Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

100/XX/2020 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxx a xxxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx smlouva

uzavřená xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. Město Zábřeh

zastoupeno xxxxxxxxx xxxxx RNDr. Xxx. Františkem Xxxxxx, Xx.X.

xx xxxxxx v Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx. 510/6, PSČ 789 01

XX 00303640

a

2. Město Xxxxx

xxxxxxxxxx starostou města Xx. Jiřím Xxxxxx

xx xxxxxx xx Xxxxxxx, xxx. Xxxx 55, XXX 789 91

IČ 00303453

Xxxxxx X.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Zastupitelstva xxxxx Xxxxxx xx xxx 20.05.2020, č. xxxxxxxx 20/XX/11/XXX/347, a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx dne 17.06.2020, x. xxxxxxxx XX/12/2020/22, xx obě xxxxxxx xxxxxx dohodly xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx II.

Předmět xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx stran xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xx zajištění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §105 xxxxxx č. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Štíty xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx přestupků, xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákony xxxxxxx xxxxx Xxxxx x bude tak xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem x řízeních xxx xxxxxxx xxxxx města Xxxxx.

Xxxxxx XXX.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx

1. X rámci smluvního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx projednání xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx XX xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx uložených xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx a skartace.

2. Xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x výnosy z xxxxxxxxx povinností nahradit xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx budou, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Zábřeh.

Článek XX.

Xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx. XX x XXX xxxx xxxxxxx. Dohodnutá xxxx xxxxxx nákladů xxxx 3.000,00 Kč (xxxxx: Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx) za xxxxx xxxxxxxxx spáchaný xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx městu Xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx by xxxxx bez uzavření xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx města Xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx nákladů xx kalendářní xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx města Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Zábřeh vždy x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx na úhradu xxxxxxx xxxxx mít xxxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení vystavené xxxxxxx městem Xxxxxx.

Xxxxxx X.

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xx xx 30.06.2023. Lze xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Olomouckého xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx však 01.07.2020.

Xxxxxx VI.

Společná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx platnosti x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxx právní moci, xxxxxxxx však 01.07.2020.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx po dobu 15 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ve Věstníku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx ve třech xxxxxxxxxxxx x platností xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Štíty x jeden xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

4. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx města Zábřeh xx xxx 20.05.2020, x. xxxxxxxx 20/XX/11/XXX/347, xxxxxxxx Zastupitelstva xxxxx Xxxxx xx xxx 17.06.2020, x. xxxxxxxx XX12/2020/22, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx smlouvě x xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx dodatkem, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nabude xxxxxx xxxx.

X Xxxxxxx xxx 23.6.2020

RNDr. Mgr. Xxxxxxxxx John, Xx.X. x. r.

starosta města Xxxxxx

X Xxxxxxx xxx 23.6.2020

Xx. Xxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx města Xxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x. x. KUOK 74583/2020 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 18.7.2020.