Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

92/VS/2020 Veřejnoprávní smlouva xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Chomutov x xxxx Xxxxxx

- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx projednávání xxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

x přenosu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přestupků

uzavřená xx xxxxxxx ust. §63 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), a xxx. §105 xxx. x. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx

XXXXXXXXXX MĚSTO XXXXXXXX

XX: 00261891

se xxxxxx: Xxxxxxxxx 4602, 430 28 Chomutov

zastoupené: XXXx. Xxxxxx Hrabáčem, xxxxxxxxxx

Xxxx Xxxxxx

XX: 00261807

xx sídlem: Xxxxxx x.x. 1, 430 01 Blatno

zastoupené: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxx smlouvy

Touto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §63 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), x xxx. §105 xxx. x. 250/2016 Xx., x odpovědnosti za xxxxxxxxx a xxxxxx x nich, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dnem, xxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx 31.12.2021.

3. Xxxx smlouvu lze xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx uzavřenou smluvními xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxx xxxxx.

XXX.

Xxxxxx úhrady nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti

1. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xx. X. xxxx xxxxxxx uhradí xxxx Blatno xx xxxxx rozpočtu Statutárnímu xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 3.100,- Xx xx xxxxx přestupek, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx obec Xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x. 19-626441/0100 vedený x Xxxxxxxx xxxxx x.x., a xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provedeného Xxxxxxxxxxx xxxxxx Chomutov xxxx x 31.12. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx město Xxxxxxxx xxxxxx obci Xxxxxx xxxxxxxxxx xx 14.1. xxxx následujícího. Úhrada xx xxxxxxx vždy xx 14 xxx xx doručení vyúčtování.

3. Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. O xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx rozhodnuto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxxx x. 493/20 xx xxx 23.6.2020 x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x.155/10/2020 ze xxx 25.5.2020.

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxxxxxx se řídí xxxxxxx o obcích, xxxxxxxx řádem a xxxxxxxx občanským zákoníkem.

3. Xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxx smluvní xxxxxx xxxx povinny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx zveřejnit xx svých xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx.

5. Xxxx smlouva musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx obecních úřadech xxxx xxxx.

6. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx stejnopis xxxxxx Xxxxxxxxxx město Xxxxxxxx, jeden stejnopis xxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxxx xxx 21.7.2020

JUDr. Xxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxx

X Xxxxxx xxx 22.7.2020

Iveta Xxxxxxxx Houfová x. x.

xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx

Xxxxxxx xxxx Ústeckého kraje

Velká Xxxxxxxx 3118/48, 400 02 Xxxx xxx Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx: 10. xxxxx 2020

Xxxxxxx xxxxxx: XXXX/119511/2020/3

Xxxxx xxxxxxx: XXXX/122488/2020/XX

Xxxxxxxx/xxxxx: Xx. Xxxxx Xxxxxxx/313

Xxxxx xxxxx/xxxxxx: 1/0

XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx vydává xxx xxxxxxxxxx §63 odstavce 1 x §66c xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ustanovení §67 xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx x přenosu příslušnosti x xxxxxxxxxxxx přestupků xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §105 xxxxxx č. 250/2016 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxxxxx městem Xxxxxxxx xx sídlem Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx 4602, XX 00261891 jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx Xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx 1, XX 00261807, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx 21.7.2020 a xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxx 22.7.2020.

ODŮVODNĚNÍ

Vzhledem x xxxx, že xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vyhověno, xxxxxxxxxx xx xxx §68 xxxx. 4 xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxx odvolání xx lhůtě 15 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxx, prvním xxxx xxxxx xx xxx následující xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se podává x Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx kraje x xxxxxxxxx x xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxx xxxxxxxx správních xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxx 28. xxxxx 2020.