Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární město Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Liberec x. 3/2020,

xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx x rámci Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx města Xxxxxxx se xxxxxxx xxx 1.12.2020 v xxxxxxx s §11 xxxx. 1 x §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), dle §1 odst. 6 xxxxxx x. 526/1990 Xx., o xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx a xx xxxxxxx zmocnění §4a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 265/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x souladu x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX č. 01/2020 ze xxx 17.12.2019, kterým xx xxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xx vyhlášen xxx xxxxxxx xxxx XXXXXXX.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jízdného x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx městské xxxxxxx XXXXXXX provozované Dopravním xxxxxxxx měst Xxxxxxx x Jablonce xxx Xxxxx, a.s. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx XXXX v xxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxx XXX.1)

Xx. 2

Základní xxxxx

XXXX - Integrovaný xxxxxxxx systém Libereckého xxxxx.

Xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxx karta používaná xx. xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx svým xxxxxx spoje všech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jízdního xxxxxxx xx Opuscard.

Neintegrovaný xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx zóna xx množina autobusových/železničních xxxxxxxx/xxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - hotovost xxxxxxx na Opuscard, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx dopravy x Xxxxxxx xx zónový x časový.

Všechny xxxxxxxxxx x tramvajové xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dopravy XXXXXXX provozované Dopravním xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x Jablonce xxx Xxxxx, x.x. (xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Stráž xxx Xxxxx a Xxxxxxxxx) xxxxxx xx tarifní xxxx „LIBEREC“ s xxxxxxxx části tramvajové xxxxx č. 11 Xxxxxxx - Xxxxxxxx xxx Xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx „LIBEREC“ xx xxxxxxxx Proseč x.X., výhybna (Xxxxxxxx x.Xxxxx, Xxxxxx n.Nisou, xxxxxxx) xx xxxxx xx Xxxxxxxx xxx Xxxxx.

Xxxxx jízdních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx dopravy x Xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX a xxxxxx jízdní xxxxxxx XXXX-XXX X-Xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle Xxxxxx XX x xxxxxx nařízení má xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx slevy, xx xxxxx xxxxxxx XXX Xxxxxxx, x to x kterékoliv xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx do kterékoliv xxxxxxxx/xxxxxxxxx zastávky.

Čl. 4

Jízdenky xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1) Xxxxxxxx xxx jednotlivou xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx

xxxx

xxxxxxxx

XXXXXXXX přestupní

24,- Xx

40 min

ZLEVNĚNÁ přestupní

6,- Xx

40 xxx

X sobotu, xxxxxx x ve xxxxxx xxxxxxxx svátcích xxxxxxxxx xx 60 xxxxx.

Xxxxxxxx platí xx xxxxxxx xxxxxxx hromadné xxxxxxx XXXXXXX pouze x xxxxx z xxxxxxxxx zón, x xx xxxxx x xx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx možný xxxxxxx xxxxx x xxxxx linek xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx podnikem xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Nisou, x.x. x příslušné xxxxxxx xxxx.

2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxx „XXXXXXX“

xxxx

xxxxxxxx

XXXXXXXX xxxxxxxxx

22,- Xx

40 xxx

XXXXXXXX xxxxxxxxx

5,- Xx

40 min

V xxxxxx, xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prodlužuje xx 60 xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx pouze v xxxxxxx zóně „XXXXXXX“ x x době xxxx platnosti xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx XXXX x xxxx zóny.

3) XXX xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxx „LIBEREC“

cena

platnost

ZÁKLADNÍ přestupní

25,- Xx

60 xxx

XXX jízdenky xxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxx městské xxxxxxxx dopravy LIBEREC xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx podnikem xxxx Liberce x Xxxxxxxx xxx Nisou, x.x. x zóně „XXXXXXX“.

XXXXXXXX xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx

xxxx

xxxxxxxx

XXXXXXXX xxxxxxxxxxx

36,- Xx

90 xxx

XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx pouze na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXX xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx měst Xxxxxxx x Jablonce xxx Xxxxx, x.x.

Xx. 5

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx „LIBEREC“

cena

24 xxxxxxxx xxxxxxxx

80,- Xx

24 xxxxxxxx zlevněná

20,- Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

155,- Xx

Xxxxxxxx 24 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxxx jízdenky xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx společně xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx x 3 xxxx xx věku xx 15 ti xxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx měst Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx, x.x. x xxxx „XXXXXXX“.

Xxxxxxxx, xxxxxxx nosičem xx Xxxxxxxx, xxxx platné xx všech xxxxxxx XXXX x zóně „XXXXXXX“.

2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přenosné xxx xxxx „XXXXXXX“

xxxx

Xxxxxxxxxx základní

50,-Kč (xxxx xxxxxxxxx: 24 xxx xx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

12,-Xx (xxxx platnosti 24 xxx xx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxx (2+3)

200,-Kč (xxxx xxxxxxxxx od 12 xxx

(xxxxx - xxxx. xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 24 xxxxx)

Xxxx jízdní doklady xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslo 2 a 3.

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx využít skupina x xxxxxxxxx velikosti xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx 15 xxx xxxx.

Xx. 6

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxxx jízdenky xxxxxxxxxx xxx xxxx „XXXXXXX“

xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

175,- Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, xxxxxxx, 65+)

43,- Xx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX x XX2)

43,- Xx

Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx

43,- Xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

530,- Xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, xxxxxxx, 65+)

132,- Kč

Třicetidenní xxx osobu pobírající XXX x XX

132,- Xx

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

132,- Xx

Xxxxxxxxxxxxxxx základní

1370,- Xx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dítě, student, 65+)

342,-Xx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX a XX

342,- Xx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

342,- Xx

366 xxxxx xxxxxxxx

3650,- Kč

366 xxxxx xxxxxxxx (xxxx, xxxxxxx, 65+)

912,- Xx

366 xxxxx xxx xxxxx pobírající XXX x RP

912,- Xx

366 xxxxx xxx xxxxxxxx

912,- Xx

366 denní XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

1800,- Xx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nepřenosných xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx „LIBEREC“ xx xxxxx xxxxxxx IDOL.

Čl. 7

Xxxxxxxxx xxxxxx jízdenek x řidiče

V xxxxxxxxxx xxxxxxx jízdenek u xxxxxx xx možné xxxxxxxx xx předem xxxxxxxxxx mince xx xxxxxxxx jízdenky:

Jízdenka x xxxxxxxxxx prodeji

cena

platnost

Jízdenka xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxx

30,- Xx

40 xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxx

8,- Kč

40 xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx platí xxxxx xx linkách městské xxxxxxxx dopravy LIBEREC x xxxxx z xxxxxxxxx xxx a xx xxxxx x xx, xx xxxxx xxxx při nástupu xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx, neděli x ve státem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 minut. V xxxx xxxxxxxxx jednozónové xxxxxxxxx jízdenky je xxxxx xxxxxxx xxxxx x rámci xxxxx xxxxxxx hromadné xxxxxxx XXXXXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Liberce x Xxxxxxxx xxx Xxxxx, x.x. x xxxxxxxxx tarifní xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prodeji x xxxxxx jsou nepřestupné x xxxxx po xxxx xxxxxx ve xxxxxxx pouze na xxxxxxx městské xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXX provozovaných Xxxxxxxxx podnikem xxxx Xxxxxxx a Jablonce xxx Xxxxx, x.x. xxx jedné xxxxx x xxxxxxx xxxx „XXXXXXX“ xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 24 xxxxxxxx xxxxxxxx platí 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx označovačem xx xxxxxxx městské xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXX xxxxx x xxxxxxx xxxx „XXXXXXX“.

Xx. 8

Xxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxxx MHD xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x kterékoliv xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přestupní xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxx čl. 4, 5, 6 x 7 (jízdenky xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, časové xxxxxxxx přenosné x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x řidiče) xx xxxxxxxxxx:

x) xxxx x xxxxxxxxx od 6xx xx 18xx xxx (xx. xx dne, xxxxx předchází xxx 18. xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx xx věku xx 15 do 18 xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dokladem x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx narození (xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pasem xxxx.); xxxx platným xxxxxxxx XXXX nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx potvrzeným xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx platného Xxxxxx XX (xx xxxxx „x“ x „xx“ x xx xxxxxxxx průkazu xx xxxxxx zřetel).

b) Žáci x studenti xx xxxx xx 18 xx 26 xxx (xx. xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx dni 26. narozenin), xxxxx xx vzdělávají x xxxxxxxx škole xxxx xx soustavně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, vysoké xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v ČR xxxx studiem, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx studia xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx obdobné xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX. Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Podmínka xxxx xx 26 xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx platnosti jízdního xxxxxxx.

x) Xxxxx starší 65 xxx. Xxxxx xx zvláštní jízdné xxx xxxxx 65+ xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx cestovním xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxx xxxxxxx platným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dokladem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx narození.

d) xxxxx xxxxxxxxxx peněžitou xxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvek xxx xxxxxx č. 117/1995 Sb. x xxxxxx č. 187/2006 Sb. xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xx prodejních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx. Frýdlantská, Xüxxxxxxx a x Xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx dávky. Xxxxxxxx pobírání uvedených xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx celé xxxxxx platnosti jízdního xxxxxxx.

Xxxxx xx jízdné xxx důchodce (časové xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx 3. xxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx správou xxxxxxxxxx zabezpečení). X xxxxxxx, xx občanovi xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxx), předloží xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

Čl. 9

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1) X tarifní xxxx „XXXXXXX“ xx xxxxxxxxx přepravují:

a) xxxx xx 6xx let xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx XXX a XXX/X3) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, psi xxxxxxxxxxx se speciálnímu xxxxxxx pro doprovod xxxxxxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxxxx, 

x) držitelé Xxxxxxx kříže Xxxxxxx xxxxxxxxx kříže 3. xxxxx4) a xxxxx, xxxxxxx Českého xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx politických xxxxx XX, Sdružení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XX x Xxxxxxxx xxxx xxxxx XXX-XXXX xxxx x xxxxxx xxxxxxx x §29 xxxxxx x. 87/1991 Sb., x mimosoudních rehabilitacích xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxx kočárek x sáňky,

f) xxxx x x xxxxxx (xxxxxxxxx),

x) osoby starší 70xx let - x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx občanský xxxx jiný xxxxxx x xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jako 366 xxxxx xxxxxxxxxxx jízdenku (xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xx. 10

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx Xxxxxxxx statutárního xxxxx Liberec č. 3/2019 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxx Integrovaného tarifu xxxxxxx dopravy Xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 11

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení, xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx městské xxxxxxx x Liberci v xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2021.

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, XXx. x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx

Xxx. Xxxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

1) Xxxxx č. 235/2004 Sb. x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

2) Osoby pobírající xxxxxxxxx pomoc v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3) Xxxxx č. 329/2011 Sb. x poskytování xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

4) Xxxxxxxxx předložit xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx červeným xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx průkazem. X xxxxxxxx, kdy nárok xx xxxxxxxxx jízdné xxx vznikl, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx ještě oficiálně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx při xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx potvrzením Xxxxxxx červeného xxxxx x xxxxxxxxxxx 80. xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx doklady xxxx xxx kontrole xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.