxxxxx sněhu a xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

Xx. 2

Předmět xxxxxx

X xx. 1 odst. 2 nařízení se xxxxx "x" xxxx xxxxx "Xxxxxxxxx" x "Xxxxxxx" xxxxxxxxx čárkou x xxxx "x. 19x-Xxxxx Xxxx" xx xxxxxxxxx textem "č. 19a-Třebovice x Příloha č. 20a-Proskovice".

Xx. 3

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xx xxx vyhlášení. (10.12.2020)

Xxx. Xxxxx Macura, XXX, x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, x.x.

xxxxxxxx primátora