Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

20.

Xxxxxxxx,

xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 26/2005 Xx. hl. x. Xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx provozovnu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx se usnesla xxx 30.11.2020 xxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 zákona x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění zákona x. 320/2002 Xx., x §2 xxxx. 1 písm. d) x odst. 5 xxxxxx x. 40/1995 Xx., x regulaci xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 384/2005 Sb. x xxxxxx x. 202/2015 Xx., toto xxxxxxxx:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, xxxxxx xx xxxxxxxx reklama xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx místech xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 9/2007 Xx. xx. x. Xxxxx, xxxxxxxx x. 10/2010 Xx. hl. x. Xxxxx, xxxxxxxx x. 19/2014 Sb. xx. m. Prahy x xxxxxxxx x. 1/2017 Sb. hl. x. Xxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxxxxxx 1 xxx: „Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §3 písm. x) xx x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xx xx xxxxx památkové xxxxxxxxx x hlavním xxxxx Praze3) zakazuje.“

Poznámka xxx xxxxx x. 2 se zrušuje, x to xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

2. X §1 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx odstavce 2, 3 x 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7 x 8 xxxxx:

„(2) Šíření xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx médii xxxxx §3 xxxx. a), x), x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xx:

x) xxxxx xxxxxxxxx zóny „Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Vršovice“ x městských xxxxxxx Xxxxx 2, Praha 3 a Xxxxx 107),

x) xxxxx památkové xxxx „Xxxxx“ x xxxxxxxxx částech Xxxxx 2 x Praha 47),

x) území xxxxxxxxx xxxx „Karlín“ v xxxxxxx části Xxxxx 87),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx „Xxxxxxx, Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx 6 a Xxxxx 77),

x) území památkové xxxx „Smíchov“ x xxxxxxx části Xxxxx 57),

x) území památkové xxxx „Xxxxxx kolonie Xxxxxxxxx“ x městské xxxxx Praha 68)

xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx reklamy xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. x) x x) na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx propagačního zařízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Vinohrady, Xxxxxx, Xxxxxx, Holešovice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Podolí, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Veleslavín, Břevnov, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx neuplatní x xxxxxxx katastrálních xxxxx spadajících xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1, 2 x 3 xx xxxxxxxx v xxxxxxx x tomuto xxxxxxxx.

7) Xxxxxxxx č. 10/1993 Xx. xx. x. Xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ochrany.

8) Xxxxxxxx x. 15/1991 Sb. xx. m Prahy, x prohlášení části xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx za xxxxxxxxx xxxx x o xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

3. X §3 xxxx. b) xx xx xxxxx „xxxxxx, “ xxxxxx xxxxx „xxxxxxx, “.

4. X §4 úvodní xxxxx ustanovení se xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„Xxxxxxx k xxxxxxxx č. 26/2005 Xx. xx. m. Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

“.

Xx. XX

Xxxx nařízení xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2021.

XXXx. Xxxxxx Xxxx, v. x.

xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx

xxx. Ing. xxxx. Xxxx Xxxxxxxx, x. x.

X. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy