Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 9/2020,

xxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 9/2019, x místním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sběru, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x odstraňování xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 18.11.2020 xxxxxxxxx x. 1173 xxxxxxx vydat xx xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx místních xxxxxxxxxx"), x v souladu x §10 xxxx. x) a §84 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx"):

Xx. 1

Obecně xxxxxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx č. 9/2019, x místním poplatku xx provoz systému xxxxxxxxxxxxx, sběru, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx takto:

Článek 4 odstavec 1 x 2 xxx xxxx takto:

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx 600,- Xx x xx xxxxxxx:

x) z částky 31,- Xx xx xxxxxxxxxx rok a

b) x xxxxxx 569,- Xx za kalendářní xxx. Xxxx xxxxxx xx stanovena na xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxx Xxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx roku xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx.

(2) Rozúčtování xxxxxxx xx xxxx x svoz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxx xx stanoveno xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx rok 201 9 xx xxxx a svoz xxxxxxxxxxx komunálního xxxxxx xxxxxx: 25 514 432 Xx x xxxx rozúčtovány xxxxx:

Xxxxxxx 25 514 432 Xx xxxxxx 44 826 (44 318 xxxx x xxxxxxx xx území xxxxx Xxxxxxxxxx + 508 xxxxxx určených k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx domů, xx xxxxxxx není xxxxxxx x pobytu xxxxx fyzická osoba) = 569,- Kč. X xxxx částky xx stanovena sazba xxxxxxxx xxx čl. 4 odst. 1 xxxx. x) vyhlášky xx výši 569,- Xx.

Xx. 2

Účinnost

Tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2021.

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Prostějova

Mgr. Xxxx Pospíšil x. x.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx