Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

103/VS/2020 Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx smlouva

uzavřená mezi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. Město Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx RNDr. Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xx.X.

xx xxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx. 510/6, XXX 789 01

XX 00303640

a

2. Obec Xxxxx

xxxxxxxxxx starostou xxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxx

xx xxxxxx xx Xxxxx 123, XXX 789 01

XX 00303666

Xxxxxx X.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xx základě xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Zábřeh xx dne 20.05.2020, x. usnesení 20/ZM/11/OVV/347, x xxxx xx xxxxxxx usnesení Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Zvole ze xxx 06.05.2020, č. xxxxxxxx 4, xx xxx smluvní xxxxxx xxxxxxx na uzavření xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XX.

Xxxxxxx xxxxxxx

1. Předmětem xxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx stran xxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx §63 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Na xxxxxxx xxxx smlouvy xxxx příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x nich, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx působnost xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, svěřenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx a xxxx xxx xxxxxx příslušným xxxxxxx x xxxxxxxx xxx správní obvod xxxx Xxxxx.

Xxxxxx XXX.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx

1. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených v xxxxxx XX odst. 2 včetně xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx sankcí, xxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí a xxxxxx nákladů xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spisové agendy, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

2. Xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x výnosy x xxxxxxxxx povinností xxxxxxxx náklady řízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx XX.

Xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxx Zvole se xxxxxxxx uhradit xxxxx Xxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle ustanovení xx. XX x XXX xxxx smlouvy. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 3.000,00 Xx (xxxxx: Xxxxxxxxx xxxxx českých) xx xxxxx přestupek xxxxxxxx xxxxxxxxxx x trvalým xxxxxxx x obci Xxxxx, a dále xx každý xxxxxxxxx, xxxxx bude oznámen xxxxx Xxxxxx a x jehož xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obec Xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za kalendářní xxxxx, ve xxxxxx xxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx přestupků xxx xxxx Xxxxx uskutečňován, xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx městem Xxxxxx.

Xxxxxx X.

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Tato smlouva xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx, x xx xx 30.06.2023. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dohodou xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nabude xxxxxx xxxx, nejdříve xxxx 01.07.2020.

Xxxxxx XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xx uzavřena x xxxxxx platnosti x účinnosti xxxx, xxx rozhodnutí Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x uzavřením této xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx 01.07.2020.

2. Xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně xx xxxxx uzavření xx xxxxxxxx deskách xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x zveřejnění ve Xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxx stejnopisech s xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxx stejnopis xxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obec Xxxxx x jeden xxxxxxxxx obdrží Krajský xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

4. Přílohou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Zastupitelstva města Xxxxxx xx xxx 20.05.2020, č. usnesení 20/XX/11/XXX/347, xxxxxxxx Zastupitelstva xxxx Zvole xx xxx 06.05.2020, x. xxxxxxxx 4, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Olomouckého xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx změny xxxx veřejnoprávní smlouvy xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dodatky x xxxx xxxxxxx x pouze xx xxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x účinnosti xxxx, xxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Olomouckého xxxxx x udělení souhlasu x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

X Xxxxxxx xxx 26.05.2020

XXXx. Xxx. Xxxxxxxxx John, Xx.X. x. x.

xxxxxxxx xxxxx Zábřeh

Ve Xxxxx xxx 27.05.2020

Xxx. Xxxxx Xxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Zvole

Rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Olomouckého xxxxx x. x. XXXX 63131/2020 x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxx 24.6.2020.