Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Nisou

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxxx nad Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxx Jablonec xxx Xxxxx x. 4/2020

x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxx xxx Xxxxx x xxxxxxx x ustanovením §10 xxxx. a), §35 x xxxxxxxxxxx §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx 9. xxxxxxxx xxx 19. xxxxxxxxx 2020 xxxxxxxxx x. 176/XX/2020 xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx (xxxx xxx „vyhláška“)

Čl. 1

Xxxxxxx x xxx

1. Xxxxxxxxx této vyhlášky xx stanovení zákazu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jedná x xxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxx být x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, ochranou xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx.

2. Xxxxx této xxxxxxxx xx vytvoření xxxxxxxx směřujících x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, záblesky x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx pokojné x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x návštěvníků xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxx xx xxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kategorie X1, F2, X3 xxxx F4,1) x xxxxxxxx xxxxx zábavní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx F2 x X3 v xxxxx xxxxxxxxxx2), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx X4 v rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxx3).

2. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx různého xxxxx x materiálového xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x jednom xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx vnitřní části xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx nehořlavé xxxxx konstrukce vyvíječe xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxx balonu. Xxxxxxx xx po naplnění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx spalinami x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x neřízenému xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 3

Zákaz xxxxxxxxx xxxxxxx pyrotechniky x xxxxxxxxxx lampionů štěstí

Používání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx štěstí xx xx území statutárního xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 18.00 xxxxx 31.12. do 02.00 xxxxx 1.1. xxxxxxx roku. Zákaz xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx výjimky xx xxxx xxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 se xxxxxxxxxx na pyrotechnické xxxxxxx kategorie X1.4)

3. Xxxx xxxxx Jablonce xxx Nisou xxxx xxxx rozhodnutím5) xx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxx 30 dní xxxx konáním xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x povolit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xxx případné xxxxxxx xxxxxxx nenaruší xxxxxxx pořádek xx xxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx6) musí xxxxxx x xxxxxxx obsahovat:

a) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) datum, čas, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků,

c) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx výjimky xxxxx xxxxx, bude-li xxxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xx vyhodnocení, zda xxxxxxxx xxxxxxx výjimky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx městě.

6. Xxxxxxx xxxxxxx nenahrazuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ohňostroje xxxxx xxxxxxxxxx předpisu.7)

Čl. 5

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx vyhlášení. (9.12.2020)

RNDr. Xxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxx Kouřil

náměstek primátora

1) §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 206/2015 Xx., o pyrotechnických xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx)

2) v souladu x xxxxxxxxxxx §32 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx

3) x xxxxxxx x ustanovením §33 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx

4) §4 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx o pyrotechnice

5) Zákon č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

6) §37 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7) §32 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx