Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

95/XX/2020 Veřejnoprávní smlouva xxxxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxx a obcí Xxxxx Xxxxxxx

- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx přestupků

VEŘEJNOPRÁVNÍ XXXXXXX

x xxxxxxx příslušnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxx xxx. §63 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx. §105 xxx. x. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x nich, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Rumburk x. 935/2020/XX65 ze xxx 10.06.2020 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxx Xxxxxxx č. 2 xx dne 30.06.2020.

XX. X

Xxxxxxx xxxxxx

XXXXX XXXXXXX

XX: 00261602

se xxxxxx: Xx. 9. xxxxxx 1366/48, 408 01 Xxxxxxx

xxxxxxxxxx: Ing. Lumírem Xxxxx, starostou xxxxx Xxxxxxx

(xxxx xxx Město)

OBEC XXXXX XXXXXXX

XX: 00261653

se xxxxxx: Xxxxx Xxxxxxx 38, 407 61 Xxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx: Františkem Xxxxxxxx, xxxxxxxxx obce Xxxxx Křečany

(dále jen Xxxx)

XX. XX

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx Xxxxxx x Xxxx xxxx xxx 30.08.2003 xx xxxx neurčitou xxxxxxxx xxx xxxxx platného xxxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx x xxx. §63 odst. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx na Xxxxx. X jejímu xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx kraje souhlas.

Smluvní xxxxxx xx xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xx xxx, xxx rozhodnutí Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxx Xxxxxx x Obcí xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx Obec i xx budoucna xxxxxxxxx Xxxxx, x čemž xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva.

ČI. III

Předmět xxxxxxx

X xxxxxxx x xxx. §63 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích (obecní zřízení), xx znění pozdějších xxxxxxxx x xxx. §105 xxx. x. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxx Xxxx touto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k projednávání xxxxxxxxx xx Xxxxx.

XX. XX

Xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx dobu neurčitou x podléhá xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Uzavřena xx xxxx, xxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Ústeckého xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nabude xxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx možné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx důvodu xxxxxxxx, xxxx xxxxx písemnou xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx ukončení xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxx měnit xxxxx xxxxxxxx dohodou xxxxxxxxx stran. K xxxxxxxxx takové změny xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Ústeckého xxxxx.

XX. X

Xxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx. XXX. xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Městu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 2. 000,- Kč (xxxxx: xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx) za xxxxx přestupek, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx.

Xxxxxx provede Xxxx xx xxxx Města x. 78-5141840217/ 0100, xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx x.x., a xx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedeného Xxxxxx xxxx xx xxx 30.6. a 31.12. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxx Obci xxxxxxxxxx xx 14 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Úhrada xx xxxxxxx xxxx xx 14 xxx xx doručení xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Smluvní xxxxxx zveřejní tuto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po dobu 15 xxx.

Xxxx smlouva xx xxxxxxxxxx xx xxxxx stejnopisech, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obdrží Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Obec x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx úřad Ústeckého xxxxx spolu xx xxxxxxx o souhlas x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx přílohu xxxx xxxxxxx tvoří xxxxxxxx Xxxx xxxxx Rumburk x. 935/2020/XX65 xx xxx 10.06.2020, usnesení Xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxx Xxxxxxx x. 2 xx xxx 30.06.2020 x pravomocné rozhodnuti Xxxxxxxxx xxxxx Ústeckého xxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

Otázky xxxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx zákonem č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Spory x této smlouvy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx kraje.

V Xxxxxxxx xxx 22.7.2020

Xxx. Xxxxx Xxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx

Xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx 22.7.2020

Xxxxxxxxx Moravec x. x.

xxxxxxxx xxxx Staré Xxxxxxx

Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx 3118/48, 400 02 Xxxx xxx Labem

Odbor správních xxxxxxxx a krajský xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx: 10. xxxxx 2020

Xxxxxxx xxxxxx: XXXX/118460/2020/3

Xxxxx jednací: KUUK/119229/2020/LP

Vyřizuje/linka: Xx. Lenka Pokorná/313

Počet xxxxx/xxxxxx: 1/0

XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx kraje (xxxx xxx „xxxxxxx úřad“) xxx xxxxxxxxxx §63 xxxx. 1 x §66c xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx“) x xxxxxxxxxx §67 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 129/2000 Sb., x krajích (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X. xxxxxxx souhlas x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx působnosti xx xxxxx projednávání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 30.8.2003 xxx tehdy xxxxxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx, Tř. 9. května 1366/48, XX 00261602, x xxxx Xxxxx Xxxxxxx xx sídlem Xxxxx Xxxxxxx 38, XX 00261653. K jejímu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx souhlas xxxxxxxxxxx x. x. 1053/SR/69061/2003, xx xxx 11.8.2003, xxxxx nabylo právní xxxx xxx 30.8.2003.

XX. xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x projednávání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ustanovení §63 xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx §105 xxxxxx č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, mezi xxxxxx Rumburk se xxxxxx Xxxxxxx, Tř. 9. xxxxxx 1366/48, XX 00261602, x xxxx Staré Xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 38, XX 00261653, xx dne 22.7.2020, jíž obec Xxxxx Křečany xxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušnost x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx.

XXXXXXXXXX

Xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §68 xxxx. 4 xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxxxx řádu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx.

XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx odvolání xx xxxxx 15 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx je xxx xxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx x Krajského úřadu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx činností x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad, x xxxxxxxxx x xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx. Xxxxxxx Voláková x. x.

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx dne 28. xxxxx 2020.