Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární město Olomouc

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 15/2020,

xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 17/2019, x xxxxxxx poplatku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky x. 3/2020

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxxx xxx 16.11.2020 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §10 písm. x) a §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x podle xxxxxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Sb., x místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx o místních xxxxxxxxxx“), xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 17/2019 xx znění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2020 xx mění xxxxx:

(1) Článek 5 xxxx xxx:

„Xxxxxx 5

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Sazba xxxxxxxx xxxx za xxxxx x započatý x2 x každý x xxxxxxxx xxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x podávání xxxxxxxxxxx xxxx provozovnu, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x prodejním xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) x xxxx X

- xx xxxx xxxxxxx 30 xxx (včetně) 3,- Kč xx x2 a den,

- xx xxxx delší xxx 30 xxx 2,- Kč za x2 x xxx (xxxxxxxx prvním xxxx),

xx) x xxxx B

- xx xxxx xxxxxxx 30 xxx (xxxxxx) 2,- Xx xx x2 a xxx,

- xx xxxx xxxxx xxx 30 dnů 1,- Kč xx x2 x xxx (xxxxxxxx prvním dnem),

b) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx dle xxxx. x) tohoto xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx dočasných xxxxxx xxxxxxxxxx pro poskytování xxxxxxx

i) x xxxx X

- na xxxx xxxxxxx 30 xxx (včetně) 10,-Xx xx m2 a xxx,

- xx xxxx xxxxx než 30 xxx 6,-Kč xx x2 x xxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxx),

xx) x xxxx B

- xx xxxx xxxxxxx 30 dnů (xxxxxx) 7,-Xx za x2 x xxx,

- xx xxxx xxxxx xxx 30 xxx 4,-Xx xx x2 x xxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxx),

x) xx umístění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx prodeje

i) x xxxx X

- xx xxxx xxxxxxx 30 xxx (xxxxxx) 50,-Xx xx m2 x xxx,

- na xxxx xxxxx než 30 xxx 32,-Xx xx x2 x xxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxx),

xx) x zóně B

- xx xxxx nejdéle 30 xxx (xxxxxx) 30,-Xx xx x2 x xxx,

- xx xxxx xxxxx než 30 xxx 10,-Xx xx x2 x xxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxx),

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx stavebních xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx)

x) v xxxx A

- xx xxxx xxxxxxx 30 xxx (xxxxxx) 3,-Xx xx x2 x xxx,

- xx xxxx xxxxx xxx 30 xxx 10,-Xx za x2 a xxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxx),

xx) x zóně B

- xx xxxx xxxxxxx 30 xxx (včetně) 1,-Xx xx m2 x xxx,

- na xxxx xxxxx xxx 30 dnů 10,-Xx xx x2 a xxx (xxxxxxxx prvním xxxx),

x) za umístění xxxxxxxxxx zařízení (včetně xxxxxxxxxxx tabulí)

i) x xxxx X

- xx xxxx nejdéle 30 xxx (xxxxxx) 50,-Xx xx m2 a xxx,

- na xxxx xxxxx než 30 xxx 10,-Kč xx x2 x xxx (xxxxxxxx prvním xxxx),

xx) x xxxx X

- xx xxxx xxxxxxx 30 xxx (xxxxxx) 30,-Xx xx x2 x xxx,

- na xxxx delší xxx 30 dnů 4,-Xx xx x2 x xxx (počínaje xxxxxx xxxx),

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx parkovacího místa xxx xxxxxx xxxxxxx

x) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx1) 10,- Kč xx m2 x xxx,

xx) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx X 4,- Kč xx x2 x xxx,

xxx) x zóně X 2,- Xx xx x2 x xxx,

x) xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx

x) v xxxx X 10,-Xx xx x2 x xxx,

xx) x xxxx X 8,- Kč xx x2 x xxx,

x) xx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx 5,- Xx za x2 x den.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za vyhrazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx vozidla xxxxxxxx částkou takto:

a) x xxxx placeného xxxxxxxxx1) 3.800,- Xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx části xxxx X 1.600,- Kč xx xxxxxxxxx xxxxx x měsíc,

c) x xxxx B 800,- Xx za parkovací xxxxx x měsíc.“

1) Xxxx xxxxxxxxx parkování xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX8x - xxxxxxx zóny x XX8x - xxxxx xxxx se symbolem X29 - zákaz xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xx - Xx 09:00 xxx. - 18:00 xxx. (xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Olomouc www.mp-olomouc.cz)

(2) X xxxxxx 7 xxxx. 3:

x) xx ruší xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxx f), x), x) xx nově xxxxxxxx x), f), x).

x) xxxx xxxx. x) xx mění x nově xxx:

„x) xx umístění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx".

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Xxx. Xxxxxxxx Žbánek, XXX

xxxxxxxx

XXXx. Xxxxxx Major, MBA

1. xxxxxxxx primátora