Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Karlovy Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx x. 8/2020,

xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny za xxxxxx parkovišť

Rada města Xxxxxxx Vary se xx svém zasedání xxx 13.10.2020 xxxxxxxxx x. XX/1142/10/20 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §4a xxxx. 1 xxxxxx x. 265/1991 Xx., o působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 01/2020, kterým xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x regulovanými xxxxxx a x xxxxxxx §11 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 313/2002 Xx., x §102 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx:

x) xxx xxxxxxx xx 3,5 t:

1 xxx. - 40,- Xx

2 xxx. - 80,- Xx

3 xxx. - 120,- Xx

4 xxx. - 160,- Kč

5 xxx. - 200,- Xx

6-24 hod. - 250,- Xx

30 dnů - 1 800,- Xx

x) xxx xxxxxxx:

1 xxx. - 60,- Xx

2 hod. - 100,- Kč

4 hod. - 200,- Kč

6-24 xxx. - 600,- Xx

(2) Xxxxxxxxx cena xx xxxxxxxxxxxx KOME X., XXXX XX (Xxxxxxxxx), Poštovní xxxx:

x) xxx xxxxxxx xx 3,5 t:

1 hod. - 10,- Xx

2 xxx. - 20,- Xx

3 xxx. - 30,- Kč

4 xxx. - 40,- Xx

5 xxx. - 50,- Xx

6 xxx. - 80,- Xx

7 xxx. - 280,- Xx

8-24 xxx. - 320,- Xx

x) pro karavan x xxxxxxx:

1 xxx. - 260,- Xx

2 xxx. - 33,- Xx

3 xxx. - 390,- Xx

4 hod. - 450,- Xx

5 xxx. - 510,- Xx

6 xxx. - 580,- Kč

7 xxx. - 640,- Xx

8-24 xxx. - 650,- Xx

(3) Xxxxxxxxx cena xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx:

x) xxx vozidlo xx 3,5 t:

1 xxx. - 40,- Kč

2 xxx. - 80,- Xx

3 hod. - 120,- Kč

4 xxx. - 160,- Xx

5 xxx. - 200,- Xx

6-24 hod. - 250,- Kč

30 dnů - 1 800,- Xx

x) xxx karavan:

1 xxx. - 60,- Xx

2 xxx. - 100,- Xx

4 xxx. - 200,- Xx

6-24 xxx. - 600,- Xx

(4) Xxxxxxxxx cena xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx:

x) xxx vozidlo xx 3,5 x:

30 min. - 10,-Kč

1 xxx. - 20,- Xx

2 xxx. - 60,- Xx

3 hod. - 100,- Xx

4 hod. - 140,- Kč

5-24 xxx. - 300,- Xx

30 xxx - 3 600,- Xx

(5) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx:

x) xxx xxxxxxx xx 3,5 x:

1 hod. - 20,- Kč

2 xxx. - 60,- Xx

3 xxx. - 100,- Xx

4 xxx. - 140,- Kč

5 - 24 hod. - 300,- Xx

30 dnů - 3 600,- Xx

(8) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.

Článek 2

Xxxxxxx sjednané xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx ceny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxxxx lístku po xxxxx dobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx místě xx xxxxxxx sklem xxxxxxx xxx, xxx xxxx veškeré xxxxx xxxxxxx xx tomto xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Řidič xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxx, xxxxxx

(1) Dodržování xxxxxx nařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x parkovacím xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx postihuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx1).

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx Karlovy Vary č. 10/2017, kterým xx xxxxxxxxx maximální ceny xx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxx dnem 1.11.2020

Ing. Xxxxxx Pfeffer Xxxxxxxx, XXX x. r.

primátorka xxxxxxxxxxxx xxxxx Karlovy Xxxx

Xxx. Tomáš Xxxxx x. x.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx

1) xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx č. 251/2016 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů