Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 7/2020,

kterou xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 4/2019, xxxxxx xx xxxxxx Statut xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Pardubic xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 24.09.2020 2020 xxxxxxxxx x. X/1535/2020 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx. §130 zákona x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x v xxxxxxx s ust. §84 xxxx. 2 xxxx. h) zákona x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, tuto xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx xxx „xxxxxxxx"):

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 4/2019, kterou se xxxxxx Statut xxxxx Xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx: 1. Příloha x. 1 xxxx. 6 písm. x), xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7 xx 10, xxx xxxx takto:

„c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vraků xxxxxxxxxx vozidel7), odstraňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx8) x xxxxxxxxx silničních xxxxxxx9) z xxxxxxxx xxxxxxxxxx x z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve vlastnictví xxxxx x režimu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu ve xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx, x dále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx překážky z xxxxxxxx xxxxxxxxxx10) x xxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nepovoleně xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

7) §19c zákona x. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, x platném xxxxx („xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx")

8) §19d xxxxxx x pozemních komunikacích

9) §19e zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

10) §25 xxxx. 3 xxxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx".

2. X Xxxxxxx č. 4 xx x xxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx XX tečka xx xxxxx mění x čárku x xx následující xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx znění:

„- budova xxx čp./če. - xxxxxx xxxxxxxx vybavenosti (xxxxx), která xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx parcela x. 47, x x.x. Popkovice, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vyplývajícími xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x.x. XXXXX/XXX/6518/2019-XXXX xxxxxxxx xxx 29.1.2020 xxxx Xxxxxx republikou - Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových a xxxxxxxxxxx městem Pardubice."

Čl. 2

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xx xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Charvát, x.x.

xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

Xxx. Petra Xxxx, x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx