Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Prostějova

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 9/2020,

xxxxxx xx xxxx Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 9/2019, o xxxxxxx xxxxxxxx za provoz xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sběru, xxxxxxxx, třídění, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Prostějova xx na xxxx xxxxxxxx xxx 18.11.2020 xxxxxxxxx č. 1173 xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx §14 zákona x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx"), x v xxxxxxx x §10 písm. x) a §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx xxx „vyhláška"):

Čl. 1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Statutárního xxxxx Prostějova č. 9/2019, x xxxxxxx xxxxxxxx xx provoz systému xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, přepravy, xxxxxxx, využívání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx:

Xxxxxx 4 xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxx takto:

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx 600,- Xx a je xxxxxxx:

x) z částky 31,- Xx xx xxxxxxxxxx xxx x

x) x xxxxxx 569,- Xx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx komunálního xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx x xxxx netříděného xxxxxxxxxxx odpadu na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxx města Xxxxxxxxxx xx xxx 201 9 xx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx komunálního xxxxxx xxxxxx: 25 514 432 Xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx 25 514 432 Xx děleno 44 826 (44 318 xxxx x xxxxxxx xx xxxxx města Xxxxxxxxxx + 508 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rekreaci, xxxx x rodinných domů, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba) = 569,- Xx. X xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx. 4 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxx xx xxxx 569,- Xx.

Xx. 2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxx x. x.

xxxxxxxx města Prostějova

Mgr. Xxxx Xxxxxxxx x. x.

1. náměstek primátora