Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

67/XX/2020 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxx Xxxxx Xxxxxxxx

- xxxxx xxxxxxxxx působnosti xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. xx. XXXXX-23310/XX/2020 x udělení xxxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxx 28.8.2020.

Veřejnoprávní smlouva

uzavřená xxxx xxxxxx Trutnov x xxxx Xxxxx Xxxxxxxx - výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx přestupků

Město Xxxxxxx

xxxxx: Xxxxxxxxx nám. 165, Xxxxxxx

XXX: 00278360

xxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx

xxxx. xxxxxxx: XX Trutnov 9005-124601/0100

xxx.: 499 803 111

x-xxxx: podatelna@trutnov.cz

a

Obec Xxxxx Xxxxxxxx

xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx 145, Xxxxx Olešnice, Xxxxxxx

XXX: 00278483

Xxxxxxxxxx: Xxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxx. xxxxxxx: 10920601/0100

xxx.: 774 714 404

x-xxxx: xxxxx.xx-xxxxxxxx@xxxxx.xx

xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

X.

Xxxxx Trutnov se xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx přenesenou xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx přestupků xxxxx xxxxxxxxxx §105 xx xxxxxxx s §60 xxxx. 2 zákona x. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a řízení x xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx obce Zlatá Xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxx zákona č. 251/2016 Sb., x některých xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx pořádku x územní samosprávě,

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxx“).

XX.

1. Xxxx Xxxxx Olešnice xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Trutnovu xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx. X. této xxxxxxx xxxxxx xx xxxx:

- 2.363,- Xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jinak xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx x vyřízení x souladu x xx. I., xxxxx xxxx oznámení nebylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx postoupením věci x Městský xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx nevyřizoval

-1.038,- Xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x čl. X., xxxxx toto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx postoupením xxxx a Městský xxxx Trutnov postoupené xxxxxxxx xxx dále xxxxxxxxxxx.

2. Obec Zlatá Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx částku xx xxxx města Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx za období xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xx doručení faktury. Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx učiněných x xxxxx Xxxxxxxx, které xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyřízeny.

3. Xxxxx Trutnov xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x 01.04. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spotřebitelských cen xx konci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxx); xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx celé xxxxxx směrem xxxxxx. Xxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx roce xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxx nejbližším xxxxxxxxx takové úpravy, xxxxxxx částky uvedené x odstavci 1 x xxxxxxx xx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxx roku, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx předchází xxxx, x němž xx xxxxxx úprava xxxx xxxxxxxx.

XXX.

1. Tato xxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx doručením písemné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx běžet xxxxxx xxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx byla xxxxxxxx písemná výpověď xxxxx smluvní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Královéhradeckého xxxxx.

XX.

1. Xxxxxx vyplývající z xxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx vyjadřuje jejich xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx míněnou xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Tato smlouva xx uzavírána x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxx města Xxxxxxxx x. 2020-676/13 xx xxx 29.06.2020 x x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxx Xxxxxxxx x.2/3/2020 xx xxx 27.5.2020.

4. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx souhlasu s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxx. Xxxxxxxxx návrh krajskému xxxxx předloží xxxxx Xxxxxxx. Xxxx smlouva xxxxxx účinnosti dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxx x jedno xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxxx dne 30.7.2020

Xxx. Xxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx města Xxxxxxx

Xx Xxxxx Olešnici xxx 30.7.2020

Xxx Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx obce Xxxxx Xxxxxxxx