Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx x. 1/2020,

kterým xx xxxx nařízení č. 7/2018, xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxx

Xxxx statutárního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx č. 1893/44/XX/20 xx xxx 10.6.2020 xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §11 x §102 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xx xxxxxxx ustanovení §18 zákona č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 7/2018, kterým xx xxxxxx xxxxx řád:

Článek 1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx. f), který xxx xxxxx:

„x) prodejním xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx dochází k xxxxxx xxxxxxxxx prostranství xx xxx. xxxxxx 6 x2 x xxxxxxxx nad ním, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx, xxxx, vozík, stojan, xxxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vozidlo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx váhy 3,5 x. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx také xxxxxxxx zařízení xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx vyžadují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx1). Prodejním xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx neseno xxxx přenášeno. Prodejním xxxxxxxxx se nerozumí xxxxx reklamní xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nabízeného zboží. Xxxxxxxxx zařízením xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx z xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx prodejní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx tak, aby xxxxxxxxxxx xxx vjezdu, xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx chodníků xx xxxxxxx zeleně.“

1) xxxx. §16 zákona x. 56/2001 Xx., x podmínkách provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 168/199 Sb.,

Článek 2

Xxxxxxxx xxxxx

Xx článek 4 xx xxxxxx nový xxxxxx 4x, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 4x

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx. parkový xxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x grafickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxx o tato xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx Opava-Město:

a) Xxxxxxxxx xxxx, X arkád, xxxx. č. 186/1 x xxxx. č. 193,

x) Sady Svobody, X kašny, xxxx. x. 492/1,

c) Xxxx Xxxxxxx, U Xxxxxxxx, xxxx. x. 492/1.

2. Xxxxxxxx místa xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx pouze x xxxxxxx s grafickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxxxx nařízení. Xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx místa x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx-Xxxxxxxxx:

x) Xxxxxxx xxxx, U xxxxxxxxxxx stadionu, xxxx. x. 2031/1,

b) Xxxxxxx xxxx, X xxxxxxxx xxxxx, xxxx. x. 2031/1.

3. Veřejná prostranství xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx uvedené x odstavci prvním x xxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou vyznačena x digitální xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx vrstvy nad xxxxxxxxx katastrální xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xx xxxx mapy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xx xxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxxx xxxxx Opavy.“

Článek 3

Xxxxx xxxxxxx č. 2

Xx xxxxxx 1 xxxxxxx č. 2 xxxxxxxx č. 7/2018, kterým xx vydává tržní xxx, s xxxxxx „Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxx x živočišných xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

„g) zajistit xxxxx v okruhu 20 x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx stanoviště, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx xx xxxxx).“

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x článku 2 xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 11.6.2020.

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, v. x.

xxxxxxxx

Xx. Xxxx Xxxxxxxx, x. x.

1. náměstkyně xxxxxxxxx