Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární město Xxxxx

Xxxxxxxx x. 1/2020,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 7/2018, xxxxxx xx vydává xxxxx xxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx svým xxxxxxxxx x. 1893/44/RM/20 xx xxx 10.6.2020 xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §11 x §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů xx základě xxxxxxxxxx §18 zákona x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 7/2018, xxxxxx xx xxxxxx tržní xxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx. f), xxxxx xxx xxxxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx sloužící x xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx dochází x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx. xxxxxx 6 m2 x xxxxxxxx xxx ním, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vozidlo x xxxxxxxxxxx motorem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyráběnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx do xxxx 3,5 x. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx také xxxxxxxx zařízení xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx1). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx přenášeno. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nerozumí xxxxx xxxxxxxx tabule xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx z xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vjezdu do xxxxxxxx prostor, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx při vjezdu, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zeleně.“

1) xxxx. §16 xxxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/199 Xx.,

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx 4 xx xxxxxx xxxx xxxxxx 4a, který xxx:

„Xxxxxx 4x

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxx místa xx veřejném xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx. xxxxxxx prstenec, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx znázorněním xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx. Konkrétně se xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx-Xxxxx:

x) Xxxxxxxxx xxxx, X arkád, xxxx. x. 186/1 x xxxx. x. 193,

x) Sady Svobody, X xxxxx, parc. x. 492/1,

c) Sady Xxxxxxx, X Xxxxxxxx, xxxx. x. 492/1.

2. Xxxxxxxx místa xx xxxxxxxx prostranství Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pouze v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxxxx nařízení. Xxxxxxxxx xx jedná x xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx Opava-Předměstí:

a) Xxxxxxx xxxx, U xxxxxxxxxxx stadionu, xxxx. x. 2031/1,

x) Xxxxxxx xxxx, X xxxxxxxx xxxxx, xxxx. č. 2031/1.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Opavy xxxxxxx x odstavci xxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vektorové xxxx x podobě xxxxxx vrstvy xxx xxxxxxxxx katastrální mapou xxxxxxxxxxxx města Xxxxx. Xx xxxx xxxx xxx nahlédnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx.“

Xxxxxx 3

Xxxxx přílohy x. 2

Xx xxxxxx 1 xxxxxxx x. 2 xxxxxxxx č. 7/2018, kterým xx vydává tržní xxx, x xxxxxx „Xxxxxxxx xxx udržování xxxxxxx x bezpečnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxx písmeno g), xxxxx xxx:

„x) zajistit xxxxx x okruhu 20 m od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx během xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx od xxxxx).“

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Přílohou xxxxxx nařízení jsou xxxxxxx grafického xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx míst, xxxxx xxxx uvedena x xxxxxx 2 xxxxxx nařízení.

2. Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xx 11.6.2020.

Xxx. Tomáš Xxxxxxxx, v. x.

xxxxxxxx

Xx. Xxxx Xxxxxxxx, v. x.

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx