Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

103/XX/2020 Veřejnoprávní smlouva xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. Xxxxx Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx RNDr. Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xx.X.

xx xxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx. 510/6, XXX 789 01

XX 00303640

a

2. Xxxx Xxxxx

xxxxxxxxxx starostou xxxx Xxx. Xxxxxx Kólem

se xxxxxx xx Xxxxx 123, XXX 789 01

XX 00303666

Xxxxxx X.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx dne 20.05.2020, x. xxxxxxxx 20/ZM/11/OVV/347, x xxxx xx xxxxxxx usnesení Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx ze xxx 06.05.2020, x. xxxxxxxx 4, xx xxx xxxxxxx strany xxxxxxx na uzavření xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XX.

Xxxxxxx smlouvy

1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxx smluvních xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, týkající se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx přestupků.

2. Xx xxxxxxx xxxx smlouvy xxxx příslušný správní xxxxx xxxxx Zábřeh x souladu x xxxxxxxxxxx §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx působnost xx xxxxx projednávání xxxxxxxxx, svěřenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx a bude xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v řízeních xxx xxxxxxx xxxxx xxxx Zvole.

Článek XXX.

Xxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxxx působnosti zajistí xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených v xxxxxx XX xxxx. 2 xxxxxx rozhodování x vině x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx agendy, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

2. Výnosy x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx města Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxx řízeních xxxxxxxx xxx této xxxxxxx xxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx XX.

Xxxxxx nákladů

1. Xxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxxxxxx xx. II x XXX xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxx xxxx 3.000,00 Xx (xxxxx: Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx) za xxxxx přestupek xxxxxxxx xxxxxxxxxx s trvalým xxxxxxx x xxxx Xxxxx, a dále xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx a x jehož xxxxxxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxx této xxxxxxx xxxx příslušná xxxx Xxxxx.

2. Vyúčtování úhrady xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, ve kterém xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Zvole xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx město Zábřeh xxxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx X.

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx určitou, x xx do 30.06.2023. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx uzavřením nabude xxxxxx moci, xxxxxxxx xxxx 01.07.2020.

Článek XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Olomouckého xxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, nejdříve však 01.07.2020.

2. Xxxxxxx strany xxxxxxxx text xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx uzavření xx xxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxx nejméně po xxxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx a zašlou xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx originálu, přičemž xxxxx xxxxxxxxx obdrží xxxxx Xxxxxx, jeden xxxxxxxxx obdrží obec Xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx kraje xxxxx xx žádostí x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy je xxxxxxxx Zastupitelstva xxxxx Xxxxxx xx xxx 20.05.2020, x. usnesení 20/XX/11/XXX/347, usnesení Zastupitelstva xxxx Xxxxx xx xxx 06.05.2020, x. xxxxxxxx 4, x xxxxxxxxxx rozhodnutí Krajského xxxxx Olomouckého xxxxx x udělení xxxxxxxx x uzavřením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx oboustranně podepsanými, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx smlouvě x xxxxx za xxxxxxx souhlasu Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Olomouckého xxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

V Xxxxxxx dne 26.05.2020

XXXx. Xxx. František John, Xx.X. v. r.

starosta xxxxx Xxxxxx

Xx Xxxxx xxx 27.05.2020

Xxx. Xxxxx Xxx v. r.

starosta xxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje x. j. XXXX 63131/2020 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní smlouvy xxxxxx xxxxxx moci xxx 24.6.2020.