Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

27/XX/2020 Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx městem Xxxxxxx x xxxx Xxxxxx

- xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx x obcí Xxxxxx

x zajišťování xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxx, měsíce x roku xxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxx

xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx 100, 256 01 Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxx

XXX: 00 231 401

xxxxxxxxxx Xxx. Jaroslavem Xxxxxxxxxx, starostou města

na xxxxxx xxxxx (xxxx xxx „zřizovatel“)

a

obec Xxxxxx

xx xxxxxx 257 22 Xxxxxx 16

XXX: 00 232 980

zastoupená Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx

xx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxx“)

xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §3a zákona x. 553/1991 Xx., x xxxxxx policii., v xxxxxxx xxxxx, (xxxx xxx „zákon x xxxxxx xxxxxxx“), a x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §63 x §66 zákona x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení) x xxxxxxx xxxxx (dále xxx „xxxxx o xxxxxx“)

X.

1. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, že jím xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Xxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx xxxxxxx“), bude xxxxxxxx prvním dnem xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxx 11, 150 21 Xxxxx 5, o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx smyslu ust. §3a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x §160 xxxx. 5 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx, (xxxx xxx „xxxxxxx xxx“), xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx touto xxxxxxxx xxxxx obecní police xxxxxxxxx zákonem č. 553/1991 Sb., x xxxxxx policii x xxxxxxx znění, xxxx zvláštním xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx svěřené xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx „Měření xxxxxxxx xxxxxxxxx“ (xxxx jen „XXX“) xxxxxxxxxxxxxxx „Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxx xxxxxx č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxx;

x) xxx výkonu smluvně xxxxxxxxxxx úkolu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 zákona x xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx budou podílet xx smluvně dohodnutém xxxxx, xxxx určovat xxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx policii;

d) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba pověřená xxxxx §3 odst. 2 zákona x xxxxxx xxxxxxx.

XX.

1. Obec x zřizovatel se xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx. X. xxxx. 1 x 2 této smlouvy xxxxxx xxxx zřizovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx náhradu xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zřizovatel xxxxxx x výnosů z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx. X. odst. 2 xxxx smlouvy.

2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx dohodli, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx XXX x xx měsíčně ve xxxx 100.000,- Xx (xxxxx: xxxxx_xxx_xxxxx_xxxxx_xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxx výnosů xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Zřizovateli xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x agendou.

3. Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx x předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxx částka, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxx výnosu xx xxxxxx.

4. Xxxx xxxx xxxxxxx zřizovateli xx xxxxxxx 10. xxx x měsíci xx xxxxx předchozí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx.

XXX.

1. Xxxx smlouva se xxxxxxx na dobu xxxxxxxxx.

2. Kterákoliv ze xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxx udání důvodu. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx straně. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx tato smlouva xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §167 xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx změnit xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx dohody xx xxxxx §166 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XX.

1. Xxxxxx vyplývající x xxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx příslušnými obecně xxxxxxxxx předpisy, xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx vyjadřuje xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx, xx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx za nevýhodných xxxxxxxx.

3. Přílohu x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zřizovatele x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Tato xxxxxxx xx uzavřena xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nabude právní xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx informaci x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy xx x xxxxxx seznam xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Xxxx xxxxxxx xx vyhotovuje ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obec a xxxxx stejnopis obdrží Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

X Benešově xxx 28.05.2020

Xxx. Jaroslav Xxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xx Xxxxxxx xxx 28.05.2020

Xxxxx Vašák v. x.

xxxxxxxx obce Xxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx dne 24. xxxxxx 2020.