Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

29/VS/2020 Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx městem Xxxxxxxx x xxxx Xxxxxx

- xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx (XXXXX)

Xxxxxxxx xxxxx xxx §63 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx

XX . X

Xxxxxxx strany

1. město Xxxxxxxx

XX 00243825,

xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rakovník

kraj: Xxxxxxxxxxx

xxxxxx městského úřadu: Xxxxxx xxx. 368, 270 33 Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Ing Polák Xxx

/xxxx jen město Xxxxxxxx/

x

2. xxxx Xxxxxx

XX 00244198

xxxx: Xxxxxxxxxxx

xxxxxx obecního xxxxx: Xxxxxx 143, 270 32 Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xx. Zdeněk Xxxxxxxx

/xxxx xxx xxxx Xxxxxx/

XX. XX

Xxxxxxx smlouvy

Předmětem xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx se týkali xxxxxxxxxxxxx údajů:

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx §42 odst. 1 až 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx stavební xxxxxx nevyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx vazbách xx ostatní xxxxxx xxxxx x na xxxxxx evidenční xxxxxxxx xxxxx obce, xxxxx x definičním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x typu xxxxxxxxxx xxxxxxx, způsobu xxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxx).

x) xxxxx xxxxx x údaje x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxx §43 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxx §43 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx také xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, tedy Českému xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx údaje x xxxxx obce.

c) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x změny xxxxxxxxxxxx stavebních xxxxxxx xx xxxxx obce, (xxxxx §44 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxxx povolení nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2) xxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx obci Xxxxxx nejpozději xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx úřad v Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx města Xxxxxxxx xx povinen zapsat xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nejpozději xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

XX. IV

Úhrada xxxxxxx

1) Xx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxx xxxxxxx poskytne xxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx 100 Xx, slovy: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx každý xxxxxxxxx xxxx xx. xx každý xxxxx xxxxx xxxxx xx. XXX xxxx xxxxxxx.

2) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx působnosti bude xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx městem Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx soupis xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx obci Xxxxxx.

Xx. X

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1) Tato xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x uzavřením xxxx xxxxxxx.

2) Xxxx xxxxxxx xxx vypovědět, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx písemně a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Výpovědní lhůta xx xxxxxxxx x xxxxx tři xxxxxx x běží xxx xxx měsíce následujícího xx doručení výpovědi. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Krajský úřad Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XX. XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxx strany xxxx xxxxxxx uveřejnit xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obecních xxxxx, xxxxxxx xx xxxx 15 xxx. Xx dobu xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxx strany na xxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxx úřadů xxxxxxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxx x jejím xxxxxxxx.

2) Xxxx xxxxxxx xxxx xxx měněna xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x jejichž uzavření xx xxxxx souhlas Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxx.

4) Tato smlouva xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx dvou xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Středočeského xxxxx x žádostí x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxx usnesení Xxxx xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x pravomocné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx o udělení xxxxxxxx k uzavření xxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxx xxx 26.02.2020

Xxx. Xxx Xxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxxx Jesenice

V Xxxxxxx xxx 4.2.2020

Xx. Zdeněk Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Oráčov

Rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx souhlasu xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 30. xxxxx 2020.