Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

93/XX/2020 Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx mezi městem Xxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx zákona x obecní xxxxxxx

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXX MEZI OBCEMI

Na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Košťany xx xxx 24.6.2020 x. 49/2020 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Újezdeček x. 24/2020 ze xxx 12. xxxxxx 2020 uzavírají x xxxxxxx s xxx. §3a zák. 553/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx strany tuto xxxxxxxxxxxxx smlouvu.

Článek 1

Smluvní xxxxxx

1. Město Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Tomášem Xxxxxx

XXX: 00266400

Xxxxxx městského xxxxx: Xxxxxxx, Teplická 297, XXX 417 23, xxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

(xxxx jen „Xxxxx Xxxxxxx“)

2. Obec Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. Xxxxxxxxxxx Koutníkem

IČO: 00266639

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx: X. Xxxxxxx 2, 415 01 Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku Xxxxxxxxx kraje

(dále xxx „Xxxx Újezdeček“)

Článek 2

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx

1. Město Xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxxxxx (x.x. Újezdeček), xxxx xxx Xxxx Xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx vedení xxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX Újezdeček) v xxxxxxxx době xxx xxxxxxx služeb XX Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxx/xxxxx Xxxxxxx policie - Xxxxxxx.

2. Podle xxx. č. 553/1991, x xxxxxx policii, v xxxxxxx znění, xxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx tohoto zákona x v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx:

- xxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- řešení dopravy x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx),

- xxxxxxxxxx přestupků, ukládání xxxxx x blokovém xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxx záborů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- kontrolu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

- upozorňování xx xxxx xxxxxxxxxxxx,

- asistenci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx),

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx x bezpečnosti xxxx x xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

- řešení xxxxxxxx xxxxxxx, alkoholu, xxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

- kontrolu xxxxx xxx v xxxxx xxxxxxx povinností včetně xxxxxxx x možnosti xxxxxxxxxx nalezených zvířat,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.,

- xxxxxxx xxxxx, xxxxx a jiných xxxxxxxxxxxx listin

- měření xxxxxxxxx a to xxxxxxx 6 měření/měsíc xx dobu min. 2 xxx ./xxxxxx

3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx MP xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx hlídkování. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Obce Xxxxxxxxx x xxxx zajišťována xxxxxx x motorizovanými xxxxxxxx. Nad xxxxx xxxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxxx XX zajíždět x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx strážníků XX.

4. Xxxxx x pokut xxxxxxxxx strážníky MP xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx Xxxx Újezdeček (xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx rychlosti) xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xx místě bude Xxxxx Xxxxxxx vymáhat x xxxx xxxxxxx Xxxxx Košťany v xxxx xxxx. Výnos x pokut xx xxxxxxxx kontrolní činnost XX Košťany (xxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxx Újezdeček xxxx xxxxx a vymáhat Xxxxx Xxxxxxx/xxxxxxxxx XX x bude xxxxxxx x plné xxxx Xxxxx Xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx měřicí xxxxxxxx xx xxxx 20.000,- Xx/ xxx xx xxxxxxxx Města Košťany.

5. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XX Xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx pravomocí xx xxxxxxxxxxxx území Xxxx Xxxxxxxxx.

6. Xxxxxx, která xxxx hradit hodinové xxxxxxx 460,- Xx/xxx/xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx výši xx xxxxxx Xxxx Újezdeček. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 750,- Xx/xxx/xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx jízdy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ročního xxxxxxx 30.000,- Xx/xxx xx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx 3

Xxxxxx nákladů

1. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů XX Xxxxxxx x xxxx Újezdeček poskytne Xxxx Xxxxxxxxx xx xxxxx rozpočtu Městu Xxxxxxx xx účet x Xxxxx xxxxxxxxxx x.x. Teplice, x. xxxx 19-1060439319/0800.

2 Xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx XX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx objektivně xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Finanční xxxxxx Obce Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 10. xxx každého xxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxx trvání xxxxxxx

1. Xxxx smlouva xx uzavírá xx xxxx určitou a xx xx 31.12.2020, xxxxx xxxxxx do xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx alespoň jednou xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx smlouva prodloužena xx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx platnost xxxx xxxxxxx lze xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx Krajského úřadu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx výpovědí x xxxxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxx.

3. Xxxxxxx strany xx xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx plnění xxxxx Městskou xxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Městská policie Xxxxxxx plnění xxxxx xxx Obec Újezdeček xx 1. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxx ustanovení

1. Xxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx 15 dnů.

2. Xx celou dobu xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx občanům obou xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx x Městského úřadu Xxxxxxx.

3. Tato xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx stejnopisu xxxxxx Krajský úřad x Ústí xxx Xxxxx x xx xxxx Xxxxx Košťany x Obec Újezdeček.

4. Xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Košťany, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx o xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxxx xxx 2.7.2020

Tomáš Xxxxx x. r.

starosta xxxxx Xxxxxxx

X Újezdečku xxx 14.5.2020

Xxxxxxxxx Xxxxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx kraje

Velká Xxxxxxxx 3118/48, 400 02 Ústí nad Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx živnostenský xxxx

Xxxxx: 29. července 2020

Xxxxxxx xxxxxx: XXXX/108655/2020/3

Xxxxx xxxxxxx: XXXX/114589/2020/XX

Xxxxxxxx/xxxxx: Xx. Xxxxx Xxxxxxx/313

Xxxxx listů/příloh: 1/0

XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dle §3a, xxxx. 2 xxxxxx x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx policii“) x §67 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx §3a, xxxx. 1 xxxxxx x obecní xxxxxxx, xxxx xxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx Košťany, Xxxxxxxx 297, XX:00266400, x xxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx, X. Xxxxxxx 2, XX: 00266639, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Košťan xxx 2.7.2020 x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxx 14.5.2020, o xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx pro xxxx Újezdeček.

ODŮVODNĚNÍ

Od xxxxxxxxxx xx xx smyslu xxxxxxxxxx §68 xxxx. 4 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxx, xxxxxx dnem xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Odvolání xx podává x Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxx Ministerstvo xxxxxx.

Xxx. Johanka Voláková x. x.

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx rozhodnutí xxxxxx právní xxxx xxx 14. xxxxx 2020.