Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Xxxxxxxx xxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx nad Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx č. 4/2020

x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Nisou x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §10 písm. x), §35 x xxxxxxxxxxx §84 xxxx. 2 xxxx. h) zákona x. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vydalo xx xxxx 9. xxxxxxxx dne 19. xxxxxxxxx 2020 xxxxxxxxx x. 176/XX/2020 xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx xxx „xxxxxxxx“)

Xx. 1

Xxxxxxx x cíl

1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zákazu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx štěstí, xxxxx xx jedná x xxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxx xxxxxxx pořádek xx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zdraví x xxxxxxx.

2. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx vytvoření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx před xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí veřejného xxxxxxx jako stavu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx soužití xxxxxx x návštěvníků xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx této xxxxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxx pyrotechniky kategorie X1, F2, F3 xxxx X4,1) s xxxxxxxx užití xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx F2 x X3 x xxxxx xxxxxxxxxx2), nebo xxxxxxx pyrotechniky xxxxxxxxx X4 v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx3).

2. Xxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zachytit a xx určitou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx spaliny, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx otvorem xxx xxxxxxx teplého vzduchu xx horkých xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x dále xxxxxxx xx nehořlavé xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxx balonu. Xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx spalinami x xxxxxxxx plamenného hoření xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pyrotechniky a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx pyrotechniky a xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx zakázáno.

Čl. 4

Xxxxxxx

1. Xxxxx stanovený x xx. 3 této xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx lampionů xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 18.00 xxxxx 31.12. xx 02.00 xxxxx 1.1. xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx lampionů xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxx.

2. Xxxxx stanovený x xx. 3 se xxxxxxxxxx xx pyrotechnické xxxxxxx xxxxxxxxx X1.4)

3. Xxxx města Xxxxxxxx xxx Xxxxx může xxxx xxxxxxxxxxx5) xx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxx 30 xxx xxxx konáním xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a povolit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx výjimky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

4. Xxxxx obecných xxxxxxxxxxx6) xxxx xxxxxx x xxxxxxx obsahovat:

a) xxxxxxx výjimky x xxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx,

x) xxxxx, čas, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků,

c) xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, bude-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádek xx xxxxx.

6. Udělení xxxxxxx nenahrazuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ohňostroje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.7)

Xx. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx. (9.12.2020)

XXXx. Xxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx města

Ing. Xxxxx Xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx

1) §4 xxxx. 2 písm. a) xxxxxx x. 206/2015 Xx., o pyrotechnických xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx)

2) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §32 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx

3) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §33 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx

4) §4 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x pyrotechnice

5) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

6) §37 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7) §32 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx