Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární město Xxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Zlína

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 7/2020,

xxxxxx xx xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 9/2019 x xxxxxxx xxxxxxxx xx provoz xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sběru, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx na svém xxxxxxxx xxx 22.10.2020 xxxxxxx č. xxx. 8/14X/2020 xxxxx xx xxxxxxx ustanovení §14 xxxxxx č. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x souladu x §10 písm. d) x §84 xxxx. 2 xxxx. h) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx obecně xxxxxxxx vyhlášku:

Článek I

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 9/2019 x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komunálních odpadů, xx mění xxxxx:

1. X xxxxxx 4 xxxxxxxx 3 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xxx:

„(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx. 2 písm. b) xx xxxxxxxxxx rok 2019 je xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx netříděného komunálního xxxxxx (xxxxxxxxxxxx na xxxx Xx) … 29 559 962,-&xxxx; Xx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x 31.12.2019 ... 76 547,

x) xxxxxx xxxxx xx xxxx x svoz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xx xxxx Kč) … 386,- Kč,

d) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx dle xxxx. 2 xxxx. x), stanovená příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx6) ... 750,- Xx.

6) §10b xxxx. 5 písm. x) xxxxxx x. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.“.

2. X xxxxxx 5 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx „x trvalým xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „přihlášenými“.

3. X xxxxxx 5 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „jsou xxxxxxxxxx“.

4. V xxxxxx 5 odst. 6 xxxx. x) xx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxxx“.

5. V xxxxxx 5 xxxx. 6 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „ , xxxxx xxxx přihlášeni xx xxxxx xxxxx“.

6. X xxxxxx 5 odst. 7 se xxxxx „xxxxxxxx pobytu“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx“.

7. Příloha x. 1 včetně xxxxxxx xxx:

„Xxxxxxx x. 1

&xxxx;Xxxxxx mimo dostupná xxxxx svozu dle xxxxxx 5 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx

Xxxx xxxx

xxxxx

xxxxx popisné xxxx evidenční xxxxxx

(xxxx.: xxxxx evidenční xx xxxxxxxx xxxxxxxx písmene „X“ za xxxxxxx)

Xxxxx

-

1X, 12, 13, 16, 22, 24, 26, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 57, 58

Xxxxxxxxxxx

-

48, 51X, 56, 74, 94, 95, 272, 299, 319

Xxxxx

4, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50, 63, 66, 69, 85, 106, 183, 185, 332

Xx Xxxx

73, 164X

Xxxxxxxxxx

90

Xxxxxxx

88X

Xxxxxx

207X, 216, 225

Xxxxxx

11, 52, 59, 67, 68, 70, 77, 87, 89,120, 141, 231, 232, 233, 238, 306, 336

Xxxxxxxx

153, 172, 280, 281, 282, 298, 314

Xx Svahu XX

190, 201, 220, 236

U Xxxx

205X, 339

U Xxxxxx

25X, 66X

Xxxxxx

145

Xxxxxxxx

Xx Xxxxx

114

Xxxxxxxxx

220

Xxxxxx

-

60, 67E, 72X, 74X, 97, 102X, 124, 183, 189X, 207, 328, 482, 548&xxxx;

Xxxxxxxxx

8, 56, 57, 58, 59, 68, 70, 75, 78, 80, 84, 89, 94, 96, 98, 100, 126, 150, 313

Na Vrchovici

208

Pindula

257, 351

Xxxxxx

101, 109, 112, 170, 667

Xxxxxxxx

137, 478

Švambovce

172, 189

Xxxxxx I

213

Trnková

460

Václavská

6, 160, 337, 590

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

232

Xxx Jurým

63

Malenovice

-

210E, 407X, 548X

Xxxxxx

158

Xxxxxxxxxx

37X, 510X

xxxxx 3. xxxxxx

526

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

280, 352, 527

Xxxxxx Paseky

62

Revír

39

-

34E, 41E

Prštné

K Xxxxxxxx

325

Xxxxxxx

Xxxxxxx Paseky

40E, 211, 217, 225, 376, 383, 397, 583

Štákovy Xxxxxx

59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 71, 96, 101, 110, 420, 432, 508X

Xxxxx

-

63

Xxxxx

Xxx Xxxxx

109, 489, 639

Dolečky X.

556, 589, 604, 617, 630

Xxxxxxxx

Xxx Xxxxxxx

11

Xxxxxxx

1X, 6X, 7X, 11X, 18X

Xxxx

Xxxxx Xxxxxx XXXX

304, 4961, 4965, 7211

Mezihoří

7, 446, 503X, 531, 587, 3682, 5297

Na Xxxxx

279, 3816, 5457, 5571, 5621

Xxxxxxx

469, 589

Xxx Xxxxxx

297, 4370

Xxx Stráněmi

750, 5584

Xxxxxxx Xxxxxx

14X, 31E, 33X, 48X, 207, 3583E

“.

Článek XX

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Xxx. xx Xxx. Xxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx

XXXx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. r.

náměstek xxxxxxxxx