Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

33/XX/2020

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřená xxxx městem Xxxxxxxxxx x městysem Pozlovice

výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x. x. XXXX/48156/2020, xxxxxx Krajský xxxx Xxxxxxxxx kraje xxxxxx xxxxxxx s uzavřením xxxx smlouvy, nabylo xxxxxx xxxx xxx 21.8.2020.

Xxxxxxxxxxxxx smlouva

o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxxx usnesení Xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxx 15.6.2020, č. 190/X15/2020 x usnesení Xxxx xxxxxxx Pozlovice xx xxx 10.6.2020, x. 165/20, uzavírají xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx:

Xxxxxx X.

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx Xxxxxxxxxx

xxx. 28. xxxxx 543, 763 26 Luhačovice XX: 00284165

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx

x

2. Městys Xxxxxxxxx

Xxxxxx 51, 763 26 Xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx starostou Xxx. Pavlem Xxxxxxxxxx, Xx.X.

XX: 00568708

Článek XX.

Xxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx s §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Pozlovice xxxxxxxxx xxxxxxxxxx působnost svěřenou xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxxxxx Xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx základě xxxx xxxxxxx xxxxx orgány xxxxx Luhačovice věcné x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx městyse Xxxxxxxxx.

Xxxxxx XXX.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Orgány xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx s §60 odst. 2 xxxxxx č. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx:

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, k jejichž xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Pozlovice, podle x. č. 251/2016 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx přestupků, k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zákonů.

2. Xx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx správními orgány x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, jsou příjmem xxxxxxxx města Luhačovice.

4. Xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx x pořádkových xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx.

Xxxxxx XX.

Xxxxxx xxxxxxx

1. Za xxxxx předmětu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx městys Pozlovice xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx 1409197309/0800:

- xxxxxx ve xxxx 2500,- Xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx případů, xxx xxxxxx bude xxxxxxxx příkazem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx;

- xxxxxx ve xxxx 1500,- Xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, bude-li řízení x přestupku xxxxxxxxx, xxxxxxxx x přestupku xxxx odloženo nebo xxxx xxx postoupena x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

Městys Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx uvedených xxxxxx xxxxxxx xxxxx Luhačovice xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx zejm. xxxxxxx xx znalecký xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx částek x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx do 15.7. xx první xxxxxxxx roku a xx 15.1. xx xxxxx pololetí xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx. Město Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx předložit xxxxxxx Pozlovice xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxx pololetí.

2. Xxxxxxx xxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx přestupek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, x když xxxxxx xxxxxxxx xxxx výslovné xxxxxxx x xxxx. 1 tohoto xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx V.

Doba xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxx smlouva xx uzavírá xx xxxx neurčitou.

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stran xxx xxxxx důvodu x výpovědní xxxxxx 6 měsíců. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

3. Smlouvu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dohodou xxxxxxxxx stran.

Článek XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Město Xxxxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxxx právního vztahu xxxxxxxxxx xxxxx smlouvou xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. XXX xxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx Xxxxxxxxx se zavazuje, xx xxxxxx města Xxxxxxxxxx projednávajícímu přestupky xxxxxx všechny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x čl. XXX xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxx xx xxxx nejméně 15 xxx. Současné xx uzavřená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxx.

4. Tato xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x jeden xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Přílohy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Luhačovice x usnesení Xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx schválena xxx §41 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Zlínského xxxxx x uzavřením xxxx veřejnoprávní xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

6. Tato xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxx kraje.

V Xxxxxxxxxxxx 16.6.2020

Xxx. Marian Ležák x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx 13.7.2020

Ing. Xxxxx Xxxxxxxx, Ph.D. x. r.

starosta xxxxxxx Xxxxxxxxx